CULFALIH

Culfalıh, bizim oraların  türlü çeşitli söylenen  laflarından biridir. Kimileri culfalık der, kimileri  culhalıh  der,  kimileride  culhalık der. Ağaçtan, tahtadan yapılı  dohuma tezgahıdır. Şeherli lafıynan söyleyecek olursah;  köylük yerin tekstil makinasıdır gendisi .

Göl yeri susuz,  köylük yer malsız  olmaz. Hısımın eyisi gayın, malın eyisi goyun derler.  Yeme, içme, geyinme, hepisi  goyundan olduğu için heral. Yediğin içtiğin senin olsun diyenin hesabı, yeme içme işini bi galemde geçek,  geyinme işine  dohuma işine gelek.

Dohumacılıh bi zenaattir, ilimdir, tercübedir. Bu zenaatinen horantanın gadın gısmı, gız gısmı uğraşır. Zenaat anadan evlada  oğredilerek  gelecek nesillere ahtarılır.  Culfalıh ekseri gışın gurulur. Tarla tumda iş galmayıncı bu iş devriye girer. Culfalıh evin gunnük  işleri bitinci dohuyuculara ikinci adres olur.

Geçerler tezgahın başına, otururlar tabureye, eller ipte, ayahlar pedalde, gözler desende,  tah tuh, ileri geri, aşağı yuharı… neler neler dohurlar: mahsule; çuval, seklem, hurç, haral… eve;  yolluh, kilim, çul, namazlağ, habe, minder yüzü, yastıh yüzü… geyime; şal, şalvar, goynek, kuşak, aba…  hepisi göz nuru.

Evveliyatıda var bu işin. İpti goyunların yünü gırhılır. Daranır. Gırhılan , daranan yünner yunur yıhanır. Yıhanan yünner gurutulur, kirmanın çıhrığınan ağrilir ip haline getirilir.

Hepisi emek… hepisi  alınteri …

Adnan Korkmaz

Sorgun Düşünce Kulübü

Author: yasin66
İsim: YASİN AĞAN