Prof. Dr. Bayram Durbilmez / Edebiyat

Şubat 1968’de, Sorgun (Yozgat) ilçesinin Taşpınar köyünde doğdu. İlkokulu Sorgun Agâh Efendi İlkokulu’nda (1981), ortaokulu Sorgun Lisesi Ortaokulu’nda (1984), liseyi Yozgat Teknik Lisesi’nde tamamladı (1987). Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladığı (1987) yükseköğrenimini Prof. Dr. Tuncer Gülensoy yönetiminde hazırladığı “Sorgun ve Yöresi Ağızları (İnceleme- Metinler- Sözlük)” adlı mezuniyet teziyle tamamladı (1991). Aynı yıl, ‘Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni’  olarak Digor Lisesi’ne (Digor İlçesi /Kars) tayin edildi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ‘Türk Dili ve Edebiyatı’ ana bilim dalı ‘Türk Halk Edebiyatı’ bilim dalında da yüksek lisans yapmaya başladı (1991). Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yapılan “Araştırma Görevliliği Sınavı”nı da kazanarak (1991) Türk Halk Edebiyatı Araştırma Görevlisi oldu. Prof. Dr. Tuncer Gülensoy yönetiminde hazırladığı ‘Karslı Âşık Murat Çobanoğlu / Hayatı- Sanatı ve Eserleri’ adlı yüksek lisans tezini Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ve Prof. Dr. Ümit Tokatlı’dan oluşan jüri önünde savunarak ‘Türk Halk Edebiyatı Bilim Uzmanı’ oldu (1993). Azerbaycan Nazırlar Kabinenti Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü / Türk Dünyası İşletme Fakültesi’ne ‘Misafir Öğretim Üyesi’ olarak davet edildi (1993) ve burada ‘Türkiye Türkçesi’, ‘Türk Dünyası Kültürü’ dersleri verdi. ‘Misafir Öğretim Üyeliği’ yanında ‘Dekan Yardımcısı’, ‘Dekan Vekili’ ve ‘Bölüm Başkanı’ olarak da görev yaptı (1993-1994). Eş zamanlı olarak Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Nizami Adına Edebiyat Enstitüsü Folklor Şubesi’ne de ‘Doktorant’ olarak kabul edildi. Prof. Dr. İsrafil Abbaslı ve Prof. Dr. Meherrem Kasımlı yönetiminde “Kars’ta Âşıklık Geleneği’nin Tarihî Gelişimi” adlı ‘Doktorantlık tezi’ hazırlamaya başladı (1994). Azerbaycan’daki görev süresini (1993-1994) tamamlayıp Erciyes Üniversitesi’ndeki görevine döndü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ‘Türk Dili ve Edebiyatı’ ana bilim dalı ‘Türk Halk Edebiyatı’ bilim dalında doktora yapmaya başladı (1994). Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Prof. Dr. İsmail Görkem ve Prof. Dr. Hasan Kavruk’tan oluşan jürinin yaptığı “Doktora Yeterlilik Sınavı”nda başarılı olarak  ‘Muhyiddîn Abdal Dîvânı / İnceleme- Tenkitli Metin’ adlı doktora tezini hazırlamaya başladı (1995). Prof. Dr. İsmail Görkem yönetiminde hazırladığı doktora tezini Prof. Dr. Umay Günay, Prof. Dr. İsmail Görkem ve Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’dan oluşan jüri önünde savunarak ‘Türk Edebiyatı Doktoru’ oldu (1998).

Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi anabilim dalında ‘Öğretim Görevlisi’ oldu (1999). Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ’nde ‘Misafir Öğretim Üyesi’ olarak ders vermek üzere Kazakistan’a gitti (1999). Tarih-Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde (Türkistan) ve Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde (Çimkent) Türk Halk Edebiyatı, Türk Mitolojisi, Türk Destanları, Türk Dünyası, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye Türkçesi, Türkçe-Kompozisyon ve Meslekî Türkçe dersleri verdi. Tarih-Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ‘Başkan Yardımcısı’ olarak da görev yaptı (1999-2000).

Askerlik görevini –kısa dönem- Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Merkez Komutanlığında tamamladı (2000).

Erciyes Üniversitesi’ndeki görevi yanında 2000-2002 yılları arasında Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde de Türk Halk Edebiyatı ve Türk Kültür Tarihi dersleri verdi.

Prof. Dr. Fikret Türkmen (Başkan), Prof. Dr. Dursun Yıldırım, Prof. Dr. Erman Artun, Prof. Dr. Kemal Yüce ve Prof. Dr. İsa Özkan’dan oluşan jüri tarafından 23 Haziran 2010’da yapılan mülâkat sonunda ‘Türk Halkbilimi’ ana bilim dalında ‘Doçent’ oldu.

Yurt dışındaki idarî deneyimlerinden başka ERÜ Fen-Edebiyat Fakültesi (2010’da Edebiyat Fakültesi olarak ayrıldı) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcılığı (2008-2013), ERASMUS Koordinatörlüğü (2008-2013), FARABİ Koordinatörlüğü (2009-2013) ve Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Yardımcı Doçent Temsilcisi 2010, Doçent Temsilcisi 2013- hâlen) gibi görevlerde de bulundu.

Yurt içinde ve yurt dışında 50’den fazla ‘bilimsel’ makalesi yayımlandı. Yurt içinde ve değişik ülkelerde yapılan millî ve milletlerarası kongrelerde 100’e yakın bildiri sundu. 15 araştırma-inceleme kitabı / kitap bölümü, 6 şiir kitabı yayımlandı.

Gazeteci-yazar ve TV Programcısı olarak değişik gazete ve televizyon kanallarında görev yaptı. Bazı kültür ve edebiyat dergilerinde yayın kurulu üyesi ve yazı işleri müdürü olarak hizmette bulundu. Son olarak da TRT Avaz’da, yaklaşık 3 yıl kadar bir süre içinde her hafta yayımlanan Âşıklar Meclisi Programı’nda görev aldı.

Uzmanlık alanıyla ilgili bazı akademik dergilerde de yayın kurulu üyesi, hakem ve akademik temsilci olarak hizmet etti.

Bazı meslek kuruluşlarında ve derneklerde de faaliyetler yürüten Durbilmez, Türk Ocakları Kayseri Şubesi Başkanı olarak da görev yaptı.

Edebiyat dünyasına şiirle adım atan Durbilmez’in şiirleri Rusça, İngilizce, Almanca, Japonca, Felemenkçe ve değişik Türk lehçelerine/ şivelerine çevrildi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Moldova, Tataristan, gibi kimi Avrasya ülkelerindeki çeşitli güldeste, dergi ve gazetelerde şiirleri yayımlandı. Hayatı ve çalışmaları hakkında yurt içinde ve yurt dışında çeşitli tezler yapıldı, makaleler yazıldı.

Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma-inceleme çalışmalarından dolayı aldığı ödüllerden bazıları:

Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü (1994),

Kayseri Kültürüne Hizmet Ödülü (2002),

Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü (2003),

Âşıklık Geleneğine Hizmet Ödülü (2004),

Türklük Bilimine Hizmet Ödülü (2006),

Motif Vakfı Halkbilimi Teşvik Ödülü (2005),

Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi İnceleme Ödülü (2007).

TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2009, 2010, 2013)

 

Yayınlar ve Diğer Faaliyetler

Makaleleri:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. DURBİLMEZ, Bayram, “Nevşehir Yöresi Yerleşim Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Folklor / Edebiyat – Folklore/ Literature, International Cuprus University Quarterly Cultural Journal, 20 / 77, (2014)
 2. DURBİLMEZ, Bayram, “Tatar Hatını Niler Kürmiy’de Evlenme Kültürü”, Türk Dünyası Araştırmaları / Researches About The Turks All Around The World, 207, 1-34, (2013)
 3. DURBİLMEZ, Bayram, “Halk Bilimi Araştırmalarının 100. Yılında: “Halk Bilimi” ile “Edebiyat”ın Ortak Alanları ve “Halk Edebiyatı” Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation on Folklore and Common Fields of Literature and Folk Literature in the 100th Century Of Folklore Research “, Millî Folklor, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi/ International and Quarterly Journal of Cultural Studies, 12/ 99, 101-112 (2013)
 4. DURBİLMEZ, Bayram, “Cams / Shamans, the Folk Healers Living in Anatolia: Ocak Folk Healers”, KARADENİZ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 1-11, (2013)
 5. DURBİLMEZ, Bayram, “Tarihî Gerçeklerin Âşık Edebiyatına Yansıması Bağlamında Türk Mukavemet Teşkilatı ve Kıbrıs Mücahitleri / Turkish Resistance Organization (TMT) and Turkish Freedom Fighters in Cyprus which The Context in Reflection of Bardic (Aşik) Literature“, Folklor / Edebiyat – Folklore/ Literature, International Cuprus University Quarterly Cultural Journal, 19/ 76, 173-193, (2013)
 6. DURBİLMEZ, Bayram, “Kazakistan’dan Derlenen Manzum Bilmecelerin Şiirlik Yapı Özellikleri ve Bir Tasnif Denemesi”, Türklük Bilimi Araştırmaları / JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH, 34, 1-50, (2013)
 7. DURBİLMEZ, Bayram, “Batı Trakya Türk Halk Kültüründe Mitolojik Sayılar”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.3, No.1, 77-93, Almanya. (2011)
 8. DURBİLMEZ, B. “Âşıklık Geleneklerinde Saz / Instrument (Saz) in the Traditions of Minstrelsy (Ashiklik)”, MILLI FOLKLOR Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi/ International and Quarterly Journal of Cultural Studies, 11 / 85, 148-158 (2010)
 9. DURBİLMEZ, B., “Romanya  Sözlü Türk Edebiyatı Ürünlerinde Mitolojik Sayılar”, Folklor / Edebiyat, A Peer Reviewed Quarterly International Journal, Cyprus International University, 16/ 64, 245-257, Lefkoşa. (2010)
 10. DURBİLMEZ, B., “Türk Kültüründe ve Fütüvvetnamelerde Dört Sayısı / The Number “4” in Turkish Culture and Futuvvetname”.TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, 52, 71-85, (2009)
 11. DURBİLMEZ, B.,“Nahçıvan Türk Halk İnanışlarında Mitolojik Sayılar / Mythological Numbers in Nakhchıvan- Turkish Folk Beliefs ”, Turkish Studies / International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/ 7, 340-352, (Fall 2008).
 12. DURBİLMEZ, B.,“Halk Edebiyatı Metinlerini Okurken Karşılaşılan Sıkıntılar / Some Problems in Reading of Folk Literature Texts”, Turkish Studies / International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/ 6, 228-241, (Fall 2008).
 13. DURBİLMEZ, B.,“Kırım Türk Halk Anlatılarında Sayı Simgeciliği”, Millî Folklor Uluslar arası Kültür Araştırmaları Dergisi / International and Quartely Journal of Cultural Studies, 10 / 76, 177-190, (2007).
 14. DURBİLMEZ, B.,“Sarıkamış ve Yöresi Âşık Tarzı Kültür Geleneği”, Folklor ve Etnoqrafiya Beynelhalq Elmi Jurnal / Folklore and Etnography International Scientific Journal, 9, 42-51, (2006).
 15. DURBİLMEZ, B., “Âşık Murat Çobanoğlu (1940-2005)”, Millî Folklor- Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi/ International and Quartely Journal of Folklore,9 / 66, 119-122, (2005).
 16. DURBİLMEZ, B., “Efsaneden Destana: Kazakistan’da Korkut Ata ve Korkut Küyü” Millî Folklor Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi / International and Quartely Journal of Folklore, 8 / 60, 219-232, (2003).
 17. DURBİLMEZ, B.,“Yunus Emre ve Muhyiddin Abdal Divanlarında Gönül”, Folklor / Edebiyat, VIII / 30, 205-214, (2002).
 18. DURBİLMEZ, B.,”Âşık Veysel’in Kayserili  Ozanlara Etkileri”, Folklor / Edebiyat, 19, 155-179, (1999)
 19. DURBİLMEZ, B., “Muhyiddin Abdal’a Göre Hacı Bektaş ve Otman Baba”, Folklor / Edebiyat , 18, 133-140, (1999).
 20. DURBİLMEZ, B.,”Sorgunlu Halk Şairi Sıdkı Baba”, Millî Folklor/Türk Dünyası Folklor Dergisi,S. 28, (Kış 1995), 75-80, Ankara (1995).
 21. DURBİLMEZ, B.,”Âşık Veysel’in Edebî Kişiliği”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 97, 34-37, İstanbul (1995).

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 1. DURBİLMEZ, B., “İkincil Sözlü Kültür Bağlamında Neşet Ertaş’ın Türkü Dağarcığına Bir Bakış”, I. Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu / Bildiriler, c.1, 315-348, Kırşehir, 2013.
 2. DURBİLMEZ, B., “Kazakistan’da Nevruz İnanışlarına Bağlı Mitolojik Sayılar”, III. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı / Türk Dünyasında Bayramlar (21-23 Mart 2011), 103-108, Ankara,  2012.
 3. DURBİLMEZ, B., “Sorgunlu Sıdkı Baba Dîvânı’nda Kerbelâ”, Çeşitli Yönleriyle Kerbelâ, Edebiyat, [International Karbala Symposium / Uluslararası Kerbela Sempozyumu], (Hzl. Alim Yıldız), 2.cilt, 215-230, Sivas, 2010.
 4. DURBİLMEZ, B., “Hakas Türklerinin Kadın Yiğitlik Destanı Huban Arığ’da Mitolojik Bir Sayı: Dokuz”, Epik Türk Әnәnәsindә Dastan, Ortaq Türk Keçmişinden Ortaq Türk Galacayina VI Uluslararası Folklor Konferansının Materialları (25-26 Noyabr), 80-85, Bakü, 2010.
 5. DURBİLMEZ, B.,“Türk Dünyası Atasözlerinde Barış ve Hoşgörü”, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 38. ICANAS Bildiriler/ Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri, II. Cilt, 589-609,  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yay.: Ankara, 2007.
 6. DURBİLMEZ, B.,“Renk Adına Bağlı Mahlaslar ve Karacaoğlan Mahlaslı Halk Şairleri”, Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Karacaoğlan Sempozyumu, (Hzl. Kudret Ünal), 30-44, Tarsus, Eylül 2007.
 7. DURBİLMEZ, B., “Галимджан Ибрагимов Xикәяләрендә Туй Йолалары” (Alimcan İbrahimov’un Hikâyelerinde Düğün Gelenekleri),Галимджан Ибрагимов Һәм XXI Гасыр, 258-272, Tataristan Respuplikası Fenner Akademiyası G. İbrahimov isem. Tel, Edebiyat hem Sengat İnstitutı- Tataristan Respuplikası Medeniyat Ministrullıgı yay.:  Kazan, Tataristan/ Rusya, 2007.
 8. DURBİLMEZ, B.,“Kayserili Aşuğlarda Âşık Tarzı Kültür Gelenekleri”, Hoşgörü Toplumunda  Ermeniler, (Hzl. Prof. Dr. M. Metin Hülagü, vd.), c.1, 435-457, Erciyes Üniversitesi yay.:  Kayseri, 2007.
 9. DURBİLMEZ, B., “Kazakistan’da Mâni Söyleme Geleneği”, IV. Uluslararası Türk Medeniyetleri’nde Sözlü Kültür Geleneği : Türk Dünyası’nda Maniler Sempozyumu, Fethiye, 6-9 Kasım 2006.
 10. DURBİLMEZ, B., “Somut Olmayan Kültür Mirası: Halk Hikâyeciliği ve Kars Yöresi Âşıkları”, Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar arası Sempozyum Bildirileri / Turkish Folk Narratives from Myth to Meddah International Symposium Papers, 341-364,  Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara,  2006.
 11. DURBİLMEZ, B., “The Studies About the Folk Tales of the Balkan Counttries In Turkey ”, 15th International Symposium for Balkan Folklore, Institute of folklore Marko Çepenkov, Struga/ Makedonya, 28-29 Ekim 2004.
 12. DURBİLMEZ, B., “Kazakistan Türk Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri Üzerinde Bir Değerlendirme”, Uluslar Arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı, T.C. Kültür Bakanlığı- İLESAM, İçel/ Türkiye, 25-27 Mayıs 2000.
 13. DURBİLMEZ, B., “Türk Dünyasında Ortak Halk Kültürü”, Oxutuşı Professorlar VIII. Teoriyalıq Ğılmi Konferansiyası (Öğretim Üyeleri VIII. Teorik İlmî Sempozyum), Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk- Kazak Üniversitesi, Türkistan/ Kazakistan, 25-28 Nisan 2000.
 14. DURBİLMEZ, B.,“Tarihî Olay-Edebî Metin İlişkileri Bağlamında Kıbrıs Konulu Âşık Tarzı Şiirler Üzerine Bir Değerlendirme”, Proceedings of the Third Internatioal Congress for Cyprus Studies/Üçüncü Uluslar arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Volume/Cilt:2 Linguistics& Literature, 87-105, Doğu Akdeniz Üniversitesi yayınları: Gazi Magosa, 2000.
 15. DURBİLMEZ, B., “Osmanlı Devleti Döneminde (16.Yüzyıl) Tekke Edebiyatı”, Osmanlı Devletini’nin 700. Yılı Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek/ Kırgızistan, 30 Ekim- 2 Kasım 1999.
 16. DURBİLMEZ, B.,”Kadirlili Yusuf Sıra’nın Hikâye Repertuarı ve Güzel Ahmet Hikâyesi”, III. Uluslar Arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, 258-272, Çukurova Üniversitesi yayınları: Adana, 1999.
 17. DURBİLMEZ, B., “Muhyiddin Abdal’ın Hayatı Etrafında Oluşan Menkabeler”, I Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri, 133-150, Kültür Bakanlığı yayınları: Ankara,  1999.
 18. DURBİLMEZ, B.,”Kayserili Saz Şairlerinin Şiirlerinde Kıbrıs”,  II. International Congress for Cyprus Studies/ İkinci Uluslar arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998, c.III, Türkçe Bildiriler, Edebiyat- Sanat (Hzl. İ.Bozkurt, H. Ateşin, M. Kansu), 285-296, Gazimağusa-KKTC,1999.
 19. DURBİLMEZ, B., “Gagauz Söleyişlerinde (=Atasözü ve Deyimlerinde) İnsan”, III.Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, Komrat Devlet Üniversitesi- Türk Folklor Araştırmaları Kurumu, Komrat/ Moldova, 5-12 Kasım 1998.
 20. DURBİLMEZ, B.,”Ahmet Caferoğlu ve Türk Halk Edebiyatı”, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmet Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri, 175-186, Erciyes Üniversitesi yayınları: Kayseri, 1996.

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. DURBİLMEZ, B., Destanlarla Erzincan, (B. S. Özsoy ve N. Aslan ile birlikte), Erciyes Üniversitesi yay.:  Kayseri, 1992.

C2. DURBİLMEZ, B., Âşık Edebiyatı Araştırmaları: Taşpınarlı Halk Şairleri, Geçit yayınları: Kayseri, 1998. (3. Baskı, Ankara: Ürün yayınları, 2008.)

C3. DURBİLMEZ, B., Kayserili Halk Şairlerinin Şiirlerinde Kıbrıs, Geçit yayınları: Kayseri, 1999.

C4. DURBİLMEZ, B., Âşık Meydânî, Hayatı- Sanatı- Şiirlerinden Örnekler, Laçin yayınları: Kayseri, 2000.

C5. DURBİLMEZ, B., Türk Halk Kültüründe Hoşgörü (2000, 2. Baskı 2003), Bizim Gençlik yay.: Kayseri, 2002.

C6. DURBİLMEZ, B., Kayseri ve Yöresi Halkbilimi Kaynakçası,Bizim Gençlik yay.: Kayseri, 2002.

C7. DURBİLMEZ, B., Sorgunlu Sıdkı Baba Dîvânı, (İnceleme- Metinler-Sözlük), Bizim Gençlik yayınları: Kayseri, 2003.

C8. DURBİLMEZ, B., “Manas Destanındaki Kimi Motiflerin Türk Halk Kültüründeki Yansımaları”, Halkbilimi Araştırmaları-Forschungen für Volkerkunde, 2. Kitap, (Eylül 2003), 154-176, İstanbul-Aaachen/ Almanya, 2003.

C9. DURBİLMEZ, B.,“Âşıkların Diliyle Erciyes Dağı”, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan, (Hzl. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin), 554-570, Kömen- SOTA yayınları: Konya- Haarlem, 2006.

C10. DURBİLMEZ, B., Ozan Gürbüz Değer, Hayatı- Sanatı- Şiirlerinden Örnekler, Kültür Ajans yayınları: Ankara, 2007.

C11. DURBİLMEZ, B., I. Hacılar Sempozyumu (11-13 Mayıs 2007) Bildirileri, (M. Argunşah ve İ. Görkem ile), Kayseri, 2008.

C12. DURBİLMEZ, B., Üniversiteler İçin Dil ve Anlatım (H. Yeniçeri, U.Çakır, S. Koç ve K. Deniz ile), Gazi Kitabevi yay.: Ankara, 2011.

C13. DURBİLMEZ, B., “Eski Yugoslavya Ülkelerinin Türk Halkbilimi Ürünleri Hakkında Türkiye’de Yapılan Çalışmalar” 149-199, Muzaffer Akkuş Armağanı, Kömen yay.: Konya, 2013.

C14. DURBİLMEZ, B., “Gelenekli Türk Tiyatrosunda Mahallî Bir Tip: Kayserili” Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan (Hzl. Metin Ergun), 119-129, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü yay.: Ankara, 2013.

C15. DURBİLMEZ, B., Vefatının 15. Yıldönümünde Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu, Laçin yay.: Ankara, 2013.

C16. DURBİLMEZ, B., “Yozgatlı Halk Şairlerinin Diliyle Kıbrıs”, Prof. Dr. Ali Çelik Armağanı, (Editör: Cengiz Gökşen), 239-266, Akçağ yay.: Ankara, 2014.

C17. DURBİLMEZ, B., “Kazakistan’da Bilmece (=Jumbak) Sorma Geleneği”, Prof. Dr. Erman Artun’a Armağan, Adana.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. DURBİLMEZ, B., “Yozgat Çevresinde Söylenen Şükran Türküsü”, Millî Folklor, S. 6, (Haziran 1990), 63, Ankara (1990).
 2. DURBİLMEZ, B., “Âşık İkramî ve Bilinmeyen Şiirleri”, Erciyes, yıl: 12, S. 154 (Ekim 1990), 28-29, Ankara (1990).
 3. DURBİLMEZ, B., “Yozgatlı Şair Kasım Kazancıklıoğlu”, Millî Folklor, S. 8, (Aralık 1990), 58-59, Ankara (1990).
 4. DURBİLMEZ, B., “Taşpınar (Sorgun-Yozgat) Köyü Bilmeceleri”, Millî Folklor, S. 11, (Güz 1991), 55-58, Ankara (1991).
 5. DURBİLMEZ, B., “Taşpınar (Sorgun-Yozgat) Köyü Manileri, Bozok, S. 13, (1993), 7-11, Ankara (1993).
 6. DURBİLMEZ, B., “Sorgunlu Halk Şairi Sıdkı Baba”, Millî Folklor/Türk Dünyası Folklor Dergisi,S. 28, (Kış 1995), 75-80, Ankara (1995).
 7. DURBİLMEZ, B.,”Çekerekli Âşık Nazmi Çevik (Garip Nazmi)”, Bozok, S. (1996), 27-28, Ankara (1996).
 8. DURBİLMEZ, B.,”Muhyiddin Abdal’ın Tuyug ve Mânileri”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 7, 427-438,  Kayseri (1996).
 9. DURBİLMEZ, B.,”Karslı Âşık Murat Çobanoğlu’nun Saraç İbrahim ile Güneş Sultan Hikâyesi”, Erciyes, S.235, 17-32,  Kayseri (1997).
 10. DURBİLMEZ, B.,”Hüseyin Nihal Atsız’ın Şiir Dünyası”, Türk Yurdu, 17 / 124, 36-39, (1997).
 11. DURBİLMEZ, B., “Türk Kültüründe Abdallar ve Abdal Mahlaslı Halk Şâirleri”, Yol / Bilim, Kültür, Araştırma, 18, 54-67  (2002).
 12. DURBİLMEZ, B., “Ölümünün 1. Yıldönümünde Âşık Hasretî’yi Anma Toplantısı Üzerine”, Erciyes, S.291, 19-22, Kayseri (2002).
 13. DURBİLMEZ, B., “Türk Kültüründe Yenigün/Nevruz Bayramı”, TÜRKSOY/ Türk Dünyası-Kültür-Sanat-Bilim-Haber ve Araştırma Dergisi, 2 / 9, 29-34. (Mayıs 2003).
 14. DURBİLMEZ, B., “Türk Kültüründe ve Fütüvvet-nâmelerde Üç Sayısı”,  Ahilik Araştırmaları Dergisi, 1 / 2, 1-22. (2005).
 15. DURBİLMEZ, B., “Prof. Dr. Gülensoy ile Halkbilimi ve Manas Destanı Üzerine” Erciyes, Kayseri, S.331 (Temmuz 2005), Kayseri ( 2005).
 16. DURBİLMEZ, B., “Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un Halkbilimi Çalışmaları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’a Armağan, 20, 1-17, (2006).
 17. DURBİLMEZ, B.,“Şifaî ve Selvi Han Üzerine Bir İnceleme”, Çankırı Araştırmaları, 2 / 2, 257-266, Çankırı (2007).
 18. DURBİLMEZ, B.,“Kırşehir ve Yöresinden Derlenen Ölçülü Sözlerin Yapıları Bakımından İncelenmesi”, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Bozok University Instute of Social Sciences, 1/ 1, 195-224, Yozgat (2010).
 19. DURBİLMEZ, B.,“Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu”, Kardeşlik / Kültür, Edebiyat ve Sanat Dergisi, S. 279 / 280, 37-43, Bağdat (2013).
 20. DURBİLMEZ, B.,“Âşık Veysel’in Şiirlerinde Millî Birlik Fikri ve Türk Dünyası”, Türk Yurdu, C.33 (65), S. 307 (668), 47-52, Ankara (Mart 2013).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. “Muhyiddin Abdal’ın Seyrannâmesi Üzerine”, 23.Karacaoğlan ve Halk Edebiyatı Sempozyumu, Mut Belediyesi, Mut/ İçel, 15-16 Kasım 1997. (Yayın: “Muhyiddin Abdal’ın Seyrannamesi Üzerine”, İçel Kültürü, yıl : 10, 54, İçel (Kasım 1997), s. 48-52.; “Muhyiddin Abdal’ın Seyrannamesi Üzerine”, Yol, c.1. S.10, s. 99-104, (Mayıs 2001), Ankara.)
 2. DURBİLMEZ, B.,“Âşık Tarzı Şiirlerde Sözlü Tarih (Kayserili ve Yozgatlı Âşıkların Şiirlerinden Örneklerle)”, II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (10-12 Nisan 2006)- Bildiriler, 299-317, Kayseri, 2007.
 3. DURBİLMEZ, B.,“Türk Kültüründe ve Fütüvvet-nâmelerde 5 Sayısı”, II. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu- Bildiriler, (Hzl. M. Fatih Köksal), 113-126, Ankara 2007.
 4. DURBİLMEZ, B.,“Hacılar’da Âşık Tarzı Kültür Gelenekleri”, I. Hacılar Sempozyumu (11-13 Mayıs 2007), 291-304, Kayseri, Mart 2008.
 5. DURBİLMEZ, B.,“Zileli Âşık Ceyhunî’nin Yozgatlı Halk Şairleri Üzerine Etkileri”, Tarihi ve Kültürü İle II. Zile Sempozyumu (6-9 Ekim 2011)- Bildiriler, (Hzl. Mehmet Yardımcı), 142-152, İzmir, 2012.

F. Çeviriler / Aktarmalar:

 1. DURBİLMEZ, Bayram, “Eunkyung Oh- Mamatqul Joraev, (Çeviri) Tarihî Genetik Ortaklık ve Senkretik (Bağdaştırmacı) Sanat Yaklaşımları Bağlamında Şaman Ve Epik Küyci (Ozan)”, Folklor / Edebiyat – Folklore/ Literature, International Cuprus University Quarterly Cultural Journal, 19/ 76,  63-76, (2013)
 2. DURBİLMEZ, B.,”Meherrem Kasımlı, Âşık Muhitleri ve Nahçıvan Âşık Muhiti”, (Türkiye Türkçesine Aktarma), Folklor /Edebiyat (Nahçıvan Özel Sayısı), S. 51. (2007/3), 25-33, Ankara,  2007.
 3. DURBİLMEZ, B., “Meherrem Gasımlı, Bahşı ve Ozan-Âşık İlişkilerinin Tarihî Özelliği”, (Türkiye Türkçesine Aktarma), Folklor /Edebiyat (Azerbaycan Özel Sayısı), Ankara,  S. 47. (2006/3), 9-14, 2006.

G. Kitap Tanıtımı / Eleştiri / Söyleşi:

 1. DURBİLMEZ, B.,Pîr Mehmet b. Evrenos b. Nûreddîn, Kitâb-ı Bostân-ı Nasâyih, Hazırlayan: Ümit Tokatlı, Erciyes Üniversitesi Yayınları No:91, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Basım evi, 1996, 295 s. (Kitap tanıtımı), İlmî Araştırmalar, S.5, 309-312,  İstanbul (1997).
 2. DURBİLMEZ, B., “Prof.Dr. Tuncer Gülensoy, Manas Destanı (Türkiye Türkçesi İle), Akçağ yayınları: Ankara 2002, 366 s.” (Kitap tanıtımı), Türk Dili/ Dil ve Edebiyat Dergisi, c.LXXXVI, S.619, 69-74, Ankara (2003).
 3. DURBİLMEZ, B., “Türk Dilinin Üstünlüğü” (Kitap tanıtımı), Türk Dünyası Araştırmaları, S.148 (Ocak-Şubat 2004), 233-236, İstanbul.
 4. DURBİLMEZ, B., “Prof. Dr. Gülensoy ile Halkbilimi ve Manas Destanı Üzerine” Erciyes, Kayseri, S.331 (Temmuz 2005), Kayseri ( 2005).
 5. DURBİLMEZ, B., “Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile Efsaneler Üzerine” Erciyes, Kayseri, S.331 (Temmuz 2005), Kayseri ( 2005).

H. Yozgat / Sorgun Konulu Toplantılar / Paneller

H1. DURBİLMEZ, B., “Türk Dünyasında Ortak Kültür Unsurları: Yozgat Yöresi Halk Kültüründen Örneklerle”, Türk Ocakları Yozgat Şubesi Konferans Salonu, Yozgat 2002.

H2. DURBİLMEZ, B., “Çanakkale Destanları”, Çanakkale Zaferinin 90. Yıldönümü Paneli, Erciyes Üniversitesi, 18 Mart 2005. [Yozgatlı halk şairlerinin şiirlerinden örnekler de verilmektedir.]

H3. DURBİLMEZ, B., “Yozgat’ta Bilmece Geleneği”, 1. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat Belediyesi:Yozgat, 13-14 Mayıs 2006.

H4. DURBİLMEZ, B., “Yozgat’tan Derlenen Atasözlerinin Türk Dünyasındaki Benzerlikleri”, Türk Ocakları Yozgat Şubesi Konferans Salonu, Yozgat 2007?.

H5. DURBİLMEZ, B., “Yozgat’ta Âşık Tarzı Kültür Gelenekleri”, TÜBİTAK Projesi: Yozgat, 6 Temmuz 2008.

H6. DURBİLMEZ, B., “Gelenekli Türk Şiirinde Çanakkale: Yozgatlı Şairlerden Örneklerle”, Çanakkale Paneli, Kayseri Yozgatlar Derneği: Kayseri, 18 Mart 2012.

H7. DURBİLMEZ, B., “Dil Birliği- Gönül Birliği: Sorgun / Yozgat Yöresi Ağızlarından ve Halk Kültüründen Örneklerle”, Türk Eğitim-Sen Sorgun Şubesi, Konferans, Sorgun, 2013.

H8. DURBİLMEZ, B., “Yozgat’ta Şiir- Şiirde Yozgat”, Yozgat Şairler ve Yazarlar Birliği Derneği Âşıklar Şöleni Açış Konuşması, Yozgat, Haziran 2013.

H9. DURBİLMEZ, B., “Dağ Gibi Adamlar Yetiştiren Şehir: Sorgun / Sorgunlu Eser Sahipleri Hakkında Bir Değerlendirme”, Eser Sahibi Sorgunlular Buluşması, Sorgun Yazarlar Âşıklar Şairler Kültür ve Araştırma Derneği (Sorgun Belediyesinin Katkılarıyla): Sorgun, 30 Kasım 2013.

H10. DURBİLMEZ, B., “Yozgat Folkloru Üzerine Tespitler”, Yozgat Folkloru Paneli, Yozgat  Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat Derneği: Yozgat, 8 Haziran 2014.

H11. DURBİLMEZ, B., “Sorgun Yöresi Halk Bilimi / Halk Edebiyatı Hakkında Yapılan Çalışmalar ve Yapılması Gerekenler”, Sorgunlu Bilim Adamları Buluşması, Sorgun Düşünce Kulübü: Sorgun, 2 Ağustos 2014.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Mucuk, Hakan, Cingözoğlu Âşık Seyit Osman Üzerine Bir Araştırma, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, 2007.
 2. Kardaş, Canser, Diyarbakır Halkevinin Halkbilimi Çalışmaları ve Karacadağ Dergisi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, 2007.
 3. Bozkurt, Süleyman, Kayseri Yöresinde At Kültürü, 2010.
 4. Çelebi, Ebru, Çorum’da Tekke Tarzı Kültür Gelenekleri ve Temsilcileri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi (2010)
 5. Qassap, İbrahim, Kerkük Mezar Taşlarında Türk Kültürü Unsurları, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (2013)
 6. Özkaynar, Özlem, Kırşehir’de Âşıklık Gelenekleri ve Âşık Dindarî, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (2014)
 7. Oral, Şerife, Kayseri Yöresi Efsaneleri (İnceleme- Metinler), Kayseri: Erciyes Üniversitesi  (2013)
 8. Kirmitçi, Leyla, Kıpçak Türklerinin Destanlarında Mitolojik Unsurlar, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Devam etmektedir)
 9. Tuna, Kübra, Sivas Yöresi Efsaneleri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Devam etmektedir)
 10. Özer, Tuğba, Kayseri Yöresi Yer Adlarının Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Devam etmektedir)
 11. Sakınç, Metin, Ankara’da Âşık Tarzı Kültür Gelenekleri ve Temsilcileri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi  (Devam etmektedir)

Yönettiği Doktora Tezleri:

 1. Uysal, Yavuz, Hakas Masalları (İnceleme- Metinler), Kayseri: Erciyes Üniversitesi  (2014)
 2. Tekin, Fatma, Kazan Tatarlarının Halk Anlatılarında Mitolojik Unsurlar, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Devam etmektedir)
 3. Tekin, Fatma, Kırgızistan Türk Destanlarında Mitolojik Unsurlar, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Devam etmektedir)

Şiir Kitapları:

 1. Vatanımın Bağrında- Şiir Tomurcukları (1984, 5. Baskı 2011),
 2. Çileli Hayat- Huzura Hasret (1988, 9. Baskı 2011),
 3. Öze Çağrı (1993, 5.baskı),
 4. Yârnâme (2002, 4. Baskı 2012),
 5. Sürmeli Yarim (Bakü 2009),
 6. Birnâme (2011, 9. Baskı 2011),
 7. Turnalar/ Türk Dünyası Şiirleri (Ankara 2012).
 8. Sırnâme (Yayımlanacak),

Görev Yaptığı Meslek Kuruluşları ve Dernekler

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği / Yönetim Kurulu Üyesi (2 dönem, hâlen)

Folklor Araştırmaları Kurumu / Kayseri Temsilcisi (2 dönem)

Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu / Kayseri Temsilcisi (4 dönem, hâlen)

Kayseri Yozgatlılar Derneği / Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Yardımcılığı

KIBATEK / Kıbrıs, Balkanlar ve Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu / Kayseri Temsilcisi (3 dönem, hâlen)

Türk Ocakları Kayseri Şubesi / Hars Heyeti Başkanlığı (1 dönem), Yönetim Kurulu Üyeliği (5 dönem), Başkan Yardımcılığı (1 dönem), Başkan

Author: Yönetici