İsyandan Günümüze

Yaklaşık 100 yıl önce cereyan eden Çapanoğlu İsyanı, şehrin sosyal, iktisadi ve kültürel hayatı üzerinde bıraktığı derin etkileri açısından tam bir kırılma noktası olduğu gibi Yozgatlı’nın ortak hafızasında da travmatik tesirlere yol açmıştır. Bu ayki dosyamızda bir taraftan bu etkileri tahlil etmeye çalışırken, diğer yandan “Yasaklı Şehir” mitiyle yüzleşmek istedik. Ayrıca, bazı istatistiklerden yola çıkarak, bu hadisenin günümüze kadarki etkilerini somut olarak ortaya koymaya çalıştık.

Umulur ki, bu çalışma Yozgatlı’nın yenilmişlik, dışlanmışlık duygusuyla yüzleşip, geleceğe umutla bakmasına küçük de olsa bir katkı sunar.

 

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

 

Author: Yönetici