Titiz Bir Tarihçi: Orhan Sakin

Bu ay, Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu önemli tarihçi ve yazarlardan Orhan Sakin’in eserleri üzerine bir okuma çalışması gerçekleştirdik. Her bir üyemiz, seçtiği bir Orhan Sakin eserini okuduktan sonra  değerlendirme yazılarını yazdı. Böylece hem Orhan Sakin hatırlanmış oldu hem de ortaya özgün bir çalışma çıkarmış olduk.

Tarihçi ve yazar ORHAN SAKİN, 1960 yılında Yozgat’ta doğdu. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü 1982 yılında bitirdi. Marmara Üniversitesi Ortaçağ Türk Tarihi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 1987 yılından itibaren Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Uzman ve yönetici olarak çalışmaktadır. Türk Tarihi ve Kültürü hakkında çeşitli araştırma ve telif eserleri bulunmaktadır. Ayrıca on yıldır, çeşitli kurum ve kuruluşlarda Osmanlı Türkçesi dersleri vermektedir.

Yayınlarından bazıları şunlardır:

Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Yozgat”, Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı içinde, İstanbul 1999.

Tarihsel Kaynaklarıyla İstanbul Depremleri, İstanbul 2002.

Yadigâr-ı İbn-i Şerif (15. Yüzyıla Ait Osmanlı Tıp Metni), komisyon-Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul 2003. –

Arşivlerde Tasnif Sorunu” Arşiv Dünyası, Ağustos-Eylül 2004.

Bir Osmanlı Askerinin Sıra dışı Anıları, Temeşvarlı Osman Ağa, (sadeleştirme) İstanbul 2008.

Osmanlı’da Etnik Yapı ve 1914 Nüfusu, 2. baskı, İstanbul 2010.

Fatma Aliye, Osmanlı’da Kadın, (Sadeleştirme), İstanbul 2009.

Osmanlı İstanbul’unda Deprem” Depremlerin Gölgesinde İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2009.

Osmanlı Arşiv Kaynaklarına Göre 16. Yüzyılda Anadolu’da Türkmenler ve Yörükler, 2. baskı, İstanbul 2010.

Yeniçeri Ocağı Tarihi ve Yasaları, İstanbul 2011.

Tarihten Günümüze Bozok Sancağı ve Yozgat, İstanbul 2012.

Alfred Feuillee, Avrupa Milletlerinin Karakter ve Psikolojileri, (sadeleştirme), İstanbul 2012.

Amasya Mebusu İsmail Hakkı Paşa’nın Hatıratı, Vatan Uğrunda Yahud Yıldız Mahkemesi, İstanbul 2014,

Ermeni İsyanı Günlüğü1915, Osmanlı Arşivi Yeminli Tanık İfadeleri, 4. baskı, İstanbul 2014.

Ellis Ashmead Bartlett, Osmanlı’nın Son Zaferi-Teselya Savaşı, (sadeleştirme) İstanbul 2014.

Osmanlı Türkçesi Rehberi, Başlangıç ve İleri Seviye, İstanbul 2013.

Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma Kılavuzu, İstanbul 2014

Ayrıca yazar TRT tarafından hazırlanan “Soykırımın İçyüzü” adlı belgeselin danışmanlığını da yapmıştır.

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: sevare