Tarihi Sorgun Kur’an Kursu

1964: Sorgun Eski Yeni Cami’nin (Birinci Yeni Cami ) İbadete Açılışı

           1

Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binası ve Eski Yeni Cami (Birinci Yeni Cami)

(Fotoğraf: sorgunpostasi.com internet sitesi)

Eski Yeni Cami hakkında bilgi veren ancak ismi hatırlanamadığı için bu yazıda zikredilemeyen bir eserde Eski Yeni Cami ile ilgili olarak şunlar anlatılmaktadır.

“ Sorgun İlçe Merkezinde dernek tarafından 1961’de temeli atılan Cami 1964 senesinde ibadete açılmıştır. Caminin plan ve projesi Nafia Müdürlüğünce hazırlanmıştır. 200 Metrekarelik bir alana oturan caminin yüksekliği 10 metredir. Üzeri kubbe ile örtülü olup bahçe ile bu alan 500 metrekareye ulaşmaktadır. 40 metre yüksekliğinde çift şerefeli bir minaresi, genel bütçeden maaşlı imam-hatibi, müezzin-kayyımı ve elektriği vardır. Betonarme olarak yapılan caminin inşaat maliyeti 300.000 TL’dir”

1965: 633 Kanun Numaralı, 22.06.1965 Kabul Tarihli, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un Yürürlüğe Girmesi

2 Temmuz 1965 tarihli, 12038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7/d maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na “Kur’an kurslarının yönetim, eğitim ve öğretim işlerini ilgili Bakanlıkla işbirliği yaparak yürütmek.” görevi vermiştir. Tarihi Sorgun Kur’an Kursu bu kanun çerçevesinde açılmıştır.

1966: Tarihi Sorgun Kur’an Kursu’nun Açılışı

Tarihi Sorgun Kur’an Kursu’nun açılışını, Kur’an Kursu’nun ilk öğrencilerinden Ali Demirdağ, sorgunpostasi.com internet sitesinde yayınlanan “Gazocağı İğnesinden Helikoptere” başlıklı yazısında şöyle anlatmaktadır:

“Neredeyse yarım asır önce. Tam 49 yıl evvel, yani 1966 yılı, Sorgun’a Kur’an Kursu’nun açıldığı sene. Yeni Cami’nin (eski haliyle) son cemaat mahfilinde tedrisata başladığımız yıl idi. Burada Hocamız Merhum, Hacı Hafız Hüseyin Korkmaz’ı da rahmet ve şükranla anmamız gerekiyor. Yine, Yeni Cami avlusuna yapılan inşaatın bir bölümünü mutfak ve yatakhane şekline getirdik. Orada da iaşe ve ibadetimizi kendimiz deruhte ediyoruz.”

2

Eski Yeni Cami ve solda ağaç altında tek penceresi görünen Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binası (Fotoğraf: sancaki.com internet sitesi)

3

Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binası ve Eski Yeni Cami’nin (Birinci Yeni Cami) uzaktan görünümü (Fotoğraf: Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İnternet Sitesi: yozgatkulturturizm.gov.tr internet sitesi)

1975 Yılında Sorgun Kur’an Kursu:

Tarihi Sorgun Kur’an Kursunda 1975 yılında öğrencilik yapmış olan İsmail Ölger, Suffe Dergisi’nde (Ocak 2012) yayınlanan “Köyden Kuran Kursu’na Oradan İHL’ ye” başlıklı yazısında Tarihi Sorgun Kur’an Kursu’nu şöyle anlatmaktadır:

“Yıl 1975. Diyanet İşleri Başkanlığı Sorgun Müftülüğü, Sorgun Kur’an Kursu’na kayıt olduk, başladık okumaya. Kurs, Garaj Cami avlusunda, giriş yola bakıyor, sınıfların bir kısmı, eski sanayiye (şimdiki Belediye Binasına) bakıyor. Sanayiye kamyon, motor giriyor, çıkıyor, köyden geldik bir şey de görmedik ya çırakların üstleri yağ, arabaların altına giriyorlar. Çat çat, tak tuk, hem bakıyor hem ders yapıyoruz. Niyetimiz rahmetlik Hüseyin Korkmaz, halk tabiri ile Üsün Hafız’dan hafızlık yapmaktı.”

Sorgun Kur’an Kursu’nun Sorgun İmam Hatip Lisesi’ne Ev Sahipliği Yapışı:

Sorgun Kur’an Kursu, Sorgun İmam Hatip Lisesi Aydınlık Evler Mahallesi’ndeki kendi binasına taşınıncaya kadar 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979 eğitim öğretim döneminde dört tam dönem ve 1979-1980 eğitim öğretim döneminde yarım dönem olmak üzere toplam dört buçuk eğitim öğretim dönemi Sorgun İmam Hatip Lisesi’ne ev sahipliği yapmıştır.

4

Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binası önünde öğrencilerden bir grup ve en sağda 1966 -1984 yılları arasında hocalık yapan merhum Hafız Hüseyin Korkmaz (Fotoğraf: Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi İnternet Sitesi: sorgunaihl.meb.k12.tr)

2006: Eski Yeni Cami (Birinci Yeni Cami ) ve Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binasının Yeni Yeni Cami (İkinci Yeni Cami ) Yapılmak Üzere Yıkılması:

Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binası ve Eski Yeni Cami (Birinci Yeni Cami) Yeni Yeni Cami (İkinci Yeni Cami) yapılmak üzere 2006 yılında yıkılmıştır

 5

Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binasının ve Eski Yeni Cami’nin (Birinci Yeni Cami) Yeni Yeni Cami (İkinci Yeni Cami) yapılmak üzere yıkılması. (Fotoğraf: sancaki.com internet sitesi.)

2009: Yeni Yeni Cami’nin ( İkinci Yeni Cami ) İbadete Açılması

2009 yılında Yeni Yeni Cami (İkinci Yeni Cami ) ibadete açılmıştır.

6

Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binası’nın ve Eski Yeni Cami’nin (Birinci Yeni Camii) yıkılması sonrası yapılan Yeni Yeni Cami (İkinci Yeni Cami)

(Fotoğraf: Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İnternet Sitesi: yozgatkulturturizm.gov.tr internet sitesi)

Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Mezunlarından Bir Kısmı:

1- Yusuf Gül (Halen Görevde İl Müftüsü)
2-Cahit Erdinç (Emekli Müftü)
3-Ali Demirdağ (Emekli Üniversite Daire Başkanı)
4-Ali İhsan Türcan (Emekli İmam)

Tarihi Kur’an Kursu’nun ayrıntılı tarihinin arşiv kayıtlarına müracaat edilerek yazılmasını temenni ediyoruz.

 

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Kaynaklar: :

1- Eski Yeni Cami hakkında bilgi veren ancak ismi hatırlanamadığı için yazıda ismi zikredilemeyen eser

2- sorgunpostası.com adlı internet sitesi,

3- 2 Temmuz 1965 tarihli, 12038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

4-“Gazocağı iğnesinden Helikoptere” /Makale/ Ali Demirdağ / sorgunpostasi.com adlı internet sitesi

5-“Köyden Kuran Kursu’na Oradan İHL’ye”  /Makale/ İsmail Ölger /Suffe Dergisi –Ocak 2012 Sorgun İmam Hatip Mezunları  ve Mensupları Derneği SORİMDER- Yayını

5- Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi İnternet Sitesi:sorgunaihl.meb.k12.tr

6- sancaki.com. adlı internet sitesi

7- Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İnternet Sitesi: yozgatkulturturizm.gov.tr adlı internet sitesi

Author: sevare