Toprağa Can Ekenler

“Türk harp tarihi, bilhassa Birinci Cihan Harbi ve içinde Çanakkale Cephesi ve son destan Milli Mücadele’nin mübarek kahramanlarının aziz hayatları okunmadan yazılamaz” der Burhanettin Kapusuzoğlu.

Milli Mücadele devrinde Yozgat’ta büyük trajediler yaşanmıştır. Kulaktan kulağa yayılan birçok kişi ve olaydan bahsedilir. Belki bire on eklenmiş ya da ondan eksilterek anlatılmıştır.

Buradan hareketle S. Burhanettin Kapusuzoğlu gerçekleri istifademize sunmuştur. Bunun için yakın tarihimizin tanıklarının hatıralarını, bilgi ve belgelerini toplayarak, esas yazılması gereken öteki yüzü ortaya çıkarmak adına anlamlı bir çabanın ürünü olarak “Toprağa Can Ektiler” kitabıyla ortaya koymuştur.

Hayatlarından sayısız hisse alacağımız fedakar ve cefakar Yozgat insanını bizlere tanıtmıştır.

Kitaba, Cihan Harbinden Milli Mücadele’ye Yozgat olarak başlamıştır. Bu dönemlerde Yozgat’ın tarihi ile ilgili önemli bilgiler paylaşılmıştır.

Mustafa Kemal Paşa’nın Yozgat ziyaretleri ile devam edilmiştir. Milli mücadele dönemi verdiği destekleri unutmayan Mustafa Kemal Paşa’nın ziyaretini ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Devamında “Hatıralar ve Hakikatler” diyerek Yozgat’ın bu dönemlerin kanaat önderlerini, arka plan kahramanlarını ve mücadeleleri anlatmıştır.

Sonraki bölümde “Hüzünbaz Nağmelerle Acıyı Bal Eylemek” üst başlığı ile yaşanmışlıklar bazen bir destan bazen bir ağıt olarak dilden dile gönülden gönüle akar ve söylenir. Bu manzumelerle hüzün destanlaşıp unutulmasının önüne geçmiştir.

Kitabın son bölümünde ise fotoğraflar bulunmaktadır. Özellikle o dönemde yaşamış önemli kişilerin ve tarihi mekânların resimleri paylaşılmıştır.

Yazar, Osmanlıca kelimelere çokça yer vererek önemli hizmette bulunmuştur. Bunu, özellikle bir medeniyeti, bir dönemi doğru anlamak adına o dönemin terminolojisini kullanmayı önemli buluyorum.

Sorgun Belediyesi Yayınları içerisinde bulunmasını özellikle tarihimize sahip çıkmak adına anlamlı buldum. Büyük boy ve 220 sahifeden oluşan kitabın edebiyat alanı içinde kaynaklık edebilecek nitelikte olduğunu düşünüyorum.

Seferberlik hikayeleriyle “vatan ve bayrak” kavramlarının değeri tekrar ortaya konulmuştur. Küllenen bu duygularımızın 15 Temmuz ile yakın bir zamanda tekrardan canlanması yeni seferberlik hikayelerinin var olduğunu ortaya koymuştur.

Burhanettin Kapusuzoğlu beye, Türkiye tarihine ve Yozgat gerçeklerine dair bu anlamlı katkısından dolayı teşekkür ediyorum.

Gelecek nesillere bırakılan bu eserin kıymetinin anlaşılması ümidiyle…

 

Recep DAĞDEMİR

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: sevare