Üretmek ve Tüketmek

Bu ay, “Üretmek ve Tüketmek” üzerine yazdık. Üretmek ve tüketmek kavramlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yalnız birer endüstriyel ve ekonomik olgu olarak değil, insanı, toplumları ve kültürleri etkileyen, değiştiren ve dönüştüren boyutlarıyla da ele alarak anlamaya çalıştık.

 

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: Yönetici