Yozgat 1991 İl Yıllığı

“Yozgat 1991 İl Yıllığı” adlı eser, Yozgat Valiliği yayını olup, Yozgat İl Yıllığı Hazırlama Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Eserin sunuş yazısında: “ Yozgat 1991 İl Yıllığı, ilimizin tarihini, coğrafyasını, nüfusunu, idaresini, turizm durumunu tanıtacak, sosyal ve ekonomik, ulaştırma, haberleşme, mahalli idareler konularında bilgiler verecektir” denilmiştir.

Eserde Yozgat ili ve ilçeleri ile ilgili bilgiler; Coğrafya, Tarih, Nüfus Bölümü, İdari Bölüm, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman, Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret, Mahalli İdareler, Sosyal Yardım, Ulaştırma ve Haberleşme, Hizmetler Bölümü başlığı ile verilmiştir.

Eserin Başlıca Kaynakları; Ankara Vilayeti Salnamesi 1290 Rumi, Ankara Vilayeti Salnamesi 1299 Rumi, Yozgat Tarihi ve Çapanoğulları (Süleyman Duygu), Evliya Çelebi Seyahatnamesi(Cilt3 ), Meşhur Türk Pehlivanları (M. Sami Karayel), Bütün Yönleri ile Yozgat ( A.Fevzi Koç),Salname-i Devlet-i Ali Osmaniye 1314 Rumi, Türkiye Cumhuriyeti Salnamesi 1921-1928,Yozgat Yıllığı 1973,Yozgat Yöresi Türk Devri Yapıları (Prof. Dr. Hakkı Acun), Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı (Prof. Dr. Rüçhan Arık), Milli Mücadele Döneminde Yozgat ( Yard. Doç. Dr. Necati Fahri Taş), Dulkadir Beyliği Mimarisi ( Yard. Doç. Dr. Hamza Gündoğdu),Yozgatlı Hüzni ( Dr. Öcal Oğuz), Yozgat Şair ve Yazarları (Durali Doğan), Atatürk ve Yozgat (Yılmaz Göksoy).

Eserin Coğrafya bölümünde Sorgun ile ilgili olarak; “Tipik karasal iklim özelliği görülür, bitki örtüsü bozkırlar halindedir”, “Denizden yüksekliği 1200 metredir. Yozgat ili ile Akdağmadeni ilçesi arasında geniş bir ovaya sahiptir. Halilbaba, Deveci, Dayılı dağları en yüksek yerleridir. Eğriöz Çayı ile Delibaş Çayı önemli akarsularıdır. Kaplıcaları çok ünlüdür. Geniş linyit yatakları vardır.” denilmiştir.

Eserin İdari Bölümü’nde Sorgun ile ilgili olarak; “Yozgat ilinin hızla gelişmekte olan bir ilçesi durumundaki Sorgun’un, özellikle 1990 yılında temeli atılan Şeker Fabrikası’nın önümüzdeki yıllarda üretime geçmesi ile her alanda büyük atılımlar yapacağı şimdiden hissedilmeye başlanılmıştır.” denilmiştir.

Eserin Milli Eğitim Bölümü’nde Sorgun ile ilgili olarak; “Sorgun’da 1 Anasınıfı, 108 İlk Okul, 1 İlk Öğretim Okulu, 6 Bağımsız Orta Okul, 5 Lise, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Ticaret Lisesi, 1 Kız Meslek Lisesi, 1 Endüstri Meslek Lisesi bulunmaktadır.” denilmiştir.

Eseri Sağlık Bölümü’nde Sorgun ile ilgili olarak; “Sorgun’da 1 Hastane, 10 Sağlık Ocağı, 40 Sağlık Evi bulunduğu” bilgisine yer verilmiştir.

Toplam 418 sayfadan oluşan 1991 Yozgat İl Yıllığı, Yozgat İli ve İlçeleri hakkında 1991 yılı ve öncesine ait bilgileri ihtiva eden önemli bir bilgi kaynağıdır.

Emeği geçenlerin eline sağlık.

Adnan KORKMAZ
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: sevare