2013 Nüfus Sayımı Sonuçları Üzerine…

Sorgun Düşünce Kulübü olarak geçtiğimiz yıl Nisan ayı dosyasını “Nüfus & Göç” konusuna ayırmış; 2012 sonu sayım verilerinden hareketle göç olgusunu sebep ve sonuçlarıyla incelemiştik. Bu çalışmada, Yozgat nüfusunun son 4 yılda yıllık ortalama 10,000 civarı azaldığı ve ilimizin bu 4 yıllık dönemde Türkiye’de nüfusu en çok azalan il olduğu gerçeğine özellikle vurgu yapmış; bu hızla gidildiğinde yakın gelecekte Yozgat il nüfusunun 400,000’in de altına ineceği tespitinde bulunmuştuk.

Bugün, TÜİK 2013 sonu verilerini de açıkladı ve sonuçlar bizim açımızdan hiç de şaşırtıcı olmadı. Türkiye nüfusu yıllık % 1.38 artışla 1,040,480 kişi artarak 2012’de 75,627,384 iken 2013’de 76,667,864’e ulaşmış.  Buna mukabil, Yozgat nüfusu aynı dönemde tam 9,000 kişi (% 2) azalarak 453,211’den (2012) 444,211’e düşmüş. Görülüyor ki Yozgat ve Yozgat gerçekleri açısından değişen bir şey yok.

Aşağıdaki tabloya göre Yozgat, son 1 yıl içinde 81 il içinde nüfusu en çok azalan 4. il durumunda.

Nüfusu Azalan İller 2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2013 yılları arasında toplam nüfus kaybındaysa Yozgat geçen yıl olduğu gibi birinciliğini koruyor. Tabloda da görüleceği gibi, Türkiye nüfusu, son 7 yılda  % 8.62 oranında artarken, Yozgat nüfusu % 9.74 oranında azalmış! Bu dönemde Yozgat’ın toplam nüfus kaybı 47,916 kişi.

İllere Göre Büfus Artış-Azalış 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tablo ise çok çarpıcı bir gösterge. TÜİK’in 2023 yılı projeksiyonunda Türkiye nüfusunun 2012’ye göre % 9.8 artışla 84,247,088’e ulaşması beklenirken, Yozgat’ın nüfusunun başka hiç bir ilde görünmeyecek bir oranda (% 35.7) 147,304 kişi azalarak 2023 yılında 305,907’ye düşeceği tahmin ediliyor.

İllere Göre Nüfus Artış-Azalış Projeksiyonu 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışmamızda faydalandığımız TUİK’in hazırlamış olduğu 2007-2013 arası illerin toplam nüfus değişimlerini gösteren tablo aşağıdadır. Yozgat, 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki 81 il arasında 44. sırada. 2023 projeksiyonunda ise Yozgat’ın nüfus sıralamasında 59. sıraya gerileceği öngörülüyor.

Türkiye Nüfusu 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Yönetici