Sorgun Bibliyografyası

1 – Sorgun Temettuat Defterleri, Serkan Polat, 3 Cilt, Sorgun Belediyesi Yayınları, 2010, (Kitap)

2 – Bütün Yönleriyle Sorgun, Durali DOĞAN, Sorgun Belediyesi Kültür Yayınları, 1990, (Kitap)

3 – Sorgun Doksanbeş, Durali DOĞAN, Sorgun Kaymakamlığı Kültür Yayınları, 1995, (Kitap)

4 – Sorgun Güldestesi, Durali DOĞAN, Sılam Basım Yayın Matbaacılık, 2011, (Kitap)

5 – Şehir Coğrafyası Açısından Sorgun, İhsan BULUT, Atatürk Üniversitesi, 1998, (Kitap)

6 – Sorgun, Nevzat COŞKUN, Müftüoğlu Matbaası, 1969, (Gazete)

7 – Yeşilova, Yakup ÖZDEMİR, 1976, (Gazete)

8 – Yeni Yeşilova, 1980, (Gazete)

9 – Sorgun Postası, Doğan ÖZMEN, 1980, (Gazete)

10 – Sorgun’un Sesi, Ahmet YILMAZ, 1983, (Gazete)

11 – Gerçek Haber, Feridun YILMAZ, (Gazete)

12 – Sorgun Selam, Durali DOĞAN, 2001, (Gazete)

13 – Sıla, 1997, (Gazete)

14 – Artı Haber, 2007, (Gazete)

15 – Sorgun Öğretmenevi Bülteni, 1986, (Dergi)

16 – Sorgun Yöresi Köy ve Mevki Adlarının Kaynakları, İhsan BULUT, (Makale)

17 – Sorgun İlçesi Ağzı, Adem UMUT, Gazi Üniversitesi, (Tez)

18 – Sorgun Kömürlerinin Kimyasal ve Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi, Emine CİCİOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, (Tez)

19 – Sorgun İş Dünyası, 2008, (Katalog)

20 – Sorgun Ticaret, Sorgun Ticaret Odası, 2009, (Dergi)

21 – Brifing Raporu, Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü, 2010,

22 – Başarısızlık Nedenleri Anketi Sonuç Değerlendirme Raporu, Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 2006,

23 – Turistik Potansiyeli Yönünden Yozgat İli Kaplıcaları, Doğu Coğrafya Dergisi 2, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü, Erzurum. İhsan Bulut, 1997

24 – Yozgat İli’nin Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:936, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No:101, Araştırmalar Serisi No: 72, Erzurum. İhsan Bulut, 2003

25 – Anadolu Konut Kültüründen Kaybolmakta Olan Mesken Şekli: Yozgat’ın Karayapıları, Bulut, İ., (2016),  Türk Kültüründe Coğrafya II, 14. Bölüm, Pegem Akademi Yay., s. 289-314, Ankara.

26 – Sorgun’dan Çıktım Yola – Anılar, Rauf Yücel, 2013-2017, Sorgun Belediyesi Yayınları, 3 Cilt

27 – Alişar Kalesi Hafriyatı, Musa Urgan, 2017, Sorgun Belediyesi Yayınları.

28 – Türkiye şekerpancarı üretiminde Yozgat ilinin yeri ve önemi(KOÇ H., BULUT İ.Türk Coğrafya Dergisi, sa.67, ss.33-40, 2016)

29 – Yozgat ın Nüfus Coğrafyası Özellikleri Bulut İ. Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.19-54, 2000

30 – Yozgat İli Örneğinde Turizm Takvimi Planlamasının Önemi, Bulut İ. , Özoğul B., Ceylan S. III. ULUSLARARASIBOZOK SEMPOZYUMUBölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Türkiye, 3 – 05 Mayıs 2018, ss.761-770

31 – Sorgun Yöresinde Hidrografik Kökenli Yer AdlarıAnalizinden Elde Edilebilecek Coğrafi SonuçlarBulut İ. , Özoğul B.III. ULUSLARARASIBOZOK SEMPOZYUMUBölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Türkiye, 3 – 05 Mayıs 2018, ss.752-760

32– Somut Kültürel Unsurlar Açısından Sorgun’un HalkKültürü Coğrafyası ve Turistik Değerleri, Bulut İ. , Koç H., Özoğul B. II.Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 4 – 06 Mayıs 2017, cilt.3, ss.5-588

33 – Anadoludaki İnanç Kültürünün Doğa Korumaya Etkisi, BULUT İ., Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Türkiye, 25 – 27 Eylül 2013, cilt.1, ss.1-10

34 – Yozgat ın İç ve Dış Göçlerdeki Önemi, Bulut İ.,III. Ulusal Nüfusbilim Konferansı, Ankara, Türkiye, 2 – 05 Aralık 1997, ss.1-20

Bir yanıt yazın