Hakkımızda

Sorgun Düşünce Kulübü (SDK), 2007 yılında İstanbul’da yaşayan bir grup Sorgunlu üniversite mezunu tarafından kurulmuştur. Kurucuları arasında avukat, bankacı, öğretmen, öğretim görevlisi, doktor, mühendis ve serbest ticaretle uğraşan birçok farklı meslek mensubu vardır.

Kulüp üyeleri her ayın ilk Cumartesi günü İstanbul’da bir kahvaltı programı eşliğinde toplanmaktadır. SDK, ayrıca yılda bir kez Sorgun’da, diğer illerden ve Sorgun’dan katılan üyelerimizle bir araya gelmektedir. Kulübümüz, İstanbul şartları düşünüldüğünde başlangıçta sürdürülebilmesi çok zor görünen her ayın belirli bir günü aralıksız bir araya gelme hedefini şu ana kadar hiç aksatmamıştır.  

Üyelerinin, hiçbir çıkar, karşılık ve statü beklentisi içinde olmadan, tamamen gönüllü olarak faaliyetlerine katıldığı ve katkıda bulunduğu SDK, tüzel bir kimliğe bürünmeden hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan özgün bir modeldir. Devamlılık, SDK’nın en temel prensiplerinden biridir.

Sorgun Düşünce Kulübü, hiçbir partinin, ideolojik yapılanmanın veya cemaatin güdümünde ya da tesirinde olmayan, tamamen sivil ve bağımsız bir oluşumdur. 

SDK’nın öncelikli hedeflerinden biri Sorgunlu üniversite mezunları ve üniversite öğrencileri arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve potansiyeli yüksek bu kitlenin başta kendileri olmak üzere, memleketleri ve nihayetinde tüm insanlık için faydalı, özgün, nitelikli, yapılabilir ve sürdürülebilir çalışmalar ortaya koymasını sağlamaktır. 

SDK, web sitesinde (www.sorgundusuncekulubu.com) her ay düzenli olarak belirli bir konuda dosya yayınlamaktadır. Dosya konuları yazar/eser incelemeleri ve sosyal-kültürel meseleler üzerine yoğunlaşmış bulunmaktadır.

Sorgun Düşünce Kulübü, entelektüel bir yaklaşımla Türkiye’nin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarını anlamaya çalışmakta; bunu yaparken de alışıldık kalıpların dışında bir yol çizerek, herhangi bir düşüncenin/anlayışın ya da zümrenin dogmalarına esir olmadan tamamıyla özgün ve nesnel bir tutum sergilemekte; bilimsel ahlakın ve hakkaniyetin gerektirdiği şekilde hareket etmektedir

Sorgun Düşünce Kulübü sözünü ettiğimiz anlayışla, kültür/edebiyat sahasında eserler ortaya koymuş yazarlarımız Abbas Sayar’dan Durali Doğan’a Siyami Yozgat’tan Yusuf Ziya Bahadınlı’ya; bunun yanında çeşitli branşlardaki bilim adamları ve akademisyenlere kadar, farklı düşünce iklimlerinden Sorgun’umuzun/Yozgat’ımızın yetiştirmiş olduğu değerleri önyargılardan uzak durarak anlamaya, tanımaya ve tanıtmaya çalışmaktadır.

Web site dosya çalışmalarımız dışındaki diğer projelerimizden bazıları şöyledir:

Sorgunlu Üniversiteliler Kataloğu/Veri Tabanı Projesi, Sorgun Ansiklopedisi Projesi, Sorgun Kronolojisi, Sorgun Bibliyografyası, Salih Paşa Camii 200. yıl Anma Kitabı Projesi, Sorgun Bilgi Kaynaklarını Toplama Projesi, Sorgunlu Akademisyenlerle Buluşma Projesi. 

SDK olarak bir özeleştiri yaptığımızda ortaya konanlar, başta bizleri tatmin etmemekle birlikte, hedeflenen işlerin nitelikli işler olması ve gönüllülük esasıyla yürütülmesi gerçeği, bu noktada daha sabırlı olmamızı gerektirmektedir. Diğer yandan, 2007 yılından günümüze uzanan süreç sonunda, bu oluşum belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış; 2013 yılıyla birlikte daha somut işlere imza atmaya başlamıştır. SDK, bundan sonraki dönemde de aynı heyecan ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Bir yanıt yazın