Kategori: Ocak 2014 – Düşünmek

Posted in Ocak 2014 - Düşünmek

Düşünmek ve Sorgun Düşünce Kulübü

İnsanı “eşref-i mahlukat” yapan, onu diğer canlılardan ayıran temel vasfı düşünebilmesi, akledebilmesi, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırmasına yardımcı olan muhakeme kabiliyeti değil midir? Bu ayrıcalıklı…

Devamını Oku Düşünmek ve Sorgun Düşünce Kulübü
Posted in Abdullah Alpaydın Ocak 2014 - Düşünmek

Zor Zamanda Düşünmek

George Orwell’in “1984” adlı futuristik romanı, totaliterlikte çok aşırıya gitmiş bir yönetimin, kendi kurulu düzenini devam ettirme adına vatandaşlarına uyguladığı akıl almaz baskıları; teknolojinin de…

Devamını Oku Zor Zamanda Düşünmek
Posted in Adnan Korkmaz Ocak 2014 - Düşünmek

Düşünmek Zordur

Düşünmek zordur. Üniversite mezunu bir genç felsefe kürsüsüne asistan olmak için başvurur. Felsefe hocası asistan adayına felsefi kitaplar okuyup okumadığını sorar. Asistan adayı hiç felsefi…

Devamını Oku Düşünmek Zordur
Posted in Ocak 2014 - Düşünmek Salih Açan

Düşünce ve Akıl

Kâinat deterministik bir düzene sahiptir. Madde bağlamıyla varlığın idrakinde bu düzene sahip olan sebep sonuç ilişkisi, insan nazarında düşüncenin varlığını zorunlu kılmaktadır. Varlığın maddesel buutuna…

Devamını Oku Düşünce ve Akıl
Posted in Ocak 2014 - Düşünmek Recep Dağdemir

Soyut İşlemsel Dönem: Düşünmek

İnsanı bütün canlı âleminden ayıran en temel özelliğidir; düşünmek… Bir kuş, dünyaya geldiği andan ölümüne kadar programlanmış bir şekilde dizayn edilmiştir. Ekstra bir gelişmeye müsait…

Devamını Oku Soyut İşlemsel Dönem: Düşünmek
Posted in Hatip Sorgun Ocak 2014 - Düşünmek

Düşünce Nedir?

Düşünce: “Dış dünyanın insan zihnine yansıması, Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza,…

Devamını Oku Düşünce Nedir?
Posted in Nuri Kaya Ocak 2014 - Düşünmek

Düşünmek ve Düşünce

Mailime baktığımda Aralık ayının konusunun düşünce ve düşünmek olduğunu gördüm. Ve başladım düşünmeye… Düşünce ve düşünmek nedir? Doğru düşünmenin kıstası nedir? Neden insanlar farklı düşünür?…

Devamını Oku Düşünmek ve Düşünce
Posted in Fatih Şahbaz Ocak 2014 - Düşünmek

Düşünmek…

Düşünmek bir amaç dâhilinde ya da amaçsız bir şekilde gerçekleştirilen zihinsel bir süreçtir. Genelde bir problemin çözülmesi ya da bir kararın verilmesi durumunda sıklıkla düşünürüz….

Devamını Oku Düşünmek…