Düşünmek Zordur

Düşünmek zordur.

Üniversite mezunu bir genç felsefe kürsüsüne asistan olmak için başvurur. Felsefe hocası asistan adayına felsefi kitaplar okuyup okumadığını sorar. Asistan adayı hiç felsefi kitap okumadığını söyler. Hoca şaşırarak, neden felsefe bölümüne başvurduğunu sorar. Asistan adayı: “Hocam ben çok düşünürüm” der. Felsefe hocası asistan adayına: “Oğlum sen düşünmüyorsun. Sen hayal kuruyorsun. Düşünme kavramlarla olur” der.

Düşünce-kavram ilişkisi elbise kumaş ilişkisine benzer. Düşünce elbise, kavram kumaştır. Elbise kumaştan yapılır. Düşünce kavramlarla üretilir. Bir de kavram-kelime ilişkisi vardır. Bu da kumaş-iplik ilişkisine benzer. Kavram kumaş, kelime ipliktir. Kelimenin kavrama, kavramın düşünceye dönüşü, ipliğin kumaşa, kumaşın elbiseye dönüşü gibidir.

Düşünce üretmek zordur. Siyasi düşünce siyasi kavramlarla, iktisadi düşünce iktisadi kavramlarla, hukuki düşünce hukuki kavramlarla, sosyolojik düşünce sosyolojik kavramlarla, psikolojik düşünce psikolojik kavramlarla üretilir.

Üretilmiş düşünceleri anlamak zordur. Siyasi düşünce siyasi kavramlarla, iktisadi düşünce iktisadi kavramlarla, hukuki düşünce hukuki kavramlarla,  sosyolojik düşünce sosyolojik kavramlarla, psikolojik düşünce psikolojik kavramlarla anlaşılır.

Kavramlarla bakıldığında, mutfaktaki kıyma ve kuşbaşı azlığı sorunu uluslararası bir sorundur. Kıyma ve kuşbaşı ettir. Et hayvancılığın, hayvancılık ekonominin, ekonomi siyasetin, siyaset devlet yönetiminin, devlet yönetimi uluslararası ilişkilerin konusudur. Üzerinde düşünüldüğünde, mutfaktaki kıyma ve kuşbaşı azlığı sorununun uluslararası bir sorun olduğu anlaşılır.

Düşünmek zordur.

 

ADNAN KORKMAZ

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: Yönetici