Mazi Takvimi | Mart 1973

1973 Mali Yılı Belediye bütçesi, “üç milyon elli dokuz bin” lira olarak tahmin edilmiştir.

HARCAMALAR:

ASLİ HARCAMALAR:

Personel (1 Belediye Başkanı, 1 Muhasip, 1 Başkâtip, 3 Tahsildar, 4 Zabıta Memuru, 1 Belediye Fen Memuru, 1 Elektrik Fen Memuru, 1 Su İşleri Memuru, 2 Elektrik Hat Bakım Memuru, 2 İtfaiye Eri, 1 Odacı, 3 Bekçi, 1 Ambar Memuru, 10 Temizlik İşçisi ), Elektrik vs. Giderler: “İki milyon doksan altı bin” lira, transfer harcamaları: “Yetmiş bir bin” lira teşkil etmektedir.

Yatırımlar: Yatırımlara “sekiz yüz doksan iki bin” lira tahsis edilmiştir. Yatırımların ağırlık kısmını “üç yüz altmış yedi bin” lira ile yol yapımı teşkil etmektedir. Diğer yatırımlar: Yeni bir kamyon alımı,  Karşıyaka Köprüsü’nün yapılması, kanalizasyon yapılması, mezbaha yapılmasıdır. (1973 Yılı Belediye Bütçesi. Sorgun Gazetesi. 06 Mart 1973- Yozgat İl Yıllığı 1973)

NUMUNE FİDANNIĞIYNAN ALAHALI BEKLENTİLER

Gazamızın en güzel yerlerinden olan mesire yeri Numune Fidannığı’nın gündeme gelen yeni değerlendirilme şekilleri ile alahalı Gaza’daki beklentiler; Numune Fidannığı’nın yeri ve konumu itibariyle bir orta dereceli Ziraat Okulu haline getirilmesi, stadyum yapılması, pazar yeri yapılması, örnek mahalle yapılması şeklindedir. (İlçemizdeki Numune Fidanlığı. Sorgun Gazetesi. 09 Mart 1973)

MOTUR GURSU BİTTİ

Gazamız Ziraat Odası’nın açtığı “Motur Gullanma ve Bahım Gursu” bitti. Yapılan imtağanda 80 gişi ehliyet ve bahım gartı aldı. (İlçemiz Ziraat Odasının Traktör Kursu Sona Erdi. Sorgun Gazetesi. 09 Mart 1973)

GAZAMIZIN ve KOYLERİNİN YOLLARI YAPILIYO

Gazamızın merkezinin ve koylerinin yollarının yapım ve onarımı için Vilayet’çe bir greyder ve bir dozer tahsis edilmiştir. Köylerin yollarının yapımına başlanmış olup çalışmalar daha soğna Gazamızın merkezinde devam edecektir. Greyder ve dozer bir ay süreyle gazamızda çalışacah. (İlçemiz Köy Yolları Yapılıyor. Sorgun Gazetesi. 16 Mart 1973)

Adnan KORKMAZ                                                                  

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: yasin66
İsim: YASİN AĞAN