Prof. Dr. Nuri Yılmaz / Ziraat

Nuri YilmazProf. Nuri Yılmaz, 1960 yılında Sorgun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sorgun’da aldıktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’ne girmiş, buradan 1984 yılında mezun olmuştur.

Uzmanlık alanı Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı olan Yılmaz, Yüksek lisansını 1986 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, doktorasını ise İzmir Ege Üniversitesinde 1989 yılında tamamlamıştır.

 

1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde doçent olan Yılmaz, aynı üniversitede 2004 yılında profesörlük ünvanını almıştır.

1989 yılından 2006 yılına kadar yukarıda adı geçen üniversitelerde birçok akademik ve idari görevleri başarıyla yürüten Yılmaz, 2006 yılında Ordu Üniversite’ne geçmiştir. Prof. Yılmaz, 2006-2009 yılları arasında Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı yaptıktan sonra 2011 yılında Rektör Yardımcılığı’na seçilmiştir ve halen bu görevi yapmaktadır. Aynı zamanda üniversitenin senato ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

YAYINLARI

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Yılmaz, N., 2003. A Research on Determining The Form and The Amounts of The Second Part Nitregeneous Fertilizer To Be Applied on Wheat In Spring. Pakistan Journal of Botany. Vol: 35 (4), (625-636).

2. Ülker, M., Sönmez, F., Çiftci, V., Yılmaz, N. Apak, R., 2006. Adaptation and Stability Analysis In The Selected Lines of Tir Wheat. Pakistan Journal of Botany. Vol: 38 (4), (1177-1183)

3. Yılmaz, N., Bildirici, N., 2009. Effect of Different Plant Nourishment Applications on Morphological  Characteristics of Field Bean (Phaseolus vulgaris L.). Pakistan Journal of Botany (Basımda).

2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Yılmaz, M., Yılmaz, N., 1988. The Tir Seeding Method and Tir Daills: A Literature Review. Agricultural Mechanization In Asia, Africa and  Latin America. Vol: l9, No: 4 Autumun, Tokyo (31-33).

2. Şekeroğlu, N., Yılmaz, N., 2001. Effects of Increasing Nitrogen Doses on Yield Components in Some Triticale Lines Under Dry Conditions in Eastern Anatolia. Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.:4, No: 6, June  (672-673) Pakistan.

3. Yılmaz, N., 2003. The Effect of Differernt Seed Rates on Yield and Yield Components of Soybean (Glycine max L. Merill). Pakistan Journal of Biological Sciences Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol: 6, No: 4, (373-376) Pakistan.

4. Yılmaz, N., Sönmez, F., Ülker, M., Ege, H., Bürün, B., 2003. Morphological Classification of Some Tir Wheat (Triticum aestivum var. aestivum L. ssp. leucospermum Körn.) Accessions from the Lake Van Basin, Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol:6, No: 20, (1758-1762).

5. Bildirici, N., Yılmaz, N., 2005 The Effects  Of Dıfferent Nitrogen And Phosphorus Doses And Bacteria Inoculation (Rhizobium Phaseoli) On The Yield And Yield Components Of  Field Bean (Phaseolus Vulgaris L.). Asian Journal of Agronomy. Vol: 4(3);  (207-215).

6. Şekeroğlu, N., Özkutlu, F., Deveci, M., Dede, Ö., Yılmaz, N., 2006. Evaluation of Some Wild Plants Aspect of Their Nutritional Values Used as Vegetable in Eastern Black Sea Region of Turkey. Asian Journal of Plant Science. Vol: 5 (2); (185-189).

3. Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Akyürek , A., Yılmaz, N., 1988. The Tir Seeding Method and Its Aplication In The Van Region. International Seminar on Farming System Research. 31 Oct.- 2 Nov.  Faculty of Agriculture-Icarda, Adana/Türkiye. (Bildiri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fak. dergisinde yayınlanmıştır).

2. Ülker, M., Sönmez, F., Yılmaz, N.,  Ege, H.,  Bürün, B., 2000. The Elevation of Some Traits on Tir  Wheat. 6th International Wheat Conference. 4-9 June, Budapest, Hungary. (Pakistan Journal of Biological Sciences dergisinde yayınlanmıştır).

4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler 

1.a) Yılmaz, N., Güncan, A., 1988. The Effect of Seeding Time, Tir (Deep Furrow) Seeding, Method,  Type of Wheat Varieties and Plant  Population on Weed Density on Van Area The Journal of Turkish Phythopatology. Vol: 17, Num: 3, Semptember,

b ) Yılmaz, N., Güncan, A., 1991. Van yöresinde Farklı Ekim Zamanlarında, Tir Ekim Yönteminin, Değişik Buğday Çeşitlerinin ve  Farklı Bitki Sıklığının Yabancı Ot yoğunluğu üzerine Etkisi. Selçuk Üniv., Ziraat Fak. Dergisi 1:1, (5-13).

2. Okut, H., Yılmaz, N., 1990. Van Koşullarında 136 Değişik Arpa Hattı Üzerinde Adaptasyon ve Ön Verim Araştırmaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 1:1, (17-35).

3. Yılmaz, N., Akyürek A., 1991. The Tir Seeding Method and Its Aplication in The Van Region. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 1:3, (170-181).

4. Yıldırım, İ., Yılmaz, N., 1991. 1986- 87 / 1988-89 Öğretim Yılı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Mezunlarının İstihdam Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri Üzerine Bir  Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 1: 3, (55-66).

5. Yılmaz, N.,  Yıldırım, İ., 1993. Van İlinde  Ulaşım  ve Haberleşme. Van Kütüğü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayın No: 8,  Araştırma Fonu Yayın No: 3, (667-676).

6. Albayrak, A., Yılmaz, N., 1993. Van Yöresinde Çiftçi Şartlarında Tir Mibzer ve Serpme Ekim Yöntemleri ile Ekilmiş Tir Buğdayının Tane Verimi ile Bazı Teknolojik Değerleri Üzerine Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, (157-172).

7. Günel, E., Yılmaz, N.,  Erman , M., Kulaz, 1993. H., Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin (Lens culinaris Medic.) Fenolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Yüzüncü Yıl  Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1-2,  (315-323).

8. Sönmez, F., Ülker, M., Yılmaz, N., Ege, H., 1993. Bazı Yazlık Arpa Hatlarının Van  Yöresine Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1-2, (325-337).

9. Arslan, B., Günel, E., Yıldırım, B., İlbaş,  A.İ., Yılmaz, N., Dede,  Ö., 1994. Soya Fasulyesinde (Glycine Max. L.)  Bazı Verim Ve Kalite Özelliklerinin Korelasyon Ve Path Analizi Üzerinde Bir Araştırma.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 4, (129-137).

10. Yılmaz, N., Sepetoğlu, H., 1995. Van Koşullarında Farklı Ekim Sıklıklarının Üç Buğday Çeşidinde Verim Ve Bazı  Verim Unsurlarına Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 5, No: 2, (1-12).

11. Apak, R., Sönmez, F., Ülker, M.,  Yılmaz, N., Yıldırım, B., 1995. Van Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinde En Uygun Ekim Zamanı Ve Azot Dozunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 5, No: 2, (13-27).

12. Yılmaz, N., Sepetoğlu, H., 1996. Van Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum Spp.) Çeşitleri İçin Uygun Ekim Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Vol: 20 (6), (489-494).

13. Yılmaz, N., Sepetoğlu, H., 1996. Van Ekolojik Koşullarında Tir Ekim Yönetiminde Ekim Sıklıklarının Üç Buğday Çeşidinde Verim Ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, No: 1, (69-80).

14. Sönmez, F., Ülker, M., Yılmaz, N., Ege, H., Apak,   R., 1996. Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Kışlık Arpa Çeşitlerinde Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, No: 1, (133-146).

15. Yılmaz, N., Ege, H., Sönmez, F., Ülker, M., Bostan, S., 1996. Van Ve Yöresi İçin Adapte Olabilecek  Bazı Kışlık Çavdar Çeşit Ve Hatlarının Tespiti İle Uygun Ekim Zamanının Saptanması Üzerine Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, No:1, (1-13).

16. Yılmaz,  N. Sepetoğlu, H., 1996. Van Ekolojik Koşullarında Buğdayda Uygun Ekim Zamanı Ve Ekim  Yönteminin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, No: 2, (153-163).

17. Yılmaz, N., Kulaz, H., Erman, M., 1996. Siirt Ekolojik Koşullarına Adapte Olabilecek Mercimek (Lens Culinaris  Medic.) Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, No: 2, (1-9).

18. Yılmaz, N., 1996. Van Gölü  Havzasında Değişik  Lokasyonlar da Tir Buğdayının Tane Verimi İle Teknik Değerlerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, No: 3, (91- 102).

19. Yılmaz, N., Bostan, S., 1996. Van Ekolojik Koşullarında Bazı Yazlık Triticale Hatlarının Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 11, No: 3, (31-44).

20. Yılmaz, N., Erman, M.,  Kulaz, H., 1996. Van Ekolojik Koşullarında Mercimekte Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 11, No: 3, (45-54).

21. Yıldırım, B., Dede, Ö., İlbaş, A.İ., Okut, N., Arslan, B., Yılmaz, N., 1997. CCC (Chlorcholinchlorid) Uygulamasının Soya ( Glycine Max L. Merril)’da Verim Ve Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, (7), (41-48).

22. Sönmez, F.,  Ülker,  M., Yılmaz, N.,  Ege,  H.,  Bürün, B., Apak, R.,  1999. Tir  Buğdayında Tane Verimi İle Bazı Verim Öğeleri Arasındaki İlişkiler. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Puplished By The Scientific  and Technical Research Council of Turkey. 23, (45-52).

23. Sönmez, F., Yılmaz, N.,  2000. Azot ve Fosforun Arpa Tanesinin  Bazı Makro ve Mikro Besin Maddesi İçerikleri Üzerine  Etkisi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı:2, (65-75).

24. Yılmaz, N., Bostan, S.Z., 2002. Trabzon İlinin Tarımsal Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 336,  (18-21).

25. Yılmaz, N., 2003. An Effcient Technique of Utilizing Dry Areas The Tir Sowing Method. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Sayı: 8/12,  (81-85).

26. Yılmaz, N., Kaya, A.N., 2003. Ekim Sıklıklarının Bazı Yazlık Triticale (Triticosecale Wittmack) Hatlarının Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı: 34/3, (197-204). 

5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler 

1. Yılmaz, N., Güncan, A., 1988. Van Yöresinde Farklı Ekim Zamanlarında, Tir Ekim Yönteminin, Değişik  Buğday Çeşitlerinin Ve Farklı Bitki Sıklığının Yabancı Ot Yoğunluğu Üzerine Etkisi. Türkiye Fitopatoloji  Kongresi. 18-21 Ekim, Türkiye Fitopatoloji Derneği ve E.Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü, Antalya. (Bildirinin Özeti  “The Journal of Turkish Phytopatology” Dergisinde, Asıl metni ise S.Ü. Ziraat Fak. Dergisinde yayınlanmıştır).

2. Yılmaz, N., 1989. Tir  Ekim Makinasının Tarihi Gelişmesi ve Doğu Anadolu’da Uygulanması. Tarımsal  Mekanizasyon 12.  Ulusal  Kongresi, 1-2 Haziran, Tekirdağ. Bildiri Özetleri, S: 55.

3. Yıldırım, İ., Yılmaz, N., Kelen, M., 1990. Doğu Anadolu’da Bitkisel Üretimin Genel Görünümü Ve  Geliştirilmesi Olanakları. Doğu Anadolu’da Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu. 9-10 Ekim, Van. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 431, S: 60-69, Ankara.

5. Günel, E., Yılmaz, N., Arslan, B.,  1994. Van Ekolojik Şartlarında Yetiştirilebilecek Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitleri İçin Uygun Sıra Aralığının Saptanması Üzerine Bir Araştıma. I.  Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994.  Ege Üniv. Ziraat Fakültesi, Bornova, İzmir. Bildiriler Kitabı Cilt:I, 286-288.

6. Ege, H., Yılmaz, N., Sönmez, F., Ülker, M., 1994. Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin ( CCC, RSW, Terpal) Ve Farklı Oranlardaki Azotun Van Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Tir Buğdayının Morfolojik Ve Anatomik Karakterlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma, I. Morfolojik Ve Agronomik Karakterler. I. Tarla Bitkileri Kongresi,  25-29 Nisan, Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi, Bornova, İzmir. Bildiriler Kitabı Cilt: I, 52-56.

7. Yılmaz, N., Çiftçi, V., 1994. Van Ekolojik Koşullarında Verimli Kuru Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi Ve Verim Komponentlerinin Tane Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. I. Tarla Bitkileri  Kongresi, 25-29 Nisan,  Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi, Bornova, İzmir. Bildiriler Kitabı, Cilt: I, 91-95.

8. Günel, E., Yılmaz, N., Erman, M., Kulaz, H., 1994. Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin Çeşit ve Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. I.  Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bornova, İzmir. Bildiriler Kitabı Cilt: I, 286-288.

9. Yılmaz, N., Ege, H., Sönmez, F., Ülker, M., 1994. Van Yöresine Adapte Olabilecek Kışlık Arpa Çeşit Ve Hatlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. III. Ulusal Nükleer Tarım Ve Hayvancılık Kongresi. 19-21 Ekim, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Üniversitesi, Ankara. Tebliği Özetleri, 53.

10. Yılmaz, N.,  Ege,  H., Ülker,  M., Sönmez, F., 1994. Bazı Kışlık Buğday  Çeşitlerinin Van Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. III. Ulusal Nükleer Tarım Ve Hayvancılık Kongresi. 19- 21 Ekim, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Tebliğ Özetleri, 55.

11. Günel , E., Yılmaz, N., Kulaz, H., Erman, M., 1994. Van Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut ( Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Verim Ve Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. III. Ulusal Nükleer Tarım Ve Hayvancılık Kongresi. 19 – 21 Ekim,  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Üniversitesi, Ankara. Tebliğ Özetleri, 57.

12. Ülker, M., Sönmez, F., Yılmaz, N., Ege, H., 1994. Bazı Buğday Çeşit ve Hatlarının Van Şartlarına Adaptasyonu. II. Verimlilik Kongresi. 19-21 Ekim. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 540, s: 560-568, Ankara.

13. Ege, H., Sönmez, F., Ülker, M., Yılmaz, N., 1996. Bitki Büyüme Düzenleyicileri Ve Farklı Oranlardaki Azotun Tir Buğdayının Morfolojik Ve Anatomik Karakterlerine Etkileri II. Morfolojik Ve Anatomik Karakterler.  XIII. Ulusal Biyolojik Kongresi. 17 – 20 Eylül, İstanbul. Cilt: 1, S. 204-213.

14. Yılmaz, N.,  1996. Van  Ekolojik  Koşullarına Adapte Olabilecek Bazı Yulaf Çeşit ve Hatlarının Belirlenmesi. Türkiye 3. Çayır Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi. 17-19 Haziran. Erzurum. Bildiriler Kitabı. 746-752.

15. Şekeroğlu, N., Yılmaz, N., 1997. Azotlu Gübre Uygulanan Bazı Yazlık Triticale (X Triticosecale Witchmak) Hatlarında Tane Verimi İle Verim Öğeleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II.  Tarla Bitkileri Kongresi 22 – 25 Eylül, Samsun. Bildiriler Kitabı: 118-122.

16. Kulaz, H., Erman, M., Çiftçi, V., Yılmaz, N., 1997. Van Ekolojik Koşullarında Mercimekte Gübre- Bakteri Aşılamasının Verim ve Verim Öğeleri üzerine Etkisi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22-25 Eylül, Samsun. Bildiriler Kitabı: 601-605.

17. Bürün, B., Yılmaz, N., Ege,  H., Sönmez, F., Ülker, M., 1997. Tir Buğdayı Popülasyonunda Seleksiyon-I. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22-25 Eylül, Samsun. Bildiriler Kitabı: 540-542.

18. Dede, Ö., Yılmaz, N., Deveci, M., 1999. Doğu Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Yapı, Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu. 4-5  Ocak. Samsun. Bildiriler Kitabı Cilt: 1, S: 15-24.

19. Sönmez, F.,Yılmaz, N.,  1999. Azot Ve Fosforun Kışlık Anadolu – 86 Arpa Çeşidinin Verim Ve Verim  Öğelerine Etkisi.  Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. 15-20 Kasım. Çukurova Ünv. Ziraat Fakültesi  ADANA. Bildiriler Kitabı Cilt 1 Sayfa 240-245.

20. Yılmaz, N., Dede, Ö., Keskin, E. E., 1999. Ordu İli Topraklarının verimlilik Sorunları ve Çözüm Önerileri Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu 4-5 Ocak, Samsun. Bildiriler Kitabı Cilt: 2 Sayfa 547-556.

21. Ülker, M., Sönmez, F., Yılmaz,  N.,  Ege,  H.,1999. Icarda  Kökenli Bazı Kışlık Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşit ve Hatlarının Van Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. 15-20 Kasım. Çukurova Üni. Ziraat Fakültesi Adana. Bildiriler Kitabı, Cilt:1   Sayfa:384-389.

22. Ülker, M., Sönmez, F., Ege, H., Yılmaz, N., 1999. Icarda Kökenli Bazı Kışlık Arpa Çeşit ve Hatlarının Van Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. 15-20 Kasım. Çukurova Üni. Ziraat Fakültesi Adana.  Bildiriler Kitabı Cilt:1, Sayfa: 401-404.

23. Yılmaz, N., 2000. Aybastı ve Kabataş ilçelerinin Tarımsal Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Aybastı-Kabataş Kurultayı, 19 Temmuz. (s: 63-70) Ordu.

24. Yılmaz, N., Deveci, M., Dede, O., 2002. Gümüşhane İli Tarla Bitkileri Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu. 22-23 Ekim. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane. Cilt: 2 (s: 696-710).

25. Yılmaz, N., 2003. Mesudiye Yöresinin Kültür Bitkileri. Biyolojik Çeşitlilik Açısından Melet Havzası ve Mesudiye Yöresi Çalıştayı ve Paneli. 30 Haziran-02 Temmuz Mesudiye. Birleşmiş Milletler Kalkınma Proğramı ve Küresel Çevre Fonu. Mesudiye’de Biyolojik Çeşitlilik ve Organik Tarım Alternatifi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları (s: 44-51).

26. Kün, E., Çiftçi, Y., Birsin, M., Ülger, A.C., Karahan, S., Zencirci, N., Öktem, A., Güler, M., Yılmaz, N., Atak, M., 2005. Tahıl ve Yemeklik Tane Baklagiller Üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI.Teknik Kongresi. 3-7 Ocak. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Cilt:1 (s: 367-407).

27. Yılmaz, N., Deveci, M., Dede, Ö., Şekeroğlu, N., 2005. Ordu İlinde Doğal Olarak Yetişen Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tespiti, Kullanılma Alanları ve Yetişme Koşullarının Belirlenmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Cilt: 1 (s: 517-522).

28. Şekeroğlu, N., Özkutlu, F., Deveci, M., Dede, Ö., Yılmaz, N., 2005. Ordu ve yöresinde Sebze olarak Tüketilen Bazı Yabani Bitkilerin Besin Değeri Yönünden İncelenmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Cilt: 1 (s: 523-528).

29. Yılmaz, N., Şılbır Y., Dede, Ö., Deveci, M., 2007. Mısır/Soya Birlikte Ekim (Intercropping) Sisteminde Agronomik Verim Ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

30. Dede, Ö., Şılbır, Y., Yılmaz, N., Deveci, M., 2009. Patates/Fasulye Karışık Ekim Sistemlerinin Patatesin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

31. Deveci, M., Şılbır, Y., Yılmaz, N., Dede, Ö., 2009.  Ordu Ekolojik Koşullarında Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Çeşitlerinin Ot ve Tohum Verimlerinin Belirlenmesi. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

32. Özata, E., Yılmaz, N., 2009.Ordu İli Ekolojik Koşullarında Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinin Önemli Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

33. Yılmaz, N., Açıkgöz, M.A., Özkorkmaz, F., Kuzu, G., 2011. Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit Ve Ekotip Tohumlarının Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Bildiriler Kitabı: 2(s: 78-83).

34. Yılmaz, N., Özkorkmaz, F., Açıkgöz, M.A., Uyanık, M., 2011. Ordu İli Akkuş İçesi Ekolojik Koşullarında Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit Ve Ekotiplerinin Tohum ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Bildiriler Kitabı: 2(s: 168-174).

35. Öztürk, D., Yılmaz, N., 2011. Ordu Ekolojik Koşullarında Bazı Börülce (Vigna sinensis L.) Çeşit Ve Ekotiplerinin Verim Ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Bildiriler Kitabı: 2(s: 359-364).

36.Yılmaz, N., Öztürk, D., 2011. Ordu Ekolojik Koşullarında Bazı Börülce (Vigna sinensis l.)  Çeşit ve Ekotiplerinin Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa.

37. Korkmaz, F., Yılmaz, N., 2011. Orta ve Doğu Karadeniz Sahil Sesiminin İklim ve Toprak Özelliklerinin Tarla Tarımı Yönünden İncelenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa.

38. Yılmaz, N., Özkorkmaz, F., Açıkgöz, M. A., Uyanık, M., 2011. Ordu Akkuş Ekolojik Koşullarında Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit ve Ekotiplerinin Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa.

39. Yılmaz, N., Açıkgöz, M. A., Özkorkmaz, F., Şeker, H., Ordu Gürgentepe Ekolojik Koşullarında Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit ve Ekotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa.

6. Kitaplar 

1. Yılmaz,  N., 2002.Tahıllar. Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 1, Ordu.

2. Sevim, Ü.; Kaymaz, M.; Kayaboynu, Ü.; Şılbır, Y.; Bostan, S.Z.; Yılmaz, N., 2003. Ordu Tarım Master Planı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ordu Tarım İl Müd., Ordu.

7. Tezler 

1. Yılmaz, N., 1986. Tir Ekim Yönetiminin Tarihi Gelişimi ve Van Yöresinde Uygulanan Diğer Ekim Yöntemleriyle Çiftçi Şartlarında Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van (Yüksek Lisans Tezi).

2. Yılmaz, N., 1989. Van Yöresi İçin Uygun Buğday Çeşidi, Ekim Zamanı, Ekim Yöntemi ve Bitki Sıklığının Tespiti Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi. Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, İzmir (Doktora Tezi).

Author: yasin
İsim: YASİN ÜNLÜ Yaşadığı İl: Ankara Yaşadığı İlçe: Yenimahalle Meslek: İnşaat Teknikeri