Temmuz 2016 / Sorgun Toplantısı

Yılda bir kez düzenlediğimiz Sorgun Toplantılarımızın altıncısını 9 Temmuz Cumartesi günü Sorgun’da Şahbazlar Dinlenme Tesislerinde düzenledik. Toplantımızın gündemi “Sorgun Tarihi” idi. Değerli hocalarımız Prof. Dr. Haluk SELVİ, Prof. Dr. İhsan BULUT ve Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ sunumlarıyla ufuk açtılar.

Toplantıya ayrıca Prof. Dr. Sn. Taner DEMİRER, Sorgun Belediye Başkanı Vekili Besim İLBAŞ, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin EKİNCİ, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, basın-yayın kuruşulu temsilcileri, üyelerimiz ve çok sayıda davetlimiz katıldı.

Sunuculuğunu üyelerimizden Aydın BARAN’ın yaptığı program, SDK dönem başkanı Fatih ŞAHBAZ‘ın selamlama ve açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından SDK üyesi Adnan KORKMAZ, aynı zamanda yazarı olduğu “Salih Paşa Camii” isimli yeni eserimizin tanıtımında bulundu. Salih Paşa Camii hakkında birçok bilgi ve belgeye kitabında yer verdiğini belirten Korkmaz; kitabın yazımında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında da bilgi verdi.

Kulübümüzün davetlisi olarak toplantımıza katılan Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Sayın Haluk SELVİ yoğun bir emeğin ürünü olan “Sorgun Tarihi ve Kültürü” konulu sunumunda; Sorgun tarihine ilişkin araştırmada bulunacaklar için adeta rehber niteliğinde bilgiler sundu. Sorgun ve Yozgat tarihi hakkında eskiye nazaran çok daha detaylı bilgilere ulaşmanın artık mümkün olduğunu, buradan hareketle Sorgun özelinde bir şehir tarihi yazımının gerekliliğinden bahsetti. Kocaeli hakkında binlerce sayfadan oluşan bir çalışma hazırladıklarını ifade eden Selvi, araştırmaların teşvik edilmesine ve şehir tarihi bilincinin oluşturulmasına vurgu yaptı.

Kültür coğrafyası alanında önemli çalışmalara imza atan Antalya Akdeniz Üniversitesi Coğrafya bölümü hocalarından Prof. Dr. Sayın İhsan BULUT ise “Kırsal Konut Ekolojisi Açısından Geleneksel Sorgun Evleri” isimli çalışmasını sundu. Eski evlerin korunmasının önemine vurgu yapan Bulut; Sorgun ve köylerinde yer alan eski evlerin ve köy odalarının korunması gerektiğini, eskiden kalma evlerin ve odaların hepsinin yaşlıları ile birlikte ölüme terkedildiğini, Sorgun’un eski mahalleleri korunabilmiş olsaydı, Sorgun’un da bugün bir Safranbolu ya da Beypazarı olabileceğini ifade etti. Çatal kapılı, gömme dolaplı, toplulu, bucaklıklı, hazın odalı köy evlerinin saygı ve sevgiyi, duyguyu, hatıraları, üretimi, masumiyeti ve sadeliği barındırdığını ve özellikle ciddi bir mimarinin eseri olduğunu belirtti. Köy odalarının ise önrmli bir sosyalleşme mekanı olduğunu, köy odalarında herkesin bir yerinin bulunduğunu, her gün bu odada yüz yüze bakan insanların tekrar yüz yüze bakacak olmaları nedeni ile birbirlerine karşı saygılı davrandıklarını anlattı.

Kayseri Erciyes Üniversitesinde görev yapmakta olan Doç. Dr. Sayın Bayram DURBİLMEZ de “Sorgun Yöresinde Sözlü Tarih” isimli çalışmasını sundu. Sunumunda sözlü kültürün önemine ve gelecek nesillere devrine ait detaylı ve hassas bilgiler veren Durbilmez, sözlü kültürün en az yüz elli yıl taşınabildiğini, yüz elli yıl sonunda kaybolmaya mahkum olduğunu, geç olmadan sözlü kültüre ait değerlerin yazılı kültüre kazandırılması gerektiğini ifade etti. Nasreddin Hoca’ya ilişkin verdiği örnekle de bir çok ilin hatta ortak kültürü paylaştığımız bir çok ülkenin (Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere) bir Nasreddin Hocasının bulunduğunu, Yozgat’ın veya Sorgun’un da soyut kültürel değerlerden kendisine bir değer oluşturabileceğini, bu soyut değerlerin özel sahiplikten ziyade ortak dünya mirası olduğunu belirtti.

SDK adına son konuşmayı ise Abdullah ALPAYDIN yaparken, konuşmasında SDK misyonu ve ilkelerine vurgu yaptı. SDK’nın en öne çıkan karakteristiğinin devamlılık ve istikrar olduğunu, SDK’nın idealist olmakla birlikte sınırlarının farkında olan, haddini bilen gerçekçi bir oluşum olduğunu; dokuz yılı aşkın süredir ayakta kalmasının arkasında yatan şeyin ise bağımsızlık prensibine sıkı sıkıya bağlı kalmak olduğunu ifade etti. Alpaydın konuşmasının devamında SDK hakkındaki bir yanlış algıya da dikkat çekerek; SDK’nın Sorgun’a yatırım yapmak ya da yatırımcı getirmek gibi bir misyonunun olmadığını, bir düşünce kulübü olarak SDK’nın başlıca hedefinin, başta kültürel ve toplumsal sahalarda olmak üzere, fikir üretmek, gerekli gördüğü meseleler üzerinde toplum nezdinde farkındalık sağlamak olduğunu hatırlattı.

Bu toplantı vesilesiyle, bu yıl yayımlamış olduğumuz “Sorgun Düşünce Kulübü 2015 Yıllığı” ve “Salih Paşa Camii” adlı iki yeni kitabımızı üyelerimizle ve Sorgunlularla buluşturduk. Bu iki eserle yayımladığımız eser sayısı altıya ulaşırken, “Salih Paşa Camii” alanında ilk olması münasebetiyle ayrı bir yere sahip oldu. Bu kitap ile koruyamadığımız Salih Paşa Camii’nin hiç olmazsa tarihini gelecek nesillere aktarmak istedik.

Bizler, bir düşünce kulübü olarak kendimizi yazı ve yayınlarımızla ifade etmeye ve tarihe kısa kısa notlar düşmeye devam edeceğiz.

Bu arada kitaplarımızın yayın öncesi dizgi ve tasarım aşamasında önemli desteği olan Siyami YOZGAT hocamıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Katılımcılarımızın tamamına söz hakkı verildiği toplantımızın Sorgun’umuz ve misafirlerimiz açısından oldukça verimli geçtiğini, bu vesile ile Sorgun Düşünce Kulübü olarak toplantımıza iştirak eden tüm katılımcılarımıza ve toprağımızın yetiştirdiği koca yürekli ve mütevazı akademisyenlerimize onca yoğunluklarına rağmen zaman ayırdıkları, tüm zorluklara rağmen şartlarını zorlayarak toplantıya katılım sağladıkları için yürekten sonsuz bir teşekkürü borç biliriz.

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

IMG_6907

Sdk Sorgun 2016 3

IMG_6909

Sdk Sorgun 2016 1

Sdk Sorgun 2016 2

IMG_6910 (1)

IMG_6903

IMG_6904 (1)

IMG_6890

 

Author: Fatih
İsim: FATİH ŞAHBAZ Yaşadığı İl: İstanbul Yaşadığı İlçe: Üsküdar Meslek: T.Halk Bankası A.Ş.