Sorgun Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Sorgun’da 04.04.2015 tarihi ile 12.04.2015 tarihleri arasında El Sanatları ve Yöresel Ürünler Fuarı ile Tarım ve Hayvancılık fuarı düzenleniyor.

Fuarın ikinci ayağını oluşturan Tarım ve Hayvancılık fuarı dün itibariyle coşkulu bir kalabalıkla açıldı.

Hem sosyal medyadan hem de yerel gazetelerden öğrendiğimiz kadarıyla yoğun katılımın olduğu bilgisi bizleri oldukça sevindirdi. Salih Paşa Camii önünden mehteran eşliğinde fuar alanına kadar gidilmesi, Yozgat Valisinin katılımı, sivil toplum kuruluşlarının, firmaların ve vatandaşların fuara ilgisi bizleri de ciddi anlamda heyecanlandırdı.

Tarihi gelişimi incelendiğinde Yozgat Sancağı ve civarının ekonomisinin Osmanlı’dan bu yana tarıma dayalı olduğu görülmektedir. Yozgat’ın en büyük ve eski ilçelerinden olan Sorgun da uzun yıllar tarıma bağlı ekonomi ile geçimini sağlamıştır.

Son yıllarda hem istatistikî veriler hem de gözlemler Sorgun’un ekonomisinde ticaretin ciddi anlamda hız kazandığını gösterse de, Sorgun’da ortaya çıkan ticaret hacminin lokomotifinin hala tarım (tarımsal üretime/köye dayalı yapılan ticaret) olduğunu unutmamak gerekir.

2000’li yıllar, tüm Dünyada ekonominin ana belirleyicisi olan tarım, sanayi, teknoloji ve ticaret alanlarında ciddi değişimlere neden olmuştur.

Artık tarımsal üretimin nasıl olacağı, ürünlerin satış pazarlamasının kimlere nasıl gerçekleştirileceği, ciddi maliyet analizleri, verimlilik hesaplamaları vb. hususların en ücra köylerde yaşayan ve tarım ekonomisine bağlı hayat süren herkes tarafından yapılıyor olması gerekmektedir.

Bütün bunların yanı sıra, tarımda makineleşme olgunluk seviyesine ulaşmış ve üretime dayalı bilgi ciddi anlamda önem kazanmıştır.

İktisadi kuramlardan King (örümcek ağı) teoremi tarımsal üretimde bilginin önemini en iyi açıklayan bir teoremdir.Bu teoreme göre, birbirinden habersiz üretim yapan tarımsal üreticiler hep birlikte soğan ekerler. Mevsimin herkes için eşit olduğu (normal şartlarda gerçekleştiği, kıtlığın ya da kuraklığın gerçekleşmediği) varsayımı altında herkes normal düzeyde üretimini gerçekleşir. Ancak herkes soğan ektiği için ciddi bir soğan arzı (üretimi) ortaya çıkar ve o sene talepten fazla üretim olması nedeniyle soğan para etmez ve üreticilerin elinde kalır.

Soğanın para etmediğini gören üreticiler gelecek sene soğan üretmekten vazgeçerler. Ama bu kararlarında da birbirinden habersizdirler. Yine mevsimin herkes için eşit olduğu (normal şartlarda gerçekleştiği, kıtlığın ya da kuraklığın gerçekleşmediği) varsayımı altında soğan üretimi normal düzeyde gerçekleştir. Ancak, bir önceki yıl para etmediği için az ekilmesi nedeniylesoğan arzında (üretiminde) ciddi bir düşüş yaşanır ve arz (üretim) piyasanın soğan talebinin altında kalır. Bu nedenle soğan fiyatları yükselir ve soğan ekenler ciddi anlamda para kazanır. Soğanın para ettiğini gören üreticiler bir sonraki sene tekrar soğan eker, herkes ektiği için fiyat düşer, sonraki sene ekmezler ve bu süreç böyle uzar gider. Teorem üretim sürecinin bir dip bir tavan yapması nedeniyle örümcek ağına benzetilmiştir. Hatta ülkemizde bazen patateste, bazen kuru fasulyede bazen buğdayda buna benzer süreçlerin yaşandığını görürüz.

Bu örnek tarımsal üretimde bilginin ve bilgiye ulaşımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Her ne kadar internet gelişse de, diğer iletişim araçları artsa da alıcı ve satıcıların yüz yüze geldiği doğal piyasaların yeri hala dolmamıştır. Özellikle, alacağı tarımsal aleti (makineyi, traktörü, lastiği vb.) görmek, ona dokunmak, satıcının ağzından özelliklerini işitmek, yüz yüze pazarlık yapmak fırsatı arayan kişiler için fuarlar vazgeçilmezdir. Bu tür organizasyonlarda ayrıca katılımcı firmalar tarafından yapılan bilgilendirmeler, indirimler vs. de fuarların diğer avantajlarındandır.

Sorgun Tarım ve Hayvancılık Fuarı ilçemiz Sorgun’un ve civar ilçelerinin tarım bilincinin artması, tarımsal kalkınmada ilçemiz adına yeni stratejilerin oluşması açısından temel bir aşama ve güzel bir başlangıçtır.

Sorgun’un tanıtımı açısından da güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Fuarın heyecanını İstanbul’dan bizlerin de yaşadığını belirterek;

Bu vesile ile fuarın organizasyonunda emeği geçen Sorgun Belediyesi’ne, Sorgun Kaymakamlığı’na, Sorgun Ticaret Odası’na, katılım sağlayan tüm firmalar ile Sorgun halkına tebrik ve teşekkürlerimizi sunarız.

Sorgun Düşünce Kulübü

 

Author: Fatih
İsim: FATİH ŞAHBAZ Yaşadığı İl: İstanbul Yaşadığı İlçe: Üsküdar Meslek: T.Halk Bankası A.Ş.