“Sorgun’dan Çıktım Yola”: Prof. Dr. Rauf Yücel

Bilim adamları, şairler ve yazarlar arasında en güzel hediyeleşme kitaplarını imzalayıp verme / gönderme yoluyla gerçekleşir. Bize de meslektaşlarımızdan, yazar ve şair dostlarımızdan imzalı kitaplar gelir zaman zaman. Kitaplarını okurken bu meslektaşlarımızı, yazar ve şair dostlarımızı daha yakından tanıma imkânı buluruz.

Sorgunlu bilim ve sanat adamı Prof. Dr. Rauf Yücel’in imzasını taşıyan dört kitap geldi bu hafta içinde: Sevdiğimi Demez İsem / Şiirler (İstanbul 1999), Veteriner Cerrahi Terimleri Sözlüğü / Latince- Türkçe (İstanbul 2009), Gezilerden Dizelere / Şiirler (İstanbul 2011) ve Sorgun’da Çıktım Yola / Anılar (Ankara 2013).

Bu kitaplardan ilki ve üçüncüsü şiirlerden oluşuyor. Şair yaradılışlı bir bilim adamının şiir dünyasını tanımaya başlıyoruz bu iki kitapta. İlk kitabın başında “Prof. Dr. Rauf Yücel ve Şiirine Dair” başlıklı bir değerlendirme yazısı yer alıyor. Bu yazıda Prof. Dr. Birol Emil, önemli tespitlerde bulunur:

“Rauf YÜCEL bir türlü kopamadığı köklerinden, doğum yeri Sorgun (Yozgat) hatıralarından Amerika, Uzakdoğu ve Japonya intibalarına, aile duygulanmalarından meslek düşüncelerine ve şahsî bunaltılarına kadar bize bu tarz şiirin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini gösteriyor. Ve bunu yaparken halk şiirinin havasını, tarzını, hatta yer yer veznine kadar sadık kaldığı mâni şeklini ve destan türünü deniyor. Ve serbest şiir tarzı, 11’li, 13’lü hece şiirleri de gösteriyor ki Rauf YÜCEL şiire başlamadan önce Türk halk şiiri ve Yeni Türk şiiri ile bir hayli ilgilenmiş, aşinalık etmiştir. Halk şiirimizin mâni ve destan türünü, yeni şiirimizin beyit bütünlüğünü esas alan –Eski mesnevî tarzının devamı- bu şiirlerin, yapı ve üslûp mükemmelliği bakımından hâlis şiire, saf estetik şiire nisbeti olmasa bile ‘Hayat ve yaşantı şiiri’ne en tabiî, en sade, en saf, en samimî örnekler olduğu muhakkaktır.” (s.3-4)

“Sıla Güzellemeleri”, “Sevdiklerim”, “Yadellerden Gezi Notları”, “Bunaltı” ve “Diğerleri” başlıklı beş bölümden oluşan “Sevdiğimi Demez İsem (Şiirler)”den sonra ikinci şiir kitabı olan “Gezilerden Dizelere” adını taşıyan şiir kitabı “Yollardan Anılar” ve “Duygulu Anlar” başlıklı iki ana bölümden oluşuyor. İkinci kitaptaki şiirlerin çoğu manzum seyahatname özelliği taşımaktadır. Sorgun’dan yola çıkan şair millî duygularla Türkiye’yi gezmekle kalmamış, dünyanın pek çok ülkesini de gezmiş. Almanya, Kırgızistan, Bulgaristan, Hindistan, baştan başa Avrupa, Kangurular Ülkesi, Arabistan, Amerika, Çek Cumhuriyeti…

“Veteriner Cerrahi Terimleri Sözlüğü (Latince- Türkçe)” adını taşıyan kitap, uzmanlık alanıyla ilgili birikimin bir ürünü. Bu değerli çalışmada 4550’den fazla kelimenin Türkçe karşılığı verilmektedir. “Türkilizce” yazan “bilim adamları”nın çoğaldığı günümüzde, Türklük şuuruyla ve Türkçe sevgisiyle dolu bilim adamlarının da var olduğunu gösteren bu örnek çalışma, özel olarak incelenmelidir.

“Sorgun’da Çıktım Yola / Anılar” adlı kitap, yazarın doğumundan liseyi bitirerek üniversiteye başvurmak üzere harekete geçişine kadarki anılarına yer verilmektedir. Kitabın sonunda “BİRİNCİ CİLDİN SONU” yazıldığına göre, anılar devam edecek. Söz konusu kitap, yazarın anılarından oluşmakla birlikte –yazarın doğum tarihi olan 1939’dan itibaren- meydana gelen tarihî ve sosyal olaylara da ışık tutmaktadır. Sorgun yöresi halk kültürü konusunda çalışma yapacaklar için de bir kaynak özelliği taşıyan bu anılar demetinde akıcı bir üslûp kullanıldığı görülmektedir. Bir solukta okunacak anılar yumağı…

Bir birinden değerli bu dört kitabı imzalayıp gönderme nezaketini gösteren bilim, kültür ve sanat adamı Prof. Dr. Rauf Yücel Hoca, 3 Şubat 2014 tarihli bir de mektup yazmış. Kitapların içinde bir de mektup çıkınca, mektuplaşmanın neredeyse yok olmaya başladığı günümüzde ayrı bir sevinçle doldu içim. Buram buram Yozgat kokan, buram buram Sorgun kokan samimi bir üslûpla, yürek sözlerini yazmış iltifat cümleleriyle dolu mektubunda.

Daha önce bir yazımda “Dağ Gibi Adamlar Yetiştiren Şehir” diye söz ettiğim Sorgun’dan yola çıkan bu değerli bilgin-şair hakkında biraz daha bilgi vermekte yarar görüyorum. Prof. Dr. Rauf Yücel kimdir?

1939’da Sorgun’da doğar. İlk ve orta öğrenimini Sorgun’da, liseyi Yozgat’ta tamamlar. 1964’te Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olur. Adana (Merkez) ve Sivas-Hafik’te Veteriner olarak çalıştıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Batı Almanya’ya gönderilir. 1971’de, Münih Ludwig Maximillians Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği’nde “Veteriner Cerrahi” alanında doktorasını tamamlar. Aynı yılın sonunda, kurulmakta olan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde göreve başlar. 1976’da doçent olur. 1977’de İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne geçer. 1982’de profesör olur. 1986’da, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev alır. Mayıs 2006’da emekli olarak Antalya / Kemer / Göynük beldesinde yaşamaya başlar. Almanca ve İngilizce bilen Yücel’in 100’ün üzerinde makalesi yayımlanır. Ayrıca “Veteriner Özel Cerrahi”, “Evcil Hayvanların Ayak Hastalıkları”, ve “Atların Ortopedik Hastalıkları” adlarını taşıyan 3 ders kitabı vardır. Arkası geleğen olsun!

“Dağ Gibi Adamlar Yetiştiren Şehir”den, Sorgun’dan yola çıkan Prof. Dr. Rauf Yücel, doğduğu topraklarla ve bu toprağın insanlarıyla bağını koparmamış. Zaman zaman Sorgun’u ziyarete gittiğini de yazıyor mektubunda.

Yolu nerelere götürürse götürsün, yola çıktığı şehri unutmayan bu bilim ve gönül yolcusuyla tanışmaktan mutluluk duydum. Kısmetse görüşürüz ve daha da yakından tanışırız. İlmine ve ilhamına bereket, yüreğine sağlık değerli hocam.

 

Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ  

Author: Yönetici