Durbilmez’e Bir Ödül de Yozgat’tan

Türk dünyasının tanınmış bilim ve sanat adamlarından Doç. Dr. Bayram Durbilmez’e bir ödül de Yozgatlı hemşehrileri tarafından verildi. Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat Derneği, Yozgat folkloruyla ilgili çalışmalarından dolayı ERÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Durbilmez’i ödüllendirdi.

Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü (1994), Kayseri Kültürüne Hizmet Ödülü (2002), Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü (2003), Âşıklık Geleneğine Hizmet Ödülü(2004), Türklük Bilimine Hizmet Ödülü (2006), Motif Vakfı Halk Bilimi Teşvik Ödülü (2005), Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi İnceleme Ödülü (2007) ve TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2009, 2010, 2013) gibi çok sayıda bilimsel araştırma-inceleme ödülü bulunan Durbilmez’e, Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat Derneği tarafından da “Yozgat Folkloruna Hizmet Ödülü” verildi.

YOFSAD Başkanı Cemil Arslan, Doç. Dr. Bayram Durbilmez’in edebiyat bilimcisi olması yanında sanatçı kişiliğiyle de Yozgat’ın yetiştirdiği yaşayan kültür hazinelerinden biri olduğunu, Yozgat folkloruyla ilgili bilimsel çalışmalarından dolayı Yozgatlıların bir şükran nişanesi olarak kendisine “Yozgat Folkloruna Hizmet Ödülü” vermenin mutluluğunu ve onurun yaşadıklarını söyledi. Doç. Dr. Durbilmez de bir kültür bilimci olarak şimdiye kadar pek çok ödül aldığını fakat Yozgatlı hemşerileri tarafından verilen bu ödülün kendisi için ayrı bir önemi olduğunu bildirerek, “Kıymetli insanlar kıymet bilirler. Türk dünyasının ve Türkiye’nin halk bilimi ürünlerini araştırıp incelemek kadar, doğduğum şehrin kültür değerlerine hizmet etmek de benim için bir vefa borcudur. Bu çalışmalarımdan dolayı, hemşehrilerim tarafından takdir edilmek ve ödüle lâyık görülmek ise beni yeni araştırmalar yapmaya sevk edecektir. YOFSAD Başkanı Cemil Arslan başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve bütün kıymet bilir hemşehrilerime çok teşekkür ederim. “ dedi.

Yozgat yöresinin gelenekleri, görenekleri; türküleri, bilmeceleri, manileri, atasözleri, Yozgatlı ozanlar, Yozgat yöresi Türkmen ağızları gibi alanlarda yayımlanmış üç kitabı, bir tezi, yayıma hazır iki kitabı, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri, uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunduğu bildirileri ve verdiği konferansları sebebiyle “Yozgat Folkloruna Hizmet Ödülü” verilen Durbilmez’in Yozgat folkloruyla ilgi 50 civarında çalışması bulunuyor. Bu çalışmalardan bazıları şöyle sıralanabilir: Kitap ve kitap bölümleri: Taşpınarlı Halk Şairleri (Kayseri 1998, 3. Baskı, Ankara: Ürün yay., 2008), Sorgunlu Sıdkı Baba Dîvânı (Bizim Gençlik yayınları: Kayseri, 2003 / 2. Baskı, Kayseri 2014),Vefatının 15. Yıldönümünde Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu (Laçin yay.: Kayseri, 2013), Âşık Türkmenoğlu/ Hayatı ve Şiir Sanatı Üzerine Bir İnceleme (Kayseri, 2015), “Yozgatlı Halk Şairlerinin Diliyle Kıbrıs” (Prof. Dr. Ali Çelik Armağanı, Akçağ yay.: Ankara, 2014); Tez: Sorgun ve Yöresi Ağızları (ERÜ Lisans tezi); Genel konular: “Türk Dünyasında Ortak Kültür Unsurları: Yozgat Yöresi Halk Kültüründen Örneklerle” (Yozgat Türk Ocağı Konferans Salonu), “Yozgat Folkloru Üzerine Tespitler” (Yozgat Folkloru Paneli, Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat Derneği: Yozgat, 8 Haziran 2014), “Sorgun Yöresi Halk Bilimi / Halk Edebiyatı Hakkında Yapılan Çalışmalar ve Yapılması Gerekenler”(Sorgunlu Bilim Adamları Buluşması,Sorgun Düşünce Kulübü: Sorgun, 2 Ağustos 2014);Atasözü: “Yozgat’tan Derlenen Atasözlerinin Türk Dünyasındaki Benzerlikleri” (Yozgat Türk Ocağı);Türkü: “Yozgat Sürmelisi” (Türk Halk Kültüründen Derlemeler 2000) ve “Yozgat Çevresinde Söylenen Şükran Türküsü” (Millî Folklor); Bilmece: “Yozgat’ta Bilmece Sorma Geleneği” (I. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2006), “Taşpınar (Sorgun-Yozgat) Köyü Bilmeceleri” (Millî Folklor);Mani: “Taşpınar (Sorgun-Yozgat) Köyü Manileri” (Bozok); Âşık ve derviş edebiyatı: “Âşık Tarzı Şiirlerde Sözlü Tarih (Kayserili ve Yozgatlı Âşıkların Şiirlerinden Örneklerle)” (II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (10-12 Nisan 2006)- Bildiriler), “Yozgat’ta Âşık Tarzı Kültür Gelenekleri” (TÜBİTAK Projesi: Yozgat), “Sorgunlu Sıdkı Baba Dîvânı’nda Kerbelâ” (Çeşitli Yönleriyle Kerbelâ, Edebiyat, [International Karbala Symposium), “Zileli Âşık Ceyhunî’nin Yozgatlı Halk Şairleri Üzerine Etkileri” (Tarihi ve Kültürü İle II. Zile Sempozyumu (6-9 Ekim 2011)- Bildiriler, İzmir, 2012), “Gelenekli Türk Şiirinde Çanakkale: Yozgatlı Şairlerden Örneklerle”, (Çanakkale Paneli, Kayseri Yozgatlar Derneği), “Yozgat’ta Şiir- Şiirde Yozgat” (Yozgat Şairler ve Yazarlar Birliği Derneği Âşıklar Şöleni Açış Konuşması), “Yozgatlı Hüznî Dîvânlarında Kerbelâ” (Uluslararası Kerbelâ ve Hz. Hüseyin Sempozyumu, TİKA- Hüseyin Gâzi Vakfı: Ankara, 14- 15 Mayıs 2015), “Âşık İkramî ve Bilinmeyen Şiirleri” (Erciyes), “Yozgatlı Şair Kasım Kazancıklıoğlu”, (Millî Folklor), “Sorgunlu Halk Şairi Sıdkı Baba”(Millî Folklor/Türk Dünyası Folklor Dergisi), “Çekerekli Âşık Nazmi Çevik (Garip Nazmi)” (Bozok), “Dağ Gibi Adamlar Yetiştiren Şehir: Sorgun / Sorgunlu Eser Sahipleri Hakkında Bir Değerlendirme” (Eser Sahibi Sorgunlular Buluşması,Sorgun Yazarlar Âşıklar Şairler Kültür ve Araştırma Derneği)…

İkinci Yozgat Sürmeli Folklor, Kültür, Sanat Şöleni kapsamında Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Yozgat’ın ileri gelen bürokratları, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler, şairler, yazarlar ve âşıklar da büyük ilgi gösterdi. Durbilmez ayrıca “Yozgat’ta Âşık Edebiyatı Gelenekleri” konulu bir de konferans verdi.

Sorgun Düşünce Kulübü olarak Sayın Doç. Dr. Bayram Durbilmez hocamızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

(Kaynak: http://www.yozgatyenigun.com/m/kultur-sanat/durbilmeze-folklor-odulu-h9403.html)

Sorgun Düşünce Kulübü

Author: Fatih
İsim: FATİH ŞAHBAZ Yaşadığı İl: İstanbul Yaşadığı İlçe: Üsküdar Meslek: T.Halk Bankası A.Ş.