Eğitim ve Sistem

Sorgun Düşünce Kulübü’nün bu ayki dosya konusu: Eğitim.

Eğitimi geniş manasıyla algıladığımızda, doğumdan ölüme kadar iç içe olduğumuz, başta kendimiz olmak üzere, dış dünyayı anlamımıza, tanımamıza, tanımlamamıza yarayan ilişkiler, iletişimler ve süreçlerin bütünüdür.

Kurumsal manada eğitim ise, okullar ve diğer eğitim kurumları üzerinden sistematik bir şekilde sağlanan, bir amaç doğrultusunda, belirli bir zihniyet ve anlayışa dayanarak, spesifik materyaller aracılığıyla bilgi edindiren, muhatabını geliştiren bir mekanizmadır.

Eğitim, insan örgütlenmesinin belki de en önemli süreci olduğundan toplumsal da yaşamın odağında yer alır. Bu sebeple, yaşanan birçok toplumsal sorunun kaynağında eğitim sistemini görmek şaşırtıcı olmaz. O halde, birçok sorunumuzun çözümü için eğitim anlayışımızı gözden geçirmek ve sorgulamak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Bugün uluslararası güç mücadelesi sermaye, bilim ve teknoloji üzerinden yürüyor gibi görünse de, bu alanlarda başarılı olmanın anahtarı, sağlıklı işleyen ve doğru yönetilen bir eğitim sistemine sahip olunmasıdır.

Türkiye, uzun yıllardır eğitim politikalarında yaşanan yanlış uygulamaların neticesinde bir türlü beklenen ilerlemeyi kaydedememiş, buna bağlı yaşanan diğer toplumsal sorunlar da haliyle bir türlü çözüme kavuşturulamamıştır. Eğitim sistemimiz ehil olmayan eller vasıtasıyla konulan yanlış teşhis ve tedavi uygulamaları sonucu kronik sorunlarla boğuşmaktadır. Popülist kaygıların da etkisiyle, sistem üzerinde sürekli oynanmakta, yapılan değişiklikler köklü olmaktan ziyade şekilsel düzeyde kalmakta, öğrenciler sürekli olarak sınav ve yarışma baskısı altında eğitim sürecinden gerçek manada elde edilecek faydadan mahrum kalmaktadırlar.

Köklü reformlara ihtiyacı olan sorunlu eğitim sistemimizin, öncelikle bu sistemi tasarlayan sorunlu zihinsel anlayıştan kurtulması, günü birlik,  “ben yaptım oldu”cu politikalara kurban edilmemesi gerekir. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, dünyayı tanıyan, vizyonu geniş uzmanlar tarafından  üzerinde uzun süre çalışılmış, uzun vadeli planlamalarla oluşturulmuş, gerekli bilgi, insan kaynağı, bina, ekipman vb. alt yapısı oluşturduktan sonra uygulamaya konulacak yeni bir eğitim modeli geliştirilmesi zorunludur.

Umuyoruz ki, atılması gereken adımlar, kısır çekişmelere kurban edilemeden bir an önce atılır ve gelecek nesiller kaybedilmez.

 

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

 

 

 

Author: Yönetici