Garip Kağnı

Çifte teker

Öküz çeker

Rençber naçar

Derdi sezer

Garip kağnı.

Tarla tapan

Yokuş tırman

Çile her an

Candan bezer

Garip kağnı.

Ahşap mazı

Bozkır sazı

Yaban yazı

Yorgun gezer

Garip kağnı.

Kalktı harman

Mahsul saman

Haller yaman

Hep yaş süzer

Garip kağnı.

Boyun bükük

Avurt çökük

Yama sökük

Yürek ezer

Garip kağnı.

Adnan KORKMAZ

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: yasin66
İsim: YASİN AĞAN