Mazi Takvimi | Ekim 1973

GAZAMIZ SU ŞEBEKESİNİN MOTURU ALATTİRİĞE BAĞLANACAH

Eymir Yolu üstündeki gaynahtan gazamız terkos şebekesine su basan motur alattiriğe bağlanacah. Mazodunan çalışan moturun alattiriğe bağlanması için su gaynağının yanına alattirik telleri çekildi. Moturun alattiriğe bağlanmasıyla hem su moturu uzun süre çalışacah hem de gazamız belediyesi büyük paralar ödediği mazot derdinden gurtulacah. Belediye yetkilileri gazamızın su gelirinin su moturunun mazot parasını ve su şebekesinin tamir masrafını garşılamadığını söylüyorlar.

(Su Motoru Elektriğe Bağlanıyor. Sorgun Gazetesi. 5 Ekim 1973)

GÜZ MEVSİMİ ILIMAN GEÇİYO

Gazamız ve çevresinde sonbahar mevsimi ılıman geçiyo, havalar gayet iyi. Bağların bozumu başladı. Ekinner ekiliyo. Odun komür gibi gış ihtiyaçlarının tedariği de ufahtan başladı.

(Havalar İyi Gidiyor. Sorgun Gazetesi. 19 Ekim 1973)

GEÇMİŞTEN GUNÜMÜZE GAZAMIZIN İDARECİLERİ

Geçmişten gunümüze gazamızda asaleten, vekaleten görev yapan idareciler :

GAYMAKAMLAR: Sorgun’un gaza olduğu bin dokuz yüz yirmi altı yılından buyannı görev yapan gaymakamlar: Rüstem Bey, Nedim Bey, Şevket Eker, Cemil Aydemir, Fehmi Altan, Hüseyin Alan Meydanoğlu, Bedri Sanin, Sabahattin Esen, Ekrem Talat Avşaroğlu, Orhan Eyüpoğlu, Şinasi Özdenoğlu, Hayrettin Tümer Nakiboğlu, İhsan Tokmak, Nazım Kemal Diniz, Hüsmen Erdoğan, Nevzat Şensoy, İskender Salt, Mithat Çetin, Nurdoğan Topaloğlu, Ercan Belen, Yurdaer Aydoğ, Ömer Büyükkent, Cevdet Kuran, Metin Şahin.

BELEDİYE REİSLERİ: Sorgun’un  belediyelik olduğu bin dokuz yüz beş yılından buyannı gorev yapan belediye reisleri: Köhnelioğlu Hacı Efendi ( Hacı Doğan), Hoca Salih Tüzüner, Hoca Bahaddin Tüzüner, Memiş Yakın, Rıza Zileli, İsmail Çetin, Kadir Çetin, Mehmet Aksoy (Köyağasıoğlu), Hasan Özen, Mehmet Akyol, İhsan Çetin, Abdullah Aksoy, İhsan Müftüoğlu, Muzaffer Sağ.

(Elli Yıllık İdarecilerimiz. Sorgun Gazetesi. 26 Ekim 1973- Yozgat İl Yıllığı 1973)                                                       

Adnan KORKMAZ                                                                                                              

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: yasin66
İsim: YASİN AĞAN