Prof. Dr. Ali İrfan İlbaş / Ziraat

Ali IRFAN ILBAS1961 yılında Yozgat ili Sorgun ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Sorgun’da, lise öğrenimini Öğretmen Lisesinde okuyarak Tokat’ta tamamladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1989 yılında Ziraat Mühendisi unvanıyla mezun oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkiler Anabilim Dalında 1991 yılında Yüksek Lisans, 1995 yılında Doktora öğrenimini tamamladı. 15 Kasım 1999 tarihinde Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Doçent unvanı aldı. 10 Ağustos 2006 tarihinde Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalına Profesör olarak atandı.

 

07 Ekim 1998 – 20.09.2005 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 15 Mart 2007-15 Mart 2009 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 12 Mart 2009- 12 Mart 2012 tarihlerinde 3 yıl süreyle Seyrani Ziraat Fakültesine Dekanı olarak görev yaptı. 12 Mart-2012- 19 Eylül 2012 tarihlerinde 6 ay süreyle Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanlığı görevine vekaleten devam etti. 16.11.2012 tarihinden itibaren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görevlendirildi. Halen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı olarak görevini sürdürmektedir.

Organik Tarım ve Endüstri Bitkileri Tarımı alanlarında uzmanlaşmıştır. İngilizce, Rusça ve Kırgızca (Kırgız Türkçesi) bilmektedir.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

 

PROJELER

 1. Erciyes Üniversitesi BAP, Sempozyum Projesi, Başkan, “1st International Anatolian Sugar Beet Sypmosium” (Devam Ediyor, 20-22 Eylül 2012 Kayseri)
 2. Erciyes Üniversitesi BAP, Normal Araştırma Projesi (NAP), FBA-10-3206, Yönetici, Bazı Endemik İris (Iris spp.) Türlerinin İn Vitro ÇoğaltımI (Devam ediyor.)
 3. Erciyes Üniversitesi BAP, Normal Araştırma Projesi (NAP), FBA-03-31, Yönetici, Çeşitli Fiziksel ve Kimyasal Mutagenlerin Hordeum Vulgare Üzerine Sitogenetik ve Morfolojik Etkileri
 4. Erciyes Üniversitesi BAP, Tez Projesi, Yüksek Lisans, FBT-06-23, Yönetici, Aloe vera Ekstratlarının, Allium cepa ve Arabidopsis thaliana Kök Ucu Hücreleri Üzerine Sitogenetik Etkisi
 5. Erciyes Üniversitesi BAP, Tez Projesi, Yüksek Lisans, 02-66-2, Yönetici, Karanlıkdere (Şefaatli-Yerköy-Yozgat) Vadisi Florası
 6. Erciyes Üniversitesi BAP, Normal Araştırma Projesi (NAP), FBA-09-773, Araştırmacı, Farklı Burçak (Vicia Ervilia (L.) Willd. ) Hatlarının Nacl Tuzluluğuna Tepkisinin İn Vivo ve İn Vitro Olarak İncelenmesi
 7. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu, 56, Araştırmacı, Van Ekolojik Koşullarında Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim Ve Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar
 8. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu, 93 ZF 222, Araştırmacı, Van Ekolojik Koşullarında Farklı Miktarlarda Uygulanan Azot Fosfor Ve Potasyumlu Gübrelerin Şeker Pancarının Verim Ve Kalitesine Etkileri
 9. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu, 94 ZF 278, Araştırmacı, Farklı Formlarda Ve Bölerek Uygulanan Azotlu Gübrelerin Şeker Pancarında Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri

ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ALDIĞI KURULUŞLAR

ZİDEK (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, 2011-Halen

BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLERİ

 1. Editor, Manas Journal of Agriculture and Life Science (MJAL)
 2. Yardımcı Editör, World Journal of Agricultural Sciences (WJAS)
 3. Yardımcı Editör, International Journal of Sustainable Agriculture (IJSA)
 4. Danışma Kurulu, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 5. Hakemlik (3 adet)

BİLİMSEL ORGANİZASYONLARDAKİ GÖREVLERİ

 1. Chair of Organizing Comittee, “1st International Anatolian Sugar Beet Symposium”, 20-22 September 2012, Kayseri-Turkey.
 2. Institutional Member and Chairman of Session, “EUROBIOTECH 2012 AGRICULTURE SYMPOSIUM” 12-14 April 2012, Kayseri-Turkey
 3. Institutional Member,”The First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Participation”, 22-26th February 2012, Hosted by Seyrani Agricultural Faculty in KAYSERI-TURKEY
 4. Danışma Kurulu Üyesi, Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, 2011
 5. Oturum Başkanı, Bilim Kurulu Üyeliği,  “I. ULUSAL İNCESU SEMPOZYUMU” 22-24 Ekim, İncesu-KAYSERİ, 2010
 6. Chairman of Oral Session 3: Cultivation of medicinal plants (Conventional and Organic), Tiatro Room (3); “THE 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICINAL PLANTS, THEIR CULTIVATION AND ASPECTS OF USES” PETRA MARRIOT HOTEL,PETRA JORDAN, 3-4 November,2010.
 7. Oturum Başkanı, “Kümes Hayvanları Kongresi-2010” 7-9 Ekim, KAYSERİ, 2010
 8. Moderatör, “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar” Paneli, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ve Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsislciliği. 05.12.2009, Kayseri, 2009
 9. Oturum Başkanı, Bilim Kurulu Üyeliği, Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu, Yerköy Kaymakamlığı, 06-07-08 Ekim 2004. , 2004

BİLİMSEL YAYINLAR

SCI, SCI-Expanded kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

 1. Ilbas A. I., Yilmaz S., Akbulut M. and Bogdevich O., Uptake and Distribution of Selenium, Nitrogen and Sulfur in Three Barley Cultivars Subjected to Selenium Applications, Journal of Plant Nutrition,  35:3, 442-452, DOI:10.1080/01904167.2012.639923, 2012.
 2. İlbas,  A.I.; U. Gönen; S. Yılmaz; M.Y. Dadandı, “Cytotoxicity of Aloe vera gel extracts on Allium cepa root tip cells” Turk J Bot. 36, doi:10.3906/bot-1102-5, 2012.
 3. Ilbas A. I. and Sahin S., Glomus fasciculatum inoculation improves soybean production, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 55 (4), 287-292, 2005.
 4. Ilbas, A. I., Eroglu, Y. and Eroglu H. E., Effects of the Application of Different Concentrations of NaN3 for Different Times on the Morphological and Cytogenetic Characteristics of Barley (Hordeum vulgare L.) Seedlings, Journal of Integrative Plant Biology (Formerly Acta Botanica Sinica), 47 (9), 1101-1106, 2005.

Hakemli Diğer İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları

 1. Beyzi, E., A. I. Ilbas, “Effects of Kinetin on Seed Germination of Some Lines of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.”, Advances in Environmental Biology, 5(2): 271-275, 2011.
 2. Eroglu, Y., Eroglu H. E. and Ilbas A. I., Gamma Ray Reduces Mitotic Index in Embryonic Roots of Hordeum vulgare L., Advances in Biological Research, 1 (1-2), 26-28, 2007.
 3. İlbaş, A. İ., Y. Eroğlu and H. E. Eroğlu, Effects of Dosages and Application Periods of EDTA on Morphological and Cytogenetic Characters of Barley (Hordeum vulgare L.) Seedlings, Turkish Journal of Biology, 30, 59-63, 2006.

Yurt Dışı Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

 1. Yılmaz,S., A. İ. İlbaş and M. Akbulut, The Effects of Selenium Application on the Sulfur, Nitrogen, and Amino Acid content in grains of three Barley (Hordeum vulgare L.) cultivars. ICPEP, Kayseri-TURKEY, 2009.
 2. Arslan, B., B. Yıldırım, A. I. Ilbas, Ö. Dede and N Okut, The Effect of Sowing Date on Yield and Yield Characters of Varieties of Safflower (Carthamus tinctorius L.), Proc. 4th Int. Safflower Conference, 2-7 June, 125-127, Bari, Italy, 1994.

Yurt İçi Dergilerdeki Yayınları

 1. Beyzi, E., İlbaş, A.İ., Gürbüz, B. Çemen (Trigonella foenum graecum L.): Genel Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 26, Sayı:4, 2010.
 2. Budak, Ü., A. İ. İlbaş, Karanlıkdere Vadisi’nde (Şefaatli-Yerköy-Yozgat) Yayılış Gösteren Endemik Bitkilerin Tehlike Kategorilerinin Belirlenmesi, Selçuk Üniv. Fen Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 24, 29-44, 2004.
 3. İlbaş, A. İ., B. Yıldırım, B. Arslan, E. Günel, Ö. Dede ve O. Ermiş, Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 4 (1), 32-35, 1997.
 4. Yıldırım, B., B. Arslan, A. İ. İlbaş, Ö. Dede, N. Okut ve N. Yılmaz, CCC (Chlorcholinchlorid) Uygulamasının Soya (Glycine max (L.) Merill.)’da Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 7, 41-48, 1997.
 5. İlbaş, A. İ., N-P-K `lı Gübrelemenin Şeker Pancarında Arıtılmış Şeker Varlığını Belirleyen Bazı Kimyasal Özellikler Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 4 (1), 49-56, 1997.
 6. İlbaş, A. İ., E. Günel, B. Yıldırım ve B. Arslan, Farklı Azotlu Gübre Seviyeleri İle Şeker Pancarının Verimi Arasındaki İlişkinin İncelenerek Doğal ve Ekonomik Optimum Azot Seviyesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 6 (1), 97-113, 1996.
 7. İlbaş, A. İ., B. Yıldırım, B. Arslan ve E. Günel, Bitki Sıklığının Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 6 (3), 129-143, 1996.
 8. İlbaş, A. İ., B. Yıldırım, B. Arslan ve E. Günel, Sulama Sayısının Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 6 (4),9-22, 1996.
 9. İlbaş, A. İ., B. Yıldırım, B. Arslan, Ö. Dede ve E. Günel, Van Ekolojik Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim ve Önemli Tarımsal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma , Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 6 (3), 189-203, 1996.
 10. İlbaş, A. İ. ve E. Günel, Şeker Pancarında Birinci Yılda Tohuma Kalkma ve Ot Pancarı Sorunu, Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 5 (2), 133-142, 1995.
 11. Günel, E. ve A. İ. İlbaş, Van Ekolojik Şartlarında Bazı Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 4, 95-112, 1994.
 12. Arslan, B., E. Günel, B. Yıldırım ve A. İ. İlbaş, Soya Fasulyesinde (Glycine max L.) Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Korelasyon ve Path Analizi Üzerinde Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 4, 129-137, 1994.
 13. İlbaş, A. İ. ve İ. Yılmaz, Hayvan Pancarı Yetiştiriciliği, Süt İneklerinin Bakımı, Beslenmesi ve Kaliteli Süt Üretimi, Süt Üreticileri Eğitim Semineri, Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No:14, 35-40, 1996.

Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

 1. Budak, Ü., A. Aksoy ve A. I. Ilbas, Yerköy (Yozgat) Florası, Bütün Yönleriyle Yerköy Sempozyumu, 06-07-08 Ekim, 73-112, 2004, Yozgat
 2. İlbaş, A. İ., B. Yıldırım, B. Arslan ve E. Günel, Farklı Formlarda ve Bölerek Uygulanan Azotlu Gübrelerin Şeker Pancarında Verim Üzerine Etkisi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 269-273., 1997, Samsun
 3. İlbaş, A. İ., B. Arslan, B. Yıldırım, O. Ermiş ve E. Günel, Şeker Pancarında Bedele Esas Ham Şeker Oranının Belirlenmesindeki Örnekleme ve Analiz Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 642-644, 1997, Samsun
 4. Arslan, B., A. İ. İlbaş ve B. Yıldırım, Aspir’de Doğal ve Ekonomik Optimum Azot Form ve Seviyesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 246-250, 1997, Samsun
 5.  Arslan, B., Ö. Dede, Ş. Tüfenkçi ve A. İ. İlbaş, Azotlu Gübre Uygulanan Patates (Solanum tuberosum L.) Bitkisinin Bazı Besin Maddesi İçeriğinin Belirlenmesi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 283-287, 1997, Samsun

Diğer Yayınlar

 1. İlbaş, Ali İrfan, “Kırsal Kalkınma Politikası ve Tarımda Sürdürülebilirlik”, Yeşilhisar Ziraat Odası ve AB Uluslararası “Kırsal Kalkınma ve Sürüdürülebilirlik” Konferansı Bülteni, 08 Nisan 2009, Kayseri.
 2. İlbaş, A. İ., “Yozgat’ta Tarım ve Gelişme Potansiyeli”, Bütün Yozgat Dergisi, 18, 20-22, 2001
 3. İlbaş, A. İ. ve İ. Yılmaz, “Hayvan Pancarı Yetiştiriciliği”, Süt İneklerinin Bakımı, Beslenmesi ve Kaliteli Süt Üretimi (Süt Üreticileri Eğitim Semineri), Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No:14, 35-40, 1996

BASILMIŞ KİTAPLAR

 1. Prof. Dr. Ali İrfan İLBAŞ, Organik Tarım: İlkeler ve Ulusal Mevzuat, Eflatun Yayınevi, 279 sayfa,  ISBN: 978-605-4160-08-2, 2009, Ankara.
 2. Doç. Dr. A. İrfan İLBAŞ, Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu, Hatiboğlu Yayınları: 133, ISBN 975-8322-11-7, 2004, Ankara.

DAVETLİ KONUŞMALAR, SEMİNERLER ve RÖPORTAJLAR

 1. Dekanı bulunduğu Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesinin düzenlemiş olduğu Seminer, Kongre, Panel ve Konferans etkiliklerinde açılış ve değerlendirme konuşmaları.
 2. Röportajlar: Kayseri Sanayi Odası Dergisi, Kayseri Ticaret Borsası Dergisi, Hasad Bitkisel Üretim Dergisine verilen röportajlar.
 3. “Kırsal Kalkınma Politikası ve Tarımda Sürdürülebilirlik”, Yeşilhisar Ziraat Odası tarafından Macaristan’dan konukların katılımlarıyla düzenlenen Uluslararası “Kırsal Kalkınma ve Sürdürülebilirlik” Konferansı, 08 Nisan 2009, Kayseri., 2009
 4. Ekoloji ve Çevre konulu konferans; 6 Haziran 2002 saat:10’da Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Kültür Salonunda, Dünya Çevre Günü ve Haftası nedeniyle, Yozgat Valiliği ve Çevre İl Müdürlüğü organizatörlüğünde gerçekleşmiştir., 2002
 5. Ekoloji, Ekosistem ve Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayatı Kursları, Eğitimci, Yozgat Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Başmühendisliği ve Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Düzenlenen Avcı Eğitimi Kurs Programları çerçevesinde, 2001-2002 döneminde verilmiştir.

YAPTIĞI TEZLER

 1. Doktora, 1995, Prof. Dr. Erol GÜNEL danışmanlığında: “Van’da Farklı Miktarlarda Uygulanan Azot, Fosfor ve Potasyumlu Gübrelerin Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri”
 2.  Yüksek Lisans, 1991, Prof. Dr. Erol GÜNEL danışmanlığında: “Van Ekolojik Koşullarında Bazı Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma”

VERİLEN BAZI DERSLER

Organik Tarımın İlkeleri ve Ulusal Mevzuat, Ön Lisans

Organik Tarla Bitkileri Üretimi, Ön Lisans

Tarla Bitkileri, Lisans

Nişasta ve Şeker Bitkileri, Lisans

Yağ Bitkileri, Lisans

Lif ve Keyf Bitkileri, Lisans

Tarımsal Ekoloji, Lisans

Bitki Fizyolojisi, Lisans

Botanik, Lisans

Tarla Bitkilerinde Toprak Verimliliği, Lisansüstü

Ekofizyoloji, Lisansüstü

Bitkilerde Stres Fizyolojisi, Lisansüstü

Tarla Bitkilerinde Toprak Verimliliği, Lisansüstü

Özel Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Lisansüstü

Author: yasin
İsim: YASİN ÜNLÜ Yaşadığı İl: Ankara Yaşadığı İlçe: Yenimahalle Meslek: İnşaat Teknikeri