Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu / Bilgi-Belge Yönetimi

hasan sacit keseroluSorgun’da doğan Hasan Sacit Keseroğlu, ilk ve orta öğrenimini Sorgun’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktarısını tamamladıktan sonra öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

2000-2002 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptığı İstanbul Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra halen çalışmakta olduğu Kastamonu Üniversitesi’nde göreve başladı. 2010-2011 yılları arasında Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunan Keseroğlu şu an aynı fakültenin Bilgi ve Belge Yönetimi bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

 

YAYINLARI

Ulusal Bildiriler –Ulusal Bilimsel Etkinliklere Ait Kitaplarda Yayınlanan Bildiri Tam Metinleri

“Değişen dünyada değişmeyen halk kütüphaneleri” 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu. Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri. Bodrum 8-11 Mayıs 2012: bildiriler, posterler ve çalıştay raporları. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012. ss. 37-47.

“Platon’un Theaitetos diyaloğu ile Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgisine Bakmak” Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu: 31 Mayıs – 02 Haziran 2012, Ürgüp Nevşehir . yayına hazırlayanlar Fatoş Subaşıoğlu, Oya Gürdal Tamdoğan, Tülay Fenerci. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012. ss. 339-348.

“Kastamonu Belleği ve Belgeliği” Kastamonu Üniversitesi Bilim Günleri 2011 / yayına hazırlayan Selda Polat. Kastamonu: Üniversite, 2011, s. 173-180.

“Köy Enstitülerine okuma ve kütüphane açısından bakmak” Köy Enstitüleri Sempozyumu Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi. 17-18 Nisan 2010. s. 684-698

“Okul kütüphane ilişkisinde öğretmenin yeri” I. Ulusal Okul Kütüphaneleri Konferansı: Bildiriler / yayına hazırlayan Ayşe Yüksel. İstanbul: Oğlak Yayınları, 2004. s.67-86

“Halk kütüphanesi: çocuklar ve okullarla ilişkisi” Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: Pulman-XT Türkiye Ulusal Toplantısı / hazırlayan Bülent Yılmaz. Ankara: Ankos, TKD, 2003, s.32-37

“Halk kütüphanelerinin iş yaşamı ve ekonomiye destekleri” Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: Pulman-XT Türkiye Ulusal Toplantısı / hazırlayan Bülent Yılmaz. Ankara: Ankos, TKD, 2003, s.46-50

“Küreselleşme mi yerel kalış mı? Kütüphanecilik ahlakı açısından bir irdeleme”21. Yüzyıla girerken Enformasyon Olgusu. Yay. Haz. Tülay Fenerci, Oya Gürdal. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001. 131-141.

“Türkiye’de kütüphane kültürü” Türkiye’de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi. İstanbul : Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2000. s. 90-97

“Teknoloji ve kütüphane” 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphaneleri Edirne: TKD Edirne Şubesi, 1999

“Halk Kütüphanelerinin Ortaya Çıkışı” Kuruluşunun 50. yılında Hatay İl Halk kütüphanesi, haz. Bülent Nakip, Antakya : Türk Kütüphaneciler Derneği Hatay Şubesi, 1991, s. 103-112.

Ulusal Kitaplar –Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayın evlerince basılmış Türkçe kitap yazarlığı

Akıl ve yürek: Jale Baysal’la söyleşi. Genş. 2.bs. İstanbul: Hiperlink, 2010. 284 s.

Jale Baysal, Müteferrikada’dan Birinci Meşrutiyet’e kadar Osmanlı Türklerinin bastıkları kitaplar. genşl. göz. geçr, 2.bs. / yayına hazırlayanlar Hasan S. Keseroğlu, İlkim Mengülerek. – İstanbul: Hiperlink, 2010. XVII, 301 s.

Türkiye muhasebecilik bibliyografyası: kitaplar 1729‐2007 / Hasan S.Keseroğlu, İlkim Mengülerek. – İstanbul: İSMMMO, 2009.

Kataloglama Kuralları 2: Örneklerle Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları. gözd. geçrl 4.bs. İstanbul: Mep Kitap, 2006. 374 s.

Bilgi evinin çınarı: Türkiye’de Kütüphanecilik Alanının İlk Profesörü Osman Ersoy ile söyleşi / Şenol Armağan, Erkan Keser ile birlikte. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2004.170 s.

Kütüphane-Bilgi Belge Merkezi Kurma Kütüphane Programı Yazma Kılavuzu. Ek:Kütüphane Programı CD-ROM’u. İstanbul, 2004, 404 s

Sessiz serinliklerde bilgi ya da, Kütüphane Üstüne. İstanbul : Mavibulut Yayınları, 2004.64 s.
Kataloglama kuralları :örnekleri ile Anglo-Amerikan kataloglama kuralları 2. 3.bs. İstanbul : Yapı tasarım Üretim, 1996
Fotoğraflarla İstanbul kütüphaneleri.. haz. Hasan S. Keseroğlu, R.Tûba Çavdar, Neslihan Uraz, İstanbul : Türk Kütüphaneciler Derneği, 1995.
Gazete kütüphaneciliği ve Türkiye. yay.haz. Hasan S. Keseroğlu, İstanbul : Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1991.
Kütüphane-enformasyon-arşiv alanında yeni teknolojiler ve TÜRKMARC sempozyumu (1-4 Ekim 1991:İstanbul) bildiriler. Yay.haz. Hasan S. Keseroğlu, İstanbul : Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1991
Mustafa Güzelgöz ve eşekli kütüphane, haz.Hasan S. Keseroğlu, İstanbul : Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1991.
Üniversite yayınları : Türkiye üniversitelerinde yayınlanan makale-kitap konusal kaynakçası 1, haz. Hasan S. Keseroğlu-Aynur Dursun, İstanbul : Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1989.
Üniversite yayınları : Türkiye üniversitelerinde yayınlanan makale-kitap konusal kaynakçası 2, 3, haz. Hasan S. Keseroğlu-Aynur Dursun, İstanbul : Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1989.

Mali Çözüm Dergisi Yazar Adı – Yazı Adı – Konu Dizini (1991 – 2006) / Hazırlayanlar Hasan Keseroğlu – İlkim Mengülerek

Ulusal Makaleler –Hakemli Dergilerde Yayın // Araştırma Makalesi

“Bilginin bilgisi: Kütüphane ve bilgibilim bilgi kuramı sorunsalı” Türk Kütüphaneciliği 24:4 (Aralık 2010), s.685-704

“Kütüphanenin değişen mimarisi” Mimar.ist 10: 37 (Eylül 2010) s.46-54

“Köy Enstitülerinde Okuma ve Kütüphane” Türk Kütüphaneciliği, 19 (Mart 2005): 1, s.25-40.

“Türkiye’de Siyasal İşleyişin Halk Kütüphaneleri Etkisi Üzerine Bir Deneme” Türk Kütüphaneciliği 18(Eylül 2004): 3, s.301-310.

“Okur gözüyle TKDB (1952-1986) TK (1987-2001) dergisinin 50 yılı Türk Kütüphaneciliği 16(Eylül 2002): 3, s.217-236

“İstanbul Üniversitesi Yabancı Süreli yayınlar Toplu Kataloğu” Türk Kütüphaneciliği 17(Mart 2002): 1, s.43-54.

“Kataloglama Politikası” Kütüphanecilik dergisi : belge bilgi kütüphane araştırmaları, 3(1992), s. 135-174. (Aynur Dursun ile birlikte)

“Çizgisel belgeler” Kütüphanecilik dergisi : belge bilgi kütüphane araştırmaları, 3(1992), s. 95-116.

“Türkiye’de Katalog ve Kataloglamanın Tarihçesi” Kütüphanecilik dergisi : belge bilgi kütüphane araştırmaları, 1(1987), s. 163-178.

“İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü öğretim elemanlarının yayınları ile doktora-doçentlik-profesörlük çalışmaları- bitirme tezleri, 1967-1984” Kütüphanecilik dergisi : belge bilgi kütüphane araştırmaları, 1(1987), s. 187-218.

Uluslararası Bildiriler –Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Ait Kitaplarda Yayınlanan Tam Metinler

“Bilgi  ve Belge yönetimi etiği ve Türkiye’de durum” 1. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim 25-26 Mayıs 2006. İstanbul / Yayına Hazırlayanlar Ayşe Üstün, Ümit Konya. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007. s.171-183.

“Ulusal kütüphane ve kataloglama politikası” 50. Kuruluş yılında Ulusaldan evrensele Türk Milli Kütüphanesi : Sempozyum Ankara: Milli Kütüphane, 1996., 111-117

Uluslararası Makaleler –A ve B grubu dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan // Diğer Yayınlar

“Türkiye’de Halk Kütüphanesi”[ RUSÇA]  Kirgiz tili Jana Adabiyatı No. 10 (2006) s.183-189

“Libraries in village Instituts” Interkulturell und Global 2005 (Almanya)

“Mentality of Librarianship of The Turkish Republic : 1923-1980 ” International Library ProgressVol.25,(June 2005.)

“Mobile Library Service on Ass” Bookmobile and Outreach Services. V.8:5 (2005), s.57-66.

“Kütüphanenin tözü: Tarih öncesi bilgi” Türk Kütüphaneciliği 19(Eylül 2005): 3,

Author: yasin
İsim: YASİN ÜNLÜ Yaşadığı İl: Ankara Yaşadığı İlçe: Yenimahalle Meslek: İnşaat Teknikeri