Prof. Dr. Haluk Selvi / Tarih

haluk selvi1971 yılında Sorgun’da doğan ve ilk, orta, lise öğrenimini burada bitiren Haluk Selvi 1992 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisansını (1994) ve doktorasını (1998) aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi programında tamamladı. Doktora çalışması olan “Milli Mücadele’de Erzurum” 2000 yılında Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayınlandı.

1999 yılından beri Sakarya Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Haluk Selvi, 2005 yılında Doçent, 2010 yılında ise profesör olmuştur. 2000 yılında Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı olan Selvi, 2005 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış; bu dönemde 2005-2007 yıllarında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2007-2010 yıllarında ise Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Selvi 2010 yılından beri Sakarya Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

İngilizce bilen Selvi, ulusal ve uluslarası bazda bir çok kitap, makale ve araştırma çalışmalarına imza atmıştır.

 

YAYINLAR

A- Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitaplar:

1- Milli Mücadelede Erzurum, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2000.

2- Birinci Dünya Savaşı’ndan Lozan’a Ermeni Sorunu (1918-1923 ), Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, 2003.

3- İşgal ve Protesto: İzmir’in İşgali ile İlgili Protesto Telgrafları (15 Mayıs 1919-30 Temmuz 1919), Değişim Yayınları, İstanbul 2007.

4- Armenian Question: From the First World War to the Treaty of Lausanne, Turkish-Armenian Relationship Research Center, Sakarya University, Sakarya, 2007.

5- Bir Ermeni Komitecinin İtirafları, İstanbul, 2009.

6- Millet-i Sadıkada İsyan: Ermeni Komitacıların Gizli Mektupları (1878-1923), Timaş, İstanbul, 2011.

7- Milli Mücadelede İlk İşgaller İlk Direnişler, Yeditepe, İstanbul, 2011.

8- Prof. Dr. Haluk Selvi; Okt. Bülent Cırık “Milli Mücadelede TBMM’ne Anadolu’dan Çekilen Telgraflar” ,TBMM Kültür Sanat, 978-605-4700-39-4, 2013

 

B- Alan İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:

1 – Selvi , H., “İstanbul Hükümeti’nin Kuvâ – yı Milliye Hareketini Bölme Teşebbüsü: Jandarma Umum Kumandanı Ali Kemal Paşa’nın Batı Anadolu Gezisi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt:XV, (Temmuz1999), sayı: 44

2 – Selvi , H., “Mondros Mütarekesi’nden Sonra Vilâyât -ı Şarkiyye’de Nüfus” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , Sayı: 50 (Temmuz 2001).

3 – Selvi , H., “Ayvalık’ın İşgali ve Belediye Çeşmesi Protokolü”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , Sayı: 51 (Ekim 2001).

4 – Selvi , H., “Millî Mücadele’de Erzurum ve Sivas Kongreleri Dönemi”, Türkler , C. 15, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.

5 – Selvi , H., “Sivas Kongresi Kararları ve Damad Ferid Hükümeti’nin İstifası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , Sayı: 54 (Ekim 2002).

6- Alpargu, Mehmet; Selvi, Haluk, “History Textbooks and Peace”, Russia and The East: Problem of Tolerance of Civilization, c. II, Rusya-Astrahan 2007, s. 290-293.

7- Alpargu, Mehmet, Haluk Selvi, “Gumanistiçeskaya Filosofiya Mevlyanı”, Studia Humanitaria, No: 4, 2007, s. 137-140.

8- Selvi, H., “İngiltere’nin Musul Politikası Karşısında Osmanlı Devleti ve Bölge Aşiretleri (1918-1920), Belleten, LXXIV/271, ss. 789-833.

 

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1 . Selvi , H., “Londra Konferansı Sonrası Celaleddin Arif Bey’in Avrupa Seyahati”, Celal Bayar Ünv . Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl :1997, sayı:1.

2. Selvi , H., “Millî Mücadele Başlarına Ait Bir Belge”, Türk Kültürü Dergisi , sayı:435 (Temmuz1999).

3. Selvi , H., “Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri”, Sakarya Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dergisi , sayı: 2, Sakarya 2000.

4. Selvi , H., “Millî Mücadele’de Akhisar Cephesinin Kurulması ve Bu Sırada Akhisar’ın Sosyal Durumu”, Türk Kültürü Dergisi , Sayı: 462 (Ekim 2001).

5. Selvi , H., “Millî Mücadele’de Van’da Valiler Sorunu”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , Sayı: 136 (Ocak-Şubat 2002).

6. Selvi , H., “Amerika Birleşik Devletlerinde Ermeni Faaliyetleri”, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Dergisi , yıl:3, sayı:38 (Nisan 2003).

7. Selvi, H, “Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Hâlihazır Durumu ve Geleceği”, Genkur. Başk. Stratejik Araştırmalar Dergisi , sayı: 2 (Eylül 2003).

8. Selvi, H, “II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Devleti’nin Ermeni Politikaları (1908-1914)”, Türk Yurdu, cilt: 26, Sayı: 225, ss.107-115.

9. Selvi, H, “Mütareke Döneminde Siyasi Mağdurlar ve Mağdurin-i Siyasiye Teavün Cemiyeti”, SAÜ. Fen Edebiyat Dergisi, Yıl:2008, Cilt:10, No:1, ss.289-301


D. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Selvi Haluk, Demirkol Kurtuluş “Osmanlı Devleti’nde Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlarının Hukuku ve Karşılaşılan Bazı Problemler (The Rights of the United States Citizens in the Ottoman Empire and Some Problems )” ,Historystudies ,Vol. 5 ,pp. 327 – 349 ,ISSN:1309 4173 (Online) 1309 – 4688 (Print) ,DOI: http://dx.doi.org/10.9737/hist_526 ,Nisan ,2012

2. SELVİ,HALUK “Terör Eylemlerine Tarihsel Bir Yaklaşım: Osmanlı Devleti’nde Ermeni Terör Eylemleri ve Yurtdışı Bağlantıları” ,Uluslar arası Güvenlik ve Terörizm Dergisi ,Vol. 21 ,pp. 39 – 59 ,ISSN: ,DOI: , 2011

3. Selvi, H “Attempts to Keep the Eastern Tribes in the side the Ottoman State after the First World War” ,BELLETEN ,Vol. 74 ,pp. 789 – ,ISSN:0041-4255 ,DOI: ,DEC ,2010

4. Alpargu, Mehmet; Selvi, Haluk “History Textbooks and Peace” ,Russia and The East: Problem of Tolerance of Civilization ,Vol. 2 ,pp. 290 – 293 ,ISSN: ,DOI: , ,2007

5. Alpargu, Mehmet, Haluk Selvi “Gumanistiçeskaya Filosofiya Mevlyanı” ,Studia Humanitaria ,Vol. 4 ,pp. 137 – 140 ,ISSN: ,DOI: , ,2007

6. Selvi , H “Sivas Kongresi Kararları ve Damad Ferid Hükümeti’nin İstifası” ,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi ,Vol. 54 ,pp. – ,ISSN: ,DOI: ,Ekim ,2002

7. SELVİ,HALUK “Mondros Mütarekesi’nden Sonra Vilâyât -ı Şarkiyye’de Nüfus” ,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi ,Vol. 50 ,pp. – ,ISSN: ,DOI: ,07 ,2001

8. Selvi, H. “İngiltere’nin Musul Politikası Karşısında Osmanlı Devleti ve Bölge Aşiretleri (1918-1920)” ,Belleten ,Vol. 271 ,pp. 789 – 833 ,ISSN: ,DOI: ,2010

Author: yasin
İsim: YASİN ÜNLÜ Yaşadığı İl: Ankara Yaşadığı İlçe: Yenimahalle Meslek: İnşaat Teknikeri