Prof. Dr. İhsan Bulut / Coğrafya

1961’de Sorgun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sorgun’da tamamlayan Bulut 1981’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünü kazandı. Bu bölümü 1985’te bitiren Bulut, aynı yıl Eylülde açılan araştırma görevliliği sınavını kazanarak, 1986’da aynı bölümde göreve başladı.

Prof. Dr. Bulut, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı’nda 1988’de Kars-Kümbetli Köyü: Yolboyu Köylerine Bir Örnek konulu yüksek lisans tezini, 1992’de ise Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından Bir Araştırma Erbaa Ovası ve Çevresi konulu doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

Prof. Dr. Bulut, 23 Ocak 1993’te Üniversitemiz Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 1995 yılı Kasım döneminde merkezi yabancı dil sınavını kazanan Bulut, 02 Kasım 1998 tarihinde Doçent olmuştur. 15 Temmuz 2004 tarihinde de profesörlüğe yükseltilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Bölümü’nde doçentlik kadrosuna atanan Bulut, Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetimi ve Coğrafya Bölümünün talepleri doğrultusunda araştırma görevlisi olarak yaklaşık 7 yıl görev yaptığı bu bölüme 4 Şubat 2000’ de naklen atandı. Bu bölümün başkanlığını (6 yıl) ve Türkiye Coğrafyası ile Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı başkanlıkları görevlerini de yürütmüştür. Görev yaptığı süre içerisinde Beşeri ve Ekonomik Coğrafya konularında lisans, yüksek lisans ve doktora danışmanlıkları ile ilgili alanlardaki dersleri yürüten Bulut’un 6’sı kitap, 15’i sempozyum bildirisi olmak üzere 70’i aşkın çalışması bulunmaktadır. Çalışmalarını bilinen konulardan çok az bilinen ve Türkiye Coğrafyası’nda bu güne kadar ele alınmayan Yüzen adalar ve yeni Çağlayanlar gibi konular üzerinde yoğunlaştırarak, çeşitli doğa koruma ve eğitimi konularında proje yürütücüsü ve eğitimci olarak da etkin rol almaktadır.

1996 yılından itibaren YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde Sosyal Bilimler Öğretmen Eğitimi Çalışmalarında Üniversitesi adına çeşitli tarihlerde yapılan seminerlere(workshop) katıldı. Atatürk Üniversitesi Geliştirme Komisyonu Fen-Edebiyat Fakültesi temsilcisi olup, aynı fakültenin yayın komisyonu üyesi olan Bulut, fakültenin yayınladığı Sosyal Bilimler Dergisinin editörlüğü görevlerini de 6 yıl boyunca yürütmüştür. Edebiyat Fakültesi fakülte ve yönetim kurulu üyesidir.

Evli ve üç çocuk babası olan Bulut, İngilizce bilmektedir.

 

YAYINLARI

1. BULUT, İ., 1988, Kars-Kümbetli Köyü Yolboyu Köy Yerleşmelerine Bir Örnek, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum.

2. BULUT, İ., 1992, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından Bir Etüt Erbaa Ovası ve Çevresi, Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum.

3. BULUT, İ., 1994, Pasinler İlçesi’nin Ekonomik Coğrafya ÖzellikleriTarihte ve Günümüzde Hasankale (Pasinler), Pasinler Kaymakamlığı, Nil AŞ, 1997, İzmir.

4. BULUT, İ., 1995, Tipik Bir Yolboyu Köyü Örneği; Kars-Kümbet Köyü, Doğu Coğrafya Dergisi 1, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü, Erzurum.

5. BULUT, İ., 1996, Sorgun  Yöresi Köy ve Mevkii Adlarının Kaynakları,Akademik Araştırmalar, Yıl1, Sayı: 3, Erzurum.

6. BULUT, İ.,  1997, Turistik Potansiyeli Yönünden Yozgat İli Kaplıcaları,Doğu Coğrafya Dergisi 2, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü, Erzurum.

7. BULUT, İ., 1997, Kelkit-Yeşilırmak Kavuşum Bölgesinde (Erbaa Yöresi) Yatak Değişiminin Bazı Önemli Sonuçları, Su ve çevre Sorunları 97 Bildiriler, 2-5 Haziran, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Bakırköy Belediyesi Çevre koruma Müdürlüğü, İstanbul.

8. BULUT, İ., 1997, Yozgat’ın İç ve Dış Göçlerdeki Önemi, III. Ulusal Nüfusbilim Konferansı, 2-5 Aralık 1997 (Poster Bildiri Olarak Sunuldu, Tartışıydı), Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara.

9. BULUT, İ., 1998, Tarihi Bekleyen Köy Güzelhisar (Avnik), Akademik Araştırmalar, Yıl 1, Sayı: 5, 1997, Erzurum.

10. BULUT, İ., 1998, Reşadiye Kaplıcalarının Coğrafi Etüdü,  15 Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nda (20-24 Nisan 1988, Bildiri Olarak Sunuldu), Türkiye Jeologlar Derneği, Ankara.

11. BULUT, İ.,  1998, Torul’un Coğrafî  Etüdü, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 876, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları No: 95, Araştırma Serisi No: 35, Erzurum.

12. BULUT, İ., 1998, Şehir Coğrafyası Açısından Sorgun, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 877, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları No: 96, Araştırma Serisi No: 36, Erzurum.

13. BULUT, İ., 1998, Soğuk Çermik Kaplıcalarının Coğrafî Etüdü, Türk Dünyası Araştırmaları,(Baskıda), İstanbul.

14. BULUT, İ., DOĞANAY, H., ve GİRGİN, M., 1998, Ballıca Mağarası’nın Turistik Önemi, 15 Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nda (20-24 Nisan 1998, Bilimsel Teknik), Türkiye Jeomorfologlar Derneği,. Ankara.

15. BULUT, İ., GİRGİN, M., ve GÖK, Y., 1998, Kalecik Heyelanı-Karlıova, Doğu Coğrafya Dergisi 3, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü, Erzurum.

16. ERCİ, B-BULUT, İ.., 1999, Konutların Fiziksel Özelliklerinin Sosyo-Ekonomik Düzey ve Konut Sağlığı ile İlişkisi Sendrom (Aylık Aktüel Tıp Dergisi), Yıl I/II, Sayı /Number B, Ağustos/August 1999, sayfa/Porge 114-119, İstanbul.

17. BULUT, İ., 1999, Kökeni Termal Kaynaklara Dayanan Bir Yerleşme,Türk Dünyası  Araştırmaları, Sayı. 119, Nisan 99,  İstanbul.

18. BULUT, İ., 1999, Geçici Bir Yerleşme İken Sürekli Yerleşmeye Dönüşen Köy Yerleşmelerimize Yeni Bir Örnek:  Şenkaya Dolunay Köyü, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı.116, Ekim 98, İstanbul.

19. BULUT, İ., 2000, Yozgat’ın Nüfus Coğrafyası, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 4, Erzurum.

20. BULUT, İ., 2000, Türkiye’de Önemsenmeyen Yeni Bir Beşeri Çevre Felaketi: Anız Yakma ve Sonuçlarına Coğrafî Yaklaşım, Tabiat ve İnsan, Türkiye Tabiatını Koruma Vakfı Derneği, Yıl.34, Sayı 4(Aralık 2000), Ankara.

21. BULUT, İ.,-YÜRÜDÜR, E., 2000, Tarihte ve Günümüzde Şebinkarahisar Şehri, Şebinkarahisar 1. Tarih ve Kültür Sempozyumu (30 Haziran-1 Temmuz 2000), Şebinkarahisar Belediyesi Yayınları No: 1, s. 271-311. Şebinkarahisar.

22. BULUT, İ, EKER, M. 2000, Kandıra Hindicilik Üretme İstasyonu’nun Coğrafi Etüdü, Ekin Dergisi(Baskıda), Ankara.

23. BULUT, İ., 2001, Anadolu’da Fark Edilmeyen Ekolojik Bir Katliam; Geven Sökümü Nedenleri ve Sonuçlarına Coğrafi Bir Yaklaşım, Tabiat ve İnsan, Türkiye Tabiatını Koruma Vakfı Derneği, Yıl.35, Sayı 1(Mart 2001), Ankara.

24. BULUT, İ., 2001, Yasadışı Göçün Toplumsal ve Kültürel Alanda Ülkemize Etkileri, İnsan Hareketlerinde Yasadışı Göç Gerçeği Sempozyumu(15 Ekim 2001), T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara.

25. BULUT, İ., 2001, Yasadışı Göçün Toplumsal ve Kültürel Alanda Ülkemize Etkileri, Ekin,Türk Koop, Yıl:5, Sayı: 18(Ekim-Aralık 2001).

26. GİRGİN, M.-BULUT, İ.-SEVİNDİ, C., 2001, Türkiye’deki Karayolu Geçitleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 27, Erzurum.

27. BULUT, İ.-GİRGİN, M., 2001, Bingöl Kös Kaplıcaları, Doğu Coğrafya Dergisi, Atatürk Üniversitesi, Sayı.5.Erzurum.

28. GİRGİN, M.- BULUT, İ., 2001, Yüzen Adalar, Standard-Çevre ve Çevre Yönetim Standardları, Yıl. 40, Sayı. 474, Haziran 2001, Ankara.

29. BULUT, İ.,-ZAMAN, M., 2003, Erzurum’da  Arıcılığın Coğrafî Esasları ve Türkiye Arıcılığındaki Yeri, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 30,  (Baskıda)Erzurum.

30. GİRGİN, M.- BULUT, İ., 2002, Coğrafyanın Yeni Kavramı Yüzen Ada, Türk Coğrafya Kurultayı(9-12 Temmuz 2002) Bildirileri, Ankara.

31. BULUT, İ., 2002, Torul İlçesi’nin Mesken Şekilleri Sorunları ve Çözüm Önerileri, Gümüşhane Yöresi’nin Kalkınması Sempozyumu(23-25 Ekim 2002) K.T.Ü. Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane.

32. BULUT, İ., 2003, Yozgat İli’nin Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:936, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No:101, Araştırmalar Serisi No: 72, Erzurum.

33. ARTVİNLİ, E.-KILIÇARSLAN, A.-BULUT, İ., 2003, Trabzon’daki Liselerde Coğrafya     Öğretmenlerinin Etkili Öğretme ve Ders Anlatma Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Doğu Coğrafya Dergisi , Sayı.9, Erzurum.

34. BULUT, İ., 2003, Erzurum-Artvin(Tortum-Yusufeli Arası) Karayolu’nda Doğal  Afetlerin(Kaya Düşmesi ve Çamur Seli) Ulaşıma Etkileri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 30-31, Erzurum.

35. ZAMAN. M.-BULUT, İ., 2003, Doğu Karadeniz Kıyı Kesiminde Kırsal Yerleşmelerin Dağılışında Coğrafi Faktörlerin Etkisi, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, ve Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (18-20 Aralık 2003), Trabzon.

36. HADİMLİ, H-BULUT, İ. 2004, Antalya’da Meyve-Sebze Ticareti ve Antalya Toptancı Haline Coğrafî Bir Yaklaşım 2004, Doğu Coğrafya Dergisi , Sayı.11, Erzurum.

37. BULUT,İ.-SEVİNDİ,C.-ZAMAN, M-KAYA, G., 2005, Türkiye’nin Tanıtılmamış Doğal Güzelliklerine Yeni Bir Örnek; Ciro Çağlayanı (Yusufeli-Artvin)Türk Coğrafya Sempozyumu,  28-29 Eylül 2005, İstanbul

38. YÜRÜDÜR, E.-BULUT,İ., Akgöl Depresyonu ve Çevresinde Geçici Yerleşmeler, I. Burdur Sempozyumu(16-19 Kasım 2005), Burdur.

39. BULUT; İ, 2005, Yasadışı Göçün Toplumsal ve Kültürel Alanda Ülkemize Etkileri, 2005, Derin Mavi, Erzurum Polis Yüksek Okulu Dergisi, Sayı 1. Erzurum 

40. BULUT; İ,2006, Genel Tarım Bilgileri ve Tarımın Coğrafi Esasları(Ziraat Coğrafyası), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

41. ZAMAN. M.-BULUT, İ.-HADİMLİ, H., 2006, Anadolu’da Geleneksel ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Bir Örnek: Yılanla Tedavi(Kırkpınar Köyü-Bayburt) Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 37 ,Erzurum.

 42.  E.ARTVİNLİ-İ.BULUT-N.KAYA, 2007 Teaching of Geography in Turkey: New Roles For a Renovated Subject. Teaching of Geographyies: Changing Innovatitve CurriculaConference April 10th-12th 2007, The conference Proceedings, IGU  Commisison for Geographical Education, British Sub-Committe with HEREDOT,  Edited by Simon Catling &Liz Taylor, page, 29-35.

43. İ. BULUT – M. ZAMAN – H. HADİMLİ, Turkey, The Alternative Tourism Activities Backwards the  Riviera of  Turkey (AKSEKİ)Geomed2007Antalya Kemer 5-8 haziran 2007

44. E.ARTVİNLİ-İ.BULUT-N.KAYA,Turkey New Yusufeli (Artvin) and The Dam: Economic Progress or Regression? Geomed2007Antalya Kemer 5-8 haziran 2007

45. BULUT; İ.-ZAMAN, M.-KOPAR, İ-ARTVİNLİ, E., 2008, Göze Dağı(Yalnızçam Dağları) Kuzeybatısındaki Arsiyan Yaylasında Göller ve Yüzen Adalar, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 40, Erzurum.

46. KAYA, N.- ARTVİNLİ, E.-BULUT, İ., 2005 Yılı Coğrafya Öğretim Programının Uygulanma Düzeyi: 9. Sınıf Örneği, The Practicability level of geogarphy Curriculum in 2005: Sample of 9. Grade Curriculum, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 11, sayı, 19, Haziran 2008ss.40-59, Balıkesir

47. HADİMLİ, H.- BULUT, İ., 2008 Karstik Alanlarda Arazi Kullanımı, Sorunları ve Planlaması The Land Use, Its Problems and Organisation in Karstic Areas Tücaum, V. Ulusakl Coğrafya Sempozyumu(16-18 Ekim 2008), Ankara,

48. BULUT, İ.- KOPAR, İ.- ZAMAN, M., 2008,  Karadeniz bölgesi yüzen adalarına yeni bir örnek, Zökün gölü (tortum–erzurum) , black sea international environmental symposium, 25-29 august 2008, Giresun Turkey.

49. BULUT, İ.- ZAMAN, M.-KOPAR, İ., 2008,  Karadeniz Bölgesinin Önemli sulak alanı; Kılıçkaya Göllü Mezra Gölü ve Yüzen adaları(Yusufeli-Artvin)2008, black sea international environmental symposium, 25-29 august2008, Giresun Turkey.

50. BULUT, İ.- ZAMAN, M.-KOPAR, İ., 2008 Kılıçkaya Göllü Mezra Yüzen Adaları(Yusufeli–Artvin). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 42, (Baskıda)Erzurum.

51. BULUT, İ.- ÇİL, V., 2008, Oltu Yöresi Değerli Taşları, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 40, Erzurum.

52. KAYA, N.-ARTVİNLİ, E.-BULUT,İ., 2008, 2005 Yılı Coğrafya Öğretim Programının Uygulanma Düzeyi: 9. Sınıf Coğrafya Programı Örneği The Practicability Level of Geography Curriculum in 2005: The Sample of 9. Grade Curriculum, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 19, Haziran 2008, ss.40-59″, Balıkesir.

53. BULUT, İ., 2010, Floating Islands and Researches of Turkey Floating İslands, Sixth İnternational Conference Glaobal Changes And Regional Development ,16-17 April 2010 , Sofia, Bulgaria, Proceeding, p, 233-238.

54. BULUT, İ., H.HADIMLI, (2010). Altıparmak Dağı Kuzeydoğusundaki Koçdüzü Yaylasında Göller ve Yüzen Adalar (The floating islands and lakes in Koçdüzü Platou in northeast of Altıparmak Mountains), StandardEkonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 49, Sayı 576, 92-101, Ankara, Turkey.

55. BULUT,İ., G.KANTÜRK, (2010). Denizli-Honaz-Yukarıdağdere Köyü Saklıgöl Yüzen Adası (The floating island: Saklıgöl in Denizli-Honaz-Yukarıdağdere Köyü), Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 49, Sayı 573, 88-92, Ankara, Turkey.

56. BULUT, İ., M.GIRGIN, (2010). Gölbel Gölü ve Yüzen Adalar (Gölbel Lake and floating islands), Tabiat ve İnsan, TTKD yay., Yıl.44, Sayı:1, Ankara, Turkey.

57. BULUT, İ.-G.AKBULUT,  (2010), Ürük Köyü Çıplak/Cılbah Göl ve Göndüren Gölü Yüzen Adaları (Divriği-Sivas), Floating Islands of Urük Vilage Ciplak/Cılbah Lake and Göndüren Lakes(Divrigi-Sivas), Tabiat ve İnsan, TTKD yay., Yıl.44,Aralık 2010, Sayı, Ankara, Turkey.

58. KAYA KOYUNCU, M.-BULUT,  I.-KAYA,  N., 2010,Sultan II. Abdülhamid’in İcraatlarının Ekonomik ve Tarihi Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi, The Evaluation of Sultan Abdulhamid II’s Activities in Accordance with Economic and Historical Geography Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social SciencesCiltVolume 9, SayıNumber 43, AralıkDecember 2009, 109-129

59.ÖZDEMİR, F.- BULUT, İ., 2011, Anadolu’nun Önemli Bir Kültür Coğrafyası Unsuru: Üzerlik Otu An Important Element of CulturalGeography of Anatolia: Harmal Grass, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 50, Sayı 590, 93-97, Ankara, Turkey.

60. BULUTİ.-AKBABA, A., 2011, Erzurum Kış Turizminin Zümrütü Oldu, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 50, Sayı 587, 86-95, Ankara, Turkey.

61. BULUT, İ.-KARABULUT, Y.-ZAMAN, M.-KARABULUT, E. ve AKBABA, A., 2011, Gölyanı Yaylası ve Yaylayanı Gölü Yüzen Adası(Yağlıdere-Giresun), Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 50, Sayı 585, 97-106, Ankara, Turkey.

62. BULUTİ.-ÖZDEMİR, F., 2010, Sunturas Şelalesi, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 49, Sayı 5582, 100-107, Ankara, Turkey.

63.BULUTİ Aybastı Şelale ve Çağlayanları,  İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212, Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Yayın No: —-Yıl: 2010/2, Sayı: 21, İstanbul.

64. BULUT, İ.-GİRGİN, M., 2011, Floating Islands of Turkey, Eurogeo, 2- June 2011, Athens. Greece.

65. BULUT,İ.- ÖZDEMİR, F., 2011Erzurum Palandöken Kayak Merkezindeki Son Kom Yerleşmesi: Beri Piri Komu(The Last Com Settlement in the Erzurum Palandöken Ski Center:Com of Beri Piri) Türk Coğrafya Kurumu, Türk Coğrafya Dergisi Turkish Geographical Review, 2010, sayı 55.s. 25-33, İstanbul.

66. BULUTİ., 2011, Floating Islands of Turkey, Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences  , The 2nd International Geography Symposium GEOMED 2010. Antalya, Turkey.

67. BULUT, İ.-ZOR, M.-ÖZDEMİR, F., 2011, Ilısu Şelalesi(Gülnar-Mersin), UCK2011, 7-10 Eylül, İstanbul.

68. BULUT, İ-KOPAR, İ.-ZAMAN, M., 2011Kılıçkaya Göllü Mezra Yüzen Adaları(Yusufeli–Artvin). UCK2011, 7-10 Eylül, İstanbul.

69. BULUT, İ.-CEYLAN, S., 2011, Ekolojik Sorunları ve Fonksiyonlarıyla Niğde Yöresi Yapay Gölleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, sayı 2, s263-288, Erzurum.

70. BULUT, İ.-CEYLAN, S., 2011, Yurtdışı Gurbetçiliğinin Yoğumn Olduğu Köylere Bir Örnek: Akçaören Köyü (Altunhisar- Niğde ), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, sayı 1, s211-228, Erzurum.

71. BULUT, İ.-CEYLAN, S., 2011, Kentsel Dönüşüm Yaklaşımlarına Bir Örnek: Efendibey ( Niğde ) Kentsel Dönüşüm Uygulama, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, sayı 2, s.239-256, Erzurum.

72.ARTVİNLİ, E-BULUTİ., Necessıty Analysıs in-Service Training For Geography Teachers in Turkey, New Trends on Global Education Conference, Kyrenia, 23-25 Nowember 2011, Cyprus.

73.BULUT, İ., 2011,Anadolu’da İnanışların ve Geleneklerin Doğa Korunması Açısından Önemi Üzerine Örnekler, Instances on the Importance of the Anatolian Beliefs and Customs on the Preservation of NatureAtatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 47, Aralık/October, Erzurum.

74. BULUT, İ.-ZOR, M.- ÇAKIR, Ç.- ÖZDEMİR, F., 2012 Demirözü Adalı Göl Yüzen Adası (Gülnar-Mersin), Tabiat ve İnsan, TTKD yay., Yıl.46, Haziran 2012, Sayı, 2, Ankara, Turkey.

75. BULUT, İ., 2012, Türkiye’nin Yüzen Adaları(Türkiye Coğrafyasında Yeni Bir Kavram/An Unexplored Territory in Turkish Geography), Atatürk Üniversitesi Yayınları No:1005, Edebiyat Fakültesi Yayınları No:138, Araştırmalar Serisi No: 114, Erzurum.

76. BULUT, İ.-SEVINDI, C., 2012, İslahiye Karasuyun Gözü Yüzen Adası, 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu28-30 Mayıs 2012, Bildiriler Kitabı, Atatürk Üni. Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, s. 471-485, Erzurum.

77. BULUT, İ.-BOYRAZ, Z.-ZEREN, C., 2012, Kavak Kasabası’nda (Nevşehir) Soğuk Hava Depoculuğu, 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu28-30 Mayıs 2012, Bildiriler Kitabı, Atatürk Üni. Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, s. 669-685, Erzurum.

77. BULUT, İ.-ZEREN, C.-YILDIZ, K., 2013, Kapadokya Yöresinin Balon Turizminin Coğrafi Esasları,  Geomed 2013, Antalya Kemer 10-13 haziran 2013),

78. BULUTİ. -ARTVİNLİ, E., 2013, Loss Inheritance of Anatolia Floating Islands and Some Suggestions to Project Them, Eurogeo, 9-11 May 2013, Brügge. Belgiqum.

79. BULUT, İ.- DİNÇ, A.,  2013, Anadolu’da Yatır, Ziyaret ve Türbe İnanışlarının Doğa Korunması Açısından Önemi the importance of the Anatolian Beliefs visit, tomb and mausoleum on the preservation of natüre, Uluslararası İnanç Turizmi Ve Hoşgörü Konferansı 9-12 Mayıs 2013, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi, Konya.

80. BULUT, İ:, 2013, Anadoludaki İnanç Kültürünün Doğa Korumaya Etkisi, Kafkasya Üniversiteler Birliği, Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi 25-27 Eylül 2013, Ağrı.

81. ARTVİNLİ, E-BULUTİ.,2013, LYS Coğrafya Soruları İle Uluslararası Coğrafya Olimpiyatlarındaki Soruların Karşılaştırmalı Analizi VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 03-05 Ekim 2013, Trabzon.

82. BULUT, İ., 2013, A New Research Issue Loss Inherıtance of Anatolia Floating Islands And Suggest Of Their Project/Yeni Bir Araştırma Konusu Anadolu’nun Kayıp Mirası Yüzen Adalar ve Onların Koruma Önerileri, The Science and Education at the Beginning1 of the 21st  Centruy in Turkey, St. Kliment Ohridski Universty Press, p.143-152.Sofia/Bulgaria

Not: Maviler makale

Kırmızılar bildiri

Siyahlar kitap

Author: yasin
İsim: YASİN ÜNLÜ Yaşadığı İl: Ankara Yaşadığı İlçe: Yenimahalle Meslek: İnşaat Teknikeri