S. Burhanettin Kapusuzoğlu

Sorgun Düşünce Kulübü olarak bu ay S. Burhanettin Kapusuzoğlu’nun eserlerini değerlendirdik.

Burhanettin Kapusuzoğlu, Yozgat’ın neler kaybettiğinin bilincinde olarak, en azından elde kalanları gün yüzüne çıkarmaya, kayda almaya ve unutturmamaya çabalıyor. Bu kapsamda birçok eser yazan S. Burhanettin Kapusuzoğlu hocamıza teşekkürlerimizi sunar, okuyucularımıza da keyifli okumalar dileriz.

 

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

 

Burhanettin Kapusuzoğlu Biyografisi:

1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlim, kültür ve sanat konularının entelektüel seviyede konuşulduğu sohbet meclisi, geleneği ve kütüphanesi olan geniş bir aile ocağında yetişti. Tahsilinin Yozgat safhasını Yozgat Lisesi’nden mezun olarak tamamladı. Daha sonra Kayseri’ye giderek Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek tahsil yaptı. Hâlen bir kamu kurumunda müşavir olarak hizmet etmektedir. Arapça, Farsça ve Almanca bilmektedir. Ailesinden tevarüs ettiği hazinenin muazzam imkânı sayesinde tarih, medeniyet ve kültür meselelerine erken yaşta aşina oldu. Fakülte yıllarından itibaren düzenli olarak çeşitli dergi ve gazetelerde yazmaya başladı. Bilhassa Bozok tarihi, kültürü ve halk bilimine dair hepsi sahasında ilk olan derleme ve araştırmalarını yazı konusu yaptı. Yozgat’ı köyleri ile birlikte defalarca dolaştı, derlemeler yaptı ve geniş bir kültür envanteri çıkardı. Yozgat’ta kültür ve sanat çalışmaları yürüttü, projeler yaptı. I. Uluslararası Bozok Sempozyumu’nun düzenlenmesini sağladı. Uzun süre devam eden Bozok Konferansları adıyla sohbet toplantıları tertip etti. Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen Nida Tüfekçi Altın Bağlama Kültür Sanat Ödülleri’nin ve Abbas Sayar Hikâye Yarışması’nın jüri üyeleri arasında bulundu. 26 Aralık 2009 tarihinde, Araştırma dalında Nida Tüfekçi Altın Bağlama Kültür Sanat Ödülü’ne lâyık görüldü. Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik katkılarından dolayı 23 Ocak 2014 tarihinde Kazakistan Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir törenle Kazakistan Dostluk Madalyası tevcih edildi. TYB ve ESKADER’in, 2015 Kültür Sanat Ödülleri’ne Şehir Dalında lâyık görüldü.

Özgeçmişe ilişkin kaynak: https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/y/o/yozgatin-uc-sirlisi-1481185240.pdf

 

Author: sevare