Sorgun Düşünce Kulübü’nden 2 Kitap

Sorgun Düşünce Kulübü olarak 2013 yılı içerisinde web sitemizde yayınlamış olduğumuz dosyaları “Sorgun Düşünce Kulübü 2013 Yıllığı” adı altında kitaplaştırdık. Temmuz ayında basılan kitabımız Sorgun Düşünce Kulübünün ilk yayını oldu ve 2 Ağustos Sorgun Toplantımızda tanıtımını yaptık.

Sorgun Düşünce Kulübü (SDK) 2007 yılında yola çıktığında bugün gelmiş olduğumuz noktayı çok azımız ön görüyordu. Özünde bir sosyal birliktelik projesi olan SDK, süreç içerisinde entelektüel duyarlılığını öne çıkararak, gönüllü bir yapıdan pek beklenmeyen bir istikrar ve disiplin sergiledi ve Temmuz ayında yayınladığımız 2013 Yıllığımızı dolduracak çapta düşünsel materyali üretebilme başarısı gösterdi.

2013 yılıyla birlikte her ay bir dosya yayınlama hedefiyle çıktığımız bu yolda bu hedefi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu aynı zamanda öz güvenimizi ve daha iyisini yapma doğrultusunda şevkimizi artırdı. İçinde bulunduğumuz 2014 yılında da aynı heyecanla dosyalarımızı yayınlamaya devam etmemiz bunun en güzel göstergesi.

2013 yılı dosya konularımız ağırlıklı olarak Sorgun’la ilgili kültürel ve yerel değerlerimizden oluştu. Yılın ilk dosyası geçmiş beş yılımızın bir nevi muhasebesini yapmış olduğumuz “5. Yılında Sorgun Düşünce Kulübü” idi. Daha sonra, “Durali Doğan”dan başlayarak, yıl içerisinde “Siyami Yozgat”, “Yusuf Ziya Bahadınlı” ve “Rauf Yücel”le devam eden eser inceleme ve değerlendirme dosyalarımıza ağırlık verdik. Bu tür çalışmaları yapmaktaki gayemiz, Sorgun’a, ortaya koydukları yazılı eserlerle değer katan, bunu yaparken hak ettikleri ilgiyi ve desteği gerçek manada görememiş yazarlarımızı ve eserlerini öncelikle tanımak, tanıtmak ve karınca kararınca üzerimize düşen teşekkür borcunu ödemekti. Umarım bu çalışmalardan murat edilen gaye hâsıl olmuştur. Burada, bu dosya çalışmaları vesilesiyle yukarıda adı geçen değerli yazarlarımızla sıcak dostluklar ve kuvvetli bağlar tesis ettiğimize değinmeden geçemeyeceğim.

Kültürel konular kapsamında ise; “Sorgun Kültürü”, “Yozgat Türküleri” ve “Bayram” üzerine çalışmalar yaptık ve yerel değerlerimizin unutulmaya yüz tutmuş unsurlarına ışık tutarak kolektif hafızamızı tazeledik.

“Nüfus ve Göç” dosyasıyla sosyo-politik perspektifli analitik bir çalışma ortaya koyarak Yozgat’ın kanayan yarası olan “göç” olgusuna dikkat çektik.

Bunların yanında, Eylül ve Kasım aylarında 2 bölüm halinde “Sorgunlu Akademisyenler ve Bilim Adamları” dosyalarını yayınladık. Sorgun’da doğup büyüdükten sonra, yükseköğrenim kurumlarında akademik kariyer yapıp profesörlük ünvanı alan, kendi uzmanlık sahalarında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli eserler ve çalışmalar ortaya koymuş, her biri alanlarında yetkin ve referans alınan bilim adamlarımızı tanımak ve tanıtmaktı amacımız. Bu 2 dosya içerisinde yer alan yazılar tamamıyla bize ait özgün makaleler olmadığı için 2013 Yıllığımızda yer almamıştır. Fakat çalışmaların içeriği web sitemizde “Sorgunlu Bilim Adamları” başlıklı sabit bir bölüm olarak yer almaktadır.

2013 Yıllığımıza, 2012 yılında yayınladığımız ve aynı zamanda ilk dosya çalışmamız olma özelliğini taşıyan “Sorgun” ve yine ilk yazar/eser inceleme çalışmamız olan “Abbas Sayar Okumaları”nı da dâhil ettik.

Toplam 277 sayfadan oluşan 2013 Yıllığımıza yazılarıyla katkı sunan tüm arkadaşlarıma emeklerinden ve özverilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Kitaplar

İkinci kitabımız ise kurucu üyelerimizden S. Hatipoğlu tarafından kaleme alınan “Küreselleşen Dünya’da Türkiye ve Yozgat” oldu. 1 Ağustos’ta basılan bu kitabımız da 2 Ağustos’da Sorgun’da yapmış olduğumuz geniş katılımlı toplantıda okuyucusuyla buluştu. 148 sayfadan oluşan kitap; Dünya, Türkiye, Yozgat ve Sonuç olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor. İstatistikler, grafikler ve tablolarla zenginleştirilmiş bu kitabımız, çarpıcı veri ve göstergelerle yaşadığımız dünyanın ve memleketimizin ekonomi-politiğini daha iyi anlamamıza ışık tutuyor. Yazarımız S. Hatipoğlu’na emek ve özverisinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Son olarak; her iki kitabımızın da dizgi, kapak ve baskı aşamalarında bize büyük destekleri olan sayın Siyami YOZGAT Hocamıza emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Her iki kitabımız da 2 Ağustos’daki Sorgun Toplantımıza katılan misafirlerimize ücretsiz olarak hediye edildi. Bunun yanında Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sorgun Bimeks Mağazası gibi kurumlara belli miktarlarda bırakılarak daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi. Kitaplarımızdan alamayan üyelerimiz bu kurumlardan temin edebilir ya da bizimle temasa geçerek talep edebilirler.

 

Abdullah ALPAYDIN

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

http://sorgundusuncekulubu.com

 

 

 

Author: Yönetici