Turnalar

Seher yelleri Bozokda eserken

Ay-ın şavkı yaylalara vururken

Şimal yıldızları kayıp giderken

Gönlüm kararmadan gelin turnalar

Bülbül güllerin dalına küsmeden,

Menevşe sümbüller boyun bükmeden,

Tomurcuklu sarı çiğdem bitmeden,

Kokular alın da gelin turnalar.

Gökte süzülür ibibik katarı,

Neşe verir ötüşleri nazları,

Meleşerek gider kuzu davarı,

Sütünden alın da gelin turnalar.

Bölük bölük gidersiniz ovama,

Sevgimi götürün baba yurduma,

Bacası tütmeyen viran-haneme,

Süzülerek bakıp gelin turnalar,

Üçtepe’yi tozla sisler sarmadan,

Kara kara bulutları ağmadan,

Lülesi yok Çömçepınar donmadan,

Kanat batırın da gelin turnalar.

Ah çekerim duyuramam sesimi,

Ağlaya ağlaya dövdüm dizimi,

Ayrılık yaktı gitti yüreğimi,

Suyundan alın da gelin turnalar.

Sözüm geçmez oldu kırık sazıma,

Baykuşlar tünemiş bahçe bağıma,

Nazlı yârim mendil salsın salıma,

Ağıtın alın da gelin turnalar.

Yozgat’da ilimdir. ilçemdir Sorgun,

Toprağım insanı evvelden yorgun,

Benim yüreğimse anadan durgun,

Neşeler saçarak gelin turnalar.

Ağ gelinin yemenisi allıdır,

Çamlığın başı da hep dumanlıdır,

Soğluk’la Cehrilik tümden karlıdır,

Hepsine sevdamı söylen turnalar.

Yavuklumu sorarisem söz olur,

Seven sevdiğini sonunda bulur,

Âşık yangısına zamanlar durur,

Havadisin alın gelin turnalar.

Ömür dedikleri uçup gidiyor,

Sonunda kara toprağa giriyor,

İlkbahar Sonbahar çabuk bitiyor,

Vedaya acilen gelin turnalar,

Âşık Salim der ki; bitti dermanım,

Yüce Allah’adır benim feryadım,

Gerçek aleme götürün selamım,

Mezarım üstünde uçun turnalar.

Salim TAŞÇI

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: yasin66
İsim: YASİN AĞAN