Uranyum

Sorgun Düşünce Kulübü olarak bu ay ülkemiz ve ilçemiz açısından stratejik bir öneme sahip olan Uranyumu konu aldık. Üyemiz Nuri Kaplan’ın hazırladığı dosyada, element olarak uranyum, uranyumun kullanım alanları, üretim durumu, üretici ülkeler, Türkiye ve Sorgun’daki rezerv durumuna ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır.

Uranyum hakkında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Doç. Dr. Orhan Hazer’e hazırlatılan ve “Uranyum Madeninin Bölge İçin Önemi ve Yol Haritası- Sorgun Uranyum Raporu” ile “Temrezli (Sorgun-Yozgat) Uranyum Yatağının Jeolojisi, Jeokimyası ve İşletilebilirliğinin İncelenmesi” başlıklı Nasuh Aydın’a ait doktora tezinde ayrıntılı bilgiler mevcuttur.

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

ORAN Raporu ve Doktora tezine erişim için:

https://view.publitas.com/mbt/uranyum-rapor/page/1

http://dspace.balikesir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3094/Nasuh_Ayd%c4%b1n.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Author: Fatih
İsim: FATİH ŞAHBAZ Yaşadığı İl: İstanbul Yaşadığı İlçe: Üsküdar Meslek: T.Halk Bankası A.Ş.