Adalet ve Hukuk

Adalet ve hukuk kavramları özü itibariyle aslında insanlık tarihi kadar eskidir. İnsan topluluklarının bir arada barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesinin temel şartı adaletli bir hukuk sisteminin varlığıdır. Başta insanlığa indirilen dinler olmak üzere bir çok düşünce sistemi bunu sağlamayı hedef edinmiştir.

Amma ve lakin, aradan geçen binlerce yıla rağmen, bir çok meselesine çözüm üretmiş insanoğlu, geliştirmiş olduğu karmaşık hukuk sistemlerine rağmen yeryüzündeki adaletsizliği çözümleyememiş, güçlünün bir şekilde haklı olduğu bir düzeni değiştirmek bir türlü mümkün olmamıştır, belki de bu kıyamete kadar mümkün olmayacaktır.

İnsanoğlu hırsının ve doymazlığının esiri olduğu müddetçe haksızlık ve eşitsizlik de süregidecektir. Bu realitenin bilincinde olmakla birlikte hukuku uygulamakla yükümlü yargı mekanizmasının ne kadar hassas ve ne kadar önemli bir görev ifa ettiği açıktır.

SDK olarak, ülkemizin de bu açıdan sancılı bir dönemden geçtiğini göz önünde bulundurarak Adalet ve Hukuk kavramlarına, bunlarla bağlantılı olarak sağlıklı işleyen, bağımsız ve tüm vatandaşlarına eşit mesafede bir yargı sisteminin gerekliliğine ve toplum huzurunun olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapmak istedik.

 

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

www.sorgundusuncekulub.com

 

Author: Yönetici