Bir Zamanlar Sorgun

Annatsah hekaye gelir. Kimi “yoh yav” der, kimi “essah mı?”, kimi “sayımı ya?” Bundan elli atmış yıl öncesine gadar Sorgun koyüdü. Şu gordüğünüz apartımanların yeri hep tallaydı.

Sorgun dediğin Delibaş Deresi’nin iki geçesinden ibaretti ortada Salih Paşa Camisi vardı. Koylerdeki aşşağa mahalle yuharı mahalle hesabı üç mahalle varıdı biri Çay Mahallesi, biri Hanbaşı Mahallesi biri de Yozgat Yolu Mahallesiydi. Millet, ahırıynan, samannığıynan aynı havluda onü bahçeli meyve ağaçlı, çatısız, kerpiç evlerde otururdu.

Milletin meşgalesi, bağ, bahçe, mal, davar, ırgatlıh, harmandı. Bağ deyince, Sorgun’un epey bi bağı varıdı guney yamaçda… Gâvur Bağları, Orta Bağlar, Gıyı Bağlar, kuzey yamaçdaysa Kırgı Bağları.

Sorgun’un her yeri eşmeydi pınarıdı; Çil İbiş’in Eşme, Kazanpınar, Çömçepınar, Korpınar, say say bitmez. Sorgun’da su dağarmenneri de varıdı. Dağarmennerin çoğu Ağri Özün suyuynan çalışırdı. Delibaş Deresinin suyuynan çalışan da varıdı.

Sorgun’un ana yolu Salih Paşa Camisi’nin onünden geçip hamama doğru giden cılga yoludu. Hamama ta nereden gelillerdi. Sorgun’un Perşembe bazarı çoh meyşurudu. Bazara gelennerin atıynan, eşşayinen galdığı hannar varıdı: Hürüş’ün Gadir’in Han, Dadaş’ın Han, Yetimoğlu’nun Han, Yüzbaşıoğlu’nun Han, Fettahların Han. Sorgun’un guccükçe bi çarşısı varıdı; baggal, pırtıcı, gıraathane, terzi, berber, guccük guccük dükkannarda yan yanaydı.

Daha neler neler… Bi zamannarın Sorgun’u annatmayınan bitmez. Sorgun’un bi zamannarının geniş geniş anlatıldığı bi kitap yayınnanmış. Kitabı Sorgun Belediyesi yayınnamış. Kitabın yazarı Sorgun’lu Prof. Dr. Rauf Yücel.

Kitabın adı: “ Sorgun’dan Çıktım Yola”.

 

ADNAN KORKMAZ

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: yasin
İsim: YASİN ÜNLÜ Yaşadığı İl: Ankara Yaşadığı İlçe: Yenimahalle Meslek: İnşaat Teknikeri