Demokrasimiz

Yaratılışımızdan bugüne insanoğlu pek çok evre yaşayıp kültürel, yapısal değişimlerden geçip bugünlere ulaşmıştır.

Hayatlarını yaşamın gereklerine göre şekillendiren insanoğlu hayatını devam ettirirken belli kurallara ihtiyaç duymaktadır. Bu kurallar yasalardır. Yasalar hakları güvence altına alır.

Yasaların uygulanmasında ve hakların kullanılmasında en çok Demokrasi’ye ihtiyaç duyulur.

Demokrasi, her insanın toplumsal yaşamında birbirlerinin hayatlarına saygı duyarak hak, hukuk ve hakkaniyetle yaşama ve yaşatma şeklidir. Bu değer biz insanoğlunun hayatını gereği şekilde devam ettirmesi için gerekli olan en temel kavramdır.

Toplumumuzda yaşayan her birey Demokrasi kavramı altında özgür ve medeni yaşayabilir.

Her bireyin demokrasiye hava ve su gibi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle demokrasiyi kendini koruduğu gibi koruması kollaması gerekmektedir.

Demokrasi bir toplumun kalbidir. Sürekli yaşayan, yaşatan bir kavramdır. Bu kavramın ülkemizle yaşaması ve yaşatılması gerektir.

Akif KILIÇOĞLU
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: sevare