Dert Söyletir

“Para … para… para…”  deyin meşur bi  lafı olan Napolyon’un, “toprahlarınız gaderinizdir” deyin bi lafı daha varımış. Doğup büyüdüğümüz toprahların, yani bizim gaderimiz  garemetliliktir.

Biz de her şey zordur, her şey biraz eksik her şey yarımdır. Çünkü yohluh vardır işin içinde. Bi işin içine yohluh girmeye gorsün. Her şeyi eksiltir, her şeyi zorlaşdırır.

Bizim oranın çoçuğuysan vay haline! Dert, çile bir ömür boyu yahanı bırahmaz. “Dert söyletir” deller, çoh dert daha çoh söyletir. Biz de derdin söylettiği gişilere ekseri “aşıh” deller.

Bizim oranın Aşıh Türkmenoğlu deyin bi aşığı varıdı. Asıl adı Bahri Durbilmez  idi. İrahmetliğin hayatını ve şiir zenaatini savolsun oğlu Bayram Durbilmez hocamız bi kitapta annatmış: “Aşık Türkmenoğlu / Hayatı ve Şiir Sanatı Üzerine Bir İnceleme, 1. Baskı Nisan 2015”

Bayram Durbilmez hocamız (Erciyes Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı / Halk Bilimi / Doç. Dr.) şiir zenaatini hem gendisi şair olması münasebetiyle hem de bu işin ilmini ohutuyo olması münasebetiyle çok iyi bilen biri. İşde bu vasıfları ile yazmış Âşık Türkmenoğlu kitabını.

Kitap altı bölümden oluşuyor: “Yozgatlı Türkmenoğlu ve Çevresi”, “Âşıklık Gelenekleri İçindeki Yeri”, “Şiirlerin Yapı Özellikleri”, “Şiir Sanatındaki Estetik Düşünce Unsurları: Dil ve Üslup Özellikleri”, “Şiirlerinde İşlenen Konular”, “Metinler Şiirlerinden Örnekler”.

İrahmetlik Aşıh Türkmenoğlu (Bahri Durbilmez) Aşıhname adlı şiirinin bir bölümünde şöyle demektedir:

 

Türkmenoğlu aşıh bunnar var bence.

Bu gadar bilir de söylerim anca.

Ozantürk evladım, ey Bayram Hoca!

Gonülleri saray gez aşıhları.

Kitabına bir bir yaz aşıhları.

 

Bayram Durbilmez hocamıza, Âşık Türkmenoğlu kitabını yazarah gonlü saray aşıhlardan Aşıh Türkmenoğlu‘nu bize tanıttığı için teşekkür ederiz.

 

Adnan KORKMAZ

SORGUN  DÜŞÜNCE  KULÜBÜ  

Author: Yönetici