İnternetin Eğitime Faydaları

Bir maddenin üretim sürecinden geçerek kullanılır hale gelmesiyle ilgili bilgi ve sürece teknoloji denir. Bu süreçten sonra üretilen her türlü ürüne teknolojik ürün denir. Teknoloji sürekli gelişmektedir. Gelişen bu teknoloji hayatımızı kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Bu teknolojilerden biride bilişim teknolojisi ve İnternettir. Bu teknoloji eğitimden sağlığa, savunmaya, ulaşıma, iletişime kadar daha bir çok alanda hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

Özellikle bunların içinde iletişimde kullanılan İnternet, cep telefonu, tablet, pc. yediden yetmişe her bireyin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Olmadığında hemen eksikliğini hissettiğimiz bu ürünler faydalı mıdır, zararlı mıdır? Hiç bir şey için mutlak manada faydalıdır da denmez zararlıdır da denemez. Fakat hepimiz de biliyoruz ki faydaları hem daha fazladır hem de hayatımızı oldukça kolaylaştırmıştır.

Bilgisayar ve İnternet, toplanan bütün bilgi ve verileri kullanıcıya aktaran bir cihazdır. Dünyada bilgi son derece hızlı bir şekilde artmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak bilginin hızlı dağıtımı ve paylaşımı bilgiyi ticari bir mal durumuna getirmiştir. Bilgi ve iletişim alanında görülen hızlı gelişme, İnternetin gelişmesini, hızla yayılmasını sağlarken, bu sayede ülkenin eğitim politikalarını da etkilemiştir. Başka bir deyişle ülkeler her alandaki değişime ayak uydurmak zorunda kalmıştır. İnternet günümüzde de bilgi ihtiyacımızı en fazla ve en hızlı karşılayan bir teknolojik üründür. Dolayısıyla hayatımızda var olan birçok bilgiyi içinde barındırır.  Bilgi çağında İnternet, dolayısıyla bilgisayar sayesinde insanlar her türlü bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşır oldu. İnsanlar, daha önce uzun vakitler harcayarak yaptığı her türlü işi, İnternet ile çok daha hızlı ve rahat bir şekilde yapabilmektedir.

Teknolojinin bizlere sağlamış olduğu her şeyi doğru ve bilinçli kullanmak istediğimizde ne kadar faydalı olduğunu herkes görmektedir. Amacının dışında kullanıldığında insanlığa büyük zararlarının olduğunu da biliyoruz. Hele hele bağımlılık yaptığında insanların hayatlarını mahvettiğine de şahit oluyoruz.

Eğer evde İnternet ve bilgisayar varsa, evdeki bireylerin kültürünü geliştirir. Bireyleri düşünmeye sevk eder. Evimizdeki çocukların eve bağlanmasını sağlar. İlgi ve hayat alanlarını geliştirir. Bizim burada yapacağımız içeriği seçmektir. En uygun olan bilgiye ulaşmasını sağlamaktır. Çünkü sanal âlemdeki bilgi çok geniştir. Hiç ulaşamayacağımız Dünya’nın öteki ucundaki, yetenekli bireylerin bilgi birikimlerine internet üzerinden ulaşabilmekteyiz. Daha önceleri yaptğımız gibi bir ödev veya bilgi için kütüphane kütüphane gezmek yahut onlarca kitap karıştırmak yerine, İnternet üzerinden saniyeler içinde bu bilgiye ulaşabilmekteyiz. Diğer yandan, İnternet insanların yüz yüze iletişimini azaltıp, hazıra ve tembelliğe alıştırmaktadır.

İnternetin bizi ilgilendiren en önemli kısmı da eğitici yayınlar yapmasıdır. Özellikle köyde yaşayan vatandaşlarımız İnternet sayesinde yararlı bilgi, beceri, yöntem ve teknikleri öğrenebilir. Örgün eğitim dışındaki gençler de öğrenmeleri gereken bilgilere İnternet vasıtasıyla ulaşabilir. Gençlerin gelecek için hazırlanmalarına, toplumla bütünleşmelerine, boş zamanlarını değerlendirmelerine, beden ve ruh sağlıklarını geliştirmelerine yardımcı olur. Sağlıkla ilgili pratik bilgiler, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştıran bilgiler, Dünya’da yaşayan dinlerle ilgili öğretici bilgiler, el becerisini geliştiren bilgiler, müzik, müzik aletleri, resim yapma teknikleri vb. gibi sayılamayacak kadar bilgiye rahatlıkla ulaşılabilir.

Buraya kadar, eğitimde bilgisayar ve İnternet kullanımının hep olumlu yönlerinden bahsettik. Fakat bu olumsuz yönlerini tamamen unuttuğumuz veya yok saydığımız anlamına gelmemeli. Olumsuz ve farklı yönlerinin incelenmesi, eksikliklerin belirlenmesi, potansiyel olumsuzluklara karşı önlemler alınması ve yapılan bütün yanlış yönlendirmelere karşı uzmanların gerekli önlemleri almasıyla eğitimde başarıya ulaşılabilir.

 

Nuri KAYA

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: Yönetici