Koylük Yerinden Moderin Şeher Yerine Sorgun (Yerel Şiveyle)

Her insanın bi hekayesi olduğu gibi her koyün her gasabanın da bi hekayesi vardır. Vardır var olmasına da kim annadacah? Bekle ki melmeketini toprağanı seven biri çıhsın da toğrağının hekayesini annatsın.

Sorgun’un melmeket aşıhlarından Prof. Dr. İhsan Bulut, Sorgun’un koylük yerinden moderin şeher yeri haline nası geldiğini annadan bi kitap yazmış.

Kitabın adı “ Şehir Coğrafyası Açısından SORGUN” (Dr. İhsan Bulut, Erzurum-1998, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 877, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları No: 96, Araştırma Serisi No: 36)

İhsan Hoca çoh zor bi iş başarmış. Annatmıya giriştiği mevzu Sorgun’un adamının bek oralı olmadığı bi mevzu olduğu için müracağat edecağ yazılı kaynah fazla bulamamış. Guşa süt nasib olsaydı anasından olurdu deller. Sorgunlunun masimediği bi mevzuyu el nitsin.

Gendi gobağni gendi kesmek Anadolu insanın değişmez gaderi. İhsan Hoca da golları sıvamış işe girişmiş. Belediyenin, Gaymahamlığın ve gazadaki sair resmi dairelerin gayıtlarını bizzat incelemiş. Gazadaki tükanlara, işyerlerine, fabırgalara bizzat gitmiş bilgi toplamış. Topladığı bilgileri kah grafik kah tablo kah harita şeklinde sunmuş. Kimi zaman foturaf da eklemiş.

İhsan Hoca’nın kitapta söylediklerinden bi gaç cümleyi burıya alırsah, şunnarı söylüyo İhsan Hoca:

“Sorgun, köy, kasaba ve şehir aşamalarını belirgin çizgilerle yaşamış yerleşmelerimize tipik bir örnek teşkil etmektedir.” (Önsöz)

“Sorgun’un şehirleşmesinde başlıca şu evreleri belirlemek mümkündür:

1- 1925-1950 arasındaki yaklaşık 25 yıllık dönemde büyük bir tarım köyü.

2- 1950-1970 arasındaki 20 yıllık dönemde tarım kasabası.

3- 1970-1980 arasındaki 10 yıllık dönemde tarım, madencilik ve hizmet şehri.

4- 1980-1990 arasındaki 10 yılda hizmetler,  tarım, sanayi ve ticaretin çeşitlendiği şehir yerleşmesi

5- 1990’dan sonra hızla sanayi, madencilik, ulaşım, ticaret ve hizmetlerin genişlediği tarımın gerilediği bir şehir yerleşmesi” (Sayfa 96)

Mevzunun detaylarının 134 sayfalık kitapta yer aldığını belirtiyor, İhsan Hocamız’a, ancak sevgiden güç alınarak yapılabilecek böylesi emek dolu çalışması için teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun.

 

Adnan KORKMAZ

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: sevare