Değişen Nesiller Bağlamında Kuşaklararası İletişim

Bu ay “Kuşaklar Arası İletişimin Değişen Nesiller Bağlamında İncelenmesi”ni  konu aldık. Son otuz yılda Dünya köklü değişimler yaşadı. Hayatımızın her alanında farklılıklar ortaya çıktı. Kuşaklar da bu değişimden nasibini aldı. Değişimin hız kesmeden devam edeceği de ortada. Teknoloji ve özellikle iletişim teknolojisindeki baş döndüren gelişmeler her alanda büyük ve hızlı değişimlere neden oluyor. İnsanoğlu değişimin baş aktörlüğünü artık teknolojiye bırakmak zorunda kaldı denebilir. Çünkü kendi eliyle ürettiği teknolojinin dönüştürücü gücü karşısında istese de direnemez bir noktaya geldi. Bu sahada neredeyse artık gündelik hale gelen yenilikler insanları güçlü bir akarsu gibi önüne katıp sürüklemekte. Nereye varacağını bilmediğimiz bir yolculukta hızla ilerlemekteyiz.

Sorgun Düşünce Kulübü olarak “bu değişimden eski kuşaklar ve yeni kuşaklar ne derece nasibini aldı?” sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Ancak konu sosyolojik açıdan çok yönlü değerlendirmeye açıktır.

Görünen o ki, değişimin önünde durulması çok zor hatta imkânsız. Burada ortaya çıkan tek amaç değişimin doğru yönetilmesi ve her bir bireyin ve kurumun değişimin esiri olmak yerine değişimi kontrol edebilmesidir.

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: sevare