Nağme Söyle Alana / Gulağında Galana

Dem Bu Demdir BOZOKNAĞME Yozgat’a Güzelleme, (S. Burhanettin Kapusuzoğlu/Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul, Kasım 2015, 378 Sayfa)

Kitap, ismiyle müsemma Bozok’tan nağmeler gabilinden bi çalışma.

Nağme nağme Yozgat var eserde.

S.Burhanettin Kapusuzoğlu’nun Yozgat tarihiynen alahalı bi çoh çalışması var. Bi çoh kitabı  yayınnandı. Nevi şahsına münhasır bi tarihçiliği var; hem yazılı gaynahlardan yararlanıyo hem de yaşıyan tarih denebilecek insannarı bulup onnarınan sohbet edip annattıhlarından istifade ediyo. Bi ayağı sahada tarihçi.

Tarihi annadışı da gendine özgü.Kah roman gibi hikaye gibi edebi , kah şiir gibi hisli , kah Bozlak gibi kahırlı annadıyo tarihi… Sürükleyici, gendini takip ettiren bi annadışı var.

Haydan olur huydan olur bu gozellik soydan olur deyin bi laf var. S. Burhanettin Kapusuzoğlu’nun büyük dedem deyin annaddığı Kapusuzoğlu Osman Efendi de Osmanlı döneminde ilmiye sınıfı mensubuymuş. (Sayfa 138, dipnot 42). Demek ki atasına ecdadına çekmiş S.Burhanettin Kapusuzoğlu.

Lafı biraz genişden aldıh tekrar BOZOKNAĞME’ye gelirsek; Kitap, giriş ve altı bölümden oluşuyor.

Giriş; Böyledir Hal-i Cihan, Birinci Bölüm; Ah Mine’l-Aşk, İkinci Bölüm; Kudema Bezminde Sukunet, Üçüncü Bölüm; Ney Gibi Seninle Bi- Zeban Söyleşelim, Dördüncü Bölüm; Acıyı Bal Eylemek, Beşinci Bölüm; Bir Selam Gönderdim Canan Eline, Altıncı Bölüm; Vaktaki başlıklarını taşıyor.

“Muhtasar Bozok Tarihi” diyerekten başlanıp, Yozgat’ın Selçuklular’a devri, beylikler devri, Dulkadirliler devri, Osmanlı devri dipnotlarda gaynahlar zikredilerek annadılmış.

Kitabın galan gısmında gonül atına binilip gönül nereyi istediyse oraya gidilmiş. Başta, Yozgat’ın kültürü olmak üzere, coğrafyasından, mimarisinden, halayından, türküsünden, şehidinden, gazisinden kısaca Yozgat’ı Yozgat yapan değerlerden emekle, sevgiyle, ilgiyle bahsedilmiş.

Biz de, Yozgat tarihine verdiği emek, sevgi, ilgi için S.Burhanettin Kapusuzoğlu’na teşekkür ediyoruz.

 

Adnan KORKMAZ

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: sevare