Sorgun’un Eğitim Kurumları-2: Sorgun Lisesi

Sorgun Düşünce Kulübü olarak bu ay, Sorgun’un eğitim kurumları arasında köklü bir geçmişe sahip olan Sorgun Lisesi’ni ele aldık.

Bir kurumu değerli kılan en önemli husus, köklü bir tarihe sahip olmanın yanında yetiştirdiği değerlerdir. Ayrıca bir eğitim kurumundan bahsetmek de, birbirinden farklı birçok konuya temas etmeyi gerekli kılmaktadır.

Okulun binası, idarecileri, memurları, müstahdemleri, öğretmenleri, öğrencileri, mezunları gibi… Bu anlamıyla Sorgun Düşünce Kulübü’nün yapmaya çalıştığı şey, konuya genel bir bakış açısı getirmektir.

Bir okul hakkında, özellikle de tarihi hakkında söylenebilecek ve yazılabilecek bilgilerin çoğu o okulun arşivlerinde kayıtlıdır. Bu nedenle okulların kendi arşivlerine dayanarak kendi tarihlerini, gelmiş geçmiş yönetici, öğretmen, memur, müstahdem, öğrenci gibi tüm bu zenginliklerini öncelikle okulun internet sitesinde bir aidiyet duygusunun gelişimi için bulundurmaları önemlidir. Bu bilgiler zaman içerisinde kitaplaştırılarak tarihe kaynaklık edecektir. Böyle bir kitap, başta mezunları olmak üzere bir zamanlar o okul çatısı altında bulunmuş olan herkesin okul ile arasındaki bağlarını da kuvvetlendirecektir.

Bugün Sorgun Lisesi adı, okulun Sorgun’un tarihi ve gelişimi adına önemine rağmen, bir takım yasal gerekçelerle değiştirilmiştir. Bu dosya vesilesiyle bu noktaya da tekrar dikkat çekmek istedik. Umuyoruz ki, gerekli düzenlemeler yapılarak Sorgun Lisesi adı yaşatılmaya devam eder. Bunun Türkiye’de örnekleri olduğunu biliyoruz çünkü.

Son olarak, bu dosyamızın hazırlanmasında göndermiş olduğu ayrıntılı yazı ve fotoğraflarla çok değerli katkılar sunan; Sorgun Lisesi’nin ilk mezunlarından eğitimci, gazeteci-yazar, Sayın Durali Doğan hocamıza özel teşekkürlerimizi sunuyoruz.

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: sevare