Sübürgeler

Çeşit çeşit sübürge varıdı; ot sübürgesi, çıtlıh sübürgesi, çalı sübürgesi. Dağına gore gış diyenin hesabı, guburüne gore sübürge!

Ot sübürgesi ev sübürgesiydi. Buğday sarısı renkli ot sübürgesi, süpürge otundan yapılan bi sübürgeydi. Ekseri zabah gayfaltıdan soğna “şu evi bi sübürün” talimatıyla, eli sübürge dutan gızlardan biri eline sübürgeyi alırdı. Önce pencereleri açardı. Daha sonra oda gapısının garşı duvarına geçer, odayı gapıya doğru sübürürdü. Gubürleri odanının gapısının önünde toplayıp koskurağane goyup atardı. Diğer odaları da bu şekilde sübürerek ev sübürme işini bitirirdi.

Çıtlıh süpürgesi, havlu hayat, bahçe sübürgesiydi. Yazıda yabanda yetişen çıtlıh bitgisinden yapılan bi sübürgeydi. Zabah gun doğmadan, evin en erken galhan gadınnarından biri çoh tozmasın deyin önce sübürülecek yerleri bi ırbıh suynan sulardı. Sular dediğin su serperdi. Daha soğna havluyu çatal gapıya doğru sübürür, sübürgeyi çatal gapının önünde sağlı sollu gezdirdikten soğna sübürme işini bitirirdi.

Çalı sübürgesi ahır sübürgesiydi. Uzunca bi sapı da olan çalı sübürgesi, çalı çırpıdan yapılan bi sübürgeydi. Çoğuncası evin zabah ilk galhan erkeklerden biri çalı sübürgesini alıp ahıra girerdi. Çalı sübürgesiynen hayvanların altını temizler ve kurağnen guccük ahır pecesi temekten dışarı atardı. Dışarı atılanlar epey bi birikdikten soğna ya tarla da gubre olarak değerlendirilir ya da yahacak olarak gullanılmah üzere tezek yapılırdı.

Ot, çıtlıh, çalı, biraz yumuşah biraz sert, neticede çevredeki ottu bitkiydi ama sübürge olup çevreyi temizliyollardı. Bu, çevrenin gendi gendini temizlemesiydi sanki…

 

Adnan KORKMAZ

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: sevare