Tatil ve Dinlenme Kültürü Üzerine…

İnsanın fiziksel ve psikolojik durumu dikkate alındığında, dinlenme insan için bir gerekliliktir. Ancak, dinlenmek için önce yorulmak gerekmektedir. Çalışan, yorulan bir insanın, çalışmalarını verimli bir şekilde devam ettirebilmesi için, fiziksel ve psikolojik bakımdan dinlenme ihtiyacını gidermesi gerekmektedir.

Dinlenme aynı zamanda yasal bir haktır. İş Kanunu çalışma ve dinlenme sürelerini belirlemiştir. Buna göre, ülkemizde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenmiştir. 1 haftanın toplam 168 saatten oluştuğu dikkate alındığında, bunun 40 saati çalışma için ayrılmışken; 128 saatte dinlenme süresi olarak belirlenmiştir. Ayrıca, çalışma süreleri dikkate alınarak yıllık izin süreleri belirlenmiştir. Yıllık izin süresini dikkate almayalım ve aylık dinlenme süresini 128 saat olarak kabul edelim.

Günlük ortalama 8 saatlik uyku süresi hesabına göre 128 saatlik dinlenme süresinin 56 saati uykuda geçirilmektedir. Günlük 2 saatten haftada 14 saati de kişisel ihtiyaçlar için kullandığımızı varsaydığımızda, geri kalan 58 saati ne şekilde değerlendiriyoruz?

Büyükşehirlerde günlük ortalama 2 saat yolda geçiyor. Bunu da dikkate aldığımızda geriye aylık ortalama 44, günlük olarak ise 6,3 saatlik boş zaman kalıyor?

Bu dinlenme süresini ya da boş zamanı nasıl değerlendiriyoruz?

Ülkemiz gerçeği dikkate alındığında, sanırım bu sürenin çok büyük bir bölümü televizyon karşısında geçiyor.

Televizyon yayınlarının içeriğini ve kalitesini dikkate aldığımızda, televizyon karşısında geçen bu süre bize ne katıyor? Emin olun hiçbir şey!

Hem fiziksel hem de sosyal açıdan kendimizi geliştirebilmemiz için dinlenme sürelerimizi daha farklı kullanmamız gerkemez mi?

Fiziksel gelişimimiz için spora zaman ayırıyor muyuz?

Kültürel gelişimimiz için sinemaya, tiyatroya, kültürel gezilere zaman ayırıyor muyuz?

İlmi gelişimimiz için okumaya, araştırmaya, öğrenmeye zaman ayırıyor muyuz?

Sorumlu bir insan ve vatandaş olarak, dünyamızda, ülkemizde olup bitenleri öğrenmek, anlamak ve analiz etmek için zaman ayırıyor muyuz?

Manevi gelişimimiz, dini vecibelerimizi yerine getirmek için zaman ayırıyor muyuz?

Sosyal sorumluluk bilinciyle, sosyal projeler için, muhtaçlara yardım için, destek için zaman ayırıyor muyuz?

Ailemiz, akrabalarımız, yakınlarımız, arkadaşlarımız için zaman ayırıyor muyuz?

Zamanın geri dönüşü yok.

Bu soruları kendimize soralım ve dinlenme kültürümüzü yeni baştan değerlendirelim. Şu kısa ömrümüzü çok anlamlı olmayan bir şekilde harcayarak tüketmeyelim.

 

Hatip SORGUN

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: Yönetici