İhsan Bulut Kimdir?

1961’de Sorgun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sorgun’da tamamlayan Bulut 1981’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünü kazandı. Bu bölümü 1985’te bitiren Bulut, aynı yıl Eylülde açılan araştırma görevliliği sınavını kazanarak, 1986’da aynı bölümde göreve başladı.

Prof. Dr. Bulut, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı’nda 1988’de Kars-Kümbetli Köyü: Yolboyu Köylerine Bir Örnek konulu yüksek lisans tezini, 1992’de ise Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından Bir Araştırma Erbaa Ovası ve Çevresi konulu doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

Prof. Dr. Bulut, 23 Ocak 1993’te Üniversitemiz Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 1995 yılı Kasım döneminde merkezi yabancı dil sınavını kazanan Bulut, 02 Kasım 1998 tarihinde Doçent olmuştur. 15 Temmuz 2004 tarihinde de profesörlüğe yükseltilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Bölümü’nde doçentlik kadrosuna atanan Bulut, Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetimi ve Coğrafya Bölümünün talepleri doğrultusunda araştırma görevlisi olarak yaklaşık 7 yıl görev yaptığı bu bölüme 4 Şubat 2000’ de naklen atandı. Bu bölümün başkanlığını (6 yıl) ve Türkiye Coğrafyası ile Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı başkanlıkları görevlerini de yürütmüştür. Görev yaptığı süre içerisinde Beşeri ve Ekonomik Coğrafya konularında lisans, yüksek lisans ve doktora danışmanlıkları ile ilgili alanlardaki dersleri yürüten Bulut’un 6’sı kitap, 15’i sempozyum bildirisi olmak üzere 70’i aşkın çalışması bulunmaktadır. Çalışmalarını bilinen konulardan çok az bilinen ve Türkiye Coğrafyası’nda bu güne kadar ele alınmayan Yüzen adalar ve yeni Çağlayanlar gibi konular üzerinde yoğunlaştırarak, çeşitli doğa koruma ve eğitimi konularında proje yürütücüsü ve eğitimci olarak da etkin rol almaktadır.

1996 yılından itibaren YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde Sosyal Bilimler Öğretmen Eğitimi Çalışmalarında Üniversitesi adına çeşitli tarihlerde yapılan seminerlere(workshop) katıldı. Atatürk Üniversitesi Geliştirme Komisyonu Fen-Edebiyat Fakültesi temsilciliğinde de bulunmuş olup, aynı fakültenin yayın komisyonu üyesi olan Bulut, fakültenin yayınladığı Sosyal Bilimler Dergisinin editörlüğü görevlerini de 6 yıl boyunca yürütmüştür.

Hâlihazırda Akdeniz Üniversitesinde;

01.09.2016 tarihinden bu yana AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Müdürlüğü,

31.12.2015 tarihinden bu yana AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Anabilim/Bilim Dalı Başkanlığı,

31.12.2014 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Evli ve üç çocuk babası olan Bulut, İngilizce bilmektedir.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya, 1988-1992

Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya, 1986-1988

Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, Coğrafya, 1981-1985

YAPTIĞI TEZLER

Doktora, “Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından Bir Araştırma Erbaa Ovası ve Çevresi”, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Temmuz, 1992.

Yüksek Lisans, “Kars-Kümbetli Köyü Yolboyu Köy Yerleşmelerine Bir Örnek”, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Temmuz, 1988.

YABANCI DİLLER

İngilizce, İyi

AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER

Prof. Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2015 – Devam Ediyor

Prof. Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2004 – 2014

Doç. Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1998 – 2004

Yrd.Doç. Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1993 – 1998

Arş. Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1986 – 1993

MESLEKİ VE İDARİ DENEYİM

Enstitü Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 01.09.2016 – Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 31.12.2015 – Devam Ediyor

Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 31.12.2014 – Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyeliği, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 10.02.2008 – 10.02.2014

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 10.02.2008 – 10.02.2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 10.02.2000 – 10.02.2006

Bölüm Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 10.02.2000 – 10.02.2006

Fakülte Kurulu Üyeliği, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 10.02.2000 – 10.02.2006

ARAŞTIRMA ALANLARI

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Coğrafya

Turizm Coğrafyası

Bölgesel Coğrafya

Çevre Sorunları

Kültürel Coğrafya

Siyasi Coğrafya

Şehir Coğrafyası

Coğrafya Eğitimi

DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Koç H., Bulut İ., “Gestalt Kuramının Öğrencilerin Harita Okuma ve Yorumlama Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme (An Investigation into the Impacts of Gestalt Theory on Learners’ Map Literacy Skills)”, Marmara Coğrafya Dergisi, ss.1-19, 2014

Bulut İ., Kopar İ., Zaman M., “MEZRA Gölü (Kılıçkaya-Yusufeli-Artvin) ve Yüzen Adaları Lake Mezra (Kılıçkaya-Yusufeli- Artvin) and Its Floating Islands”, Sosyal Bilimler Dergisi, ss.11-24, 2013

Bulut İ., Yürüdür E., Kazancı H., “Artova Yöresinde(Tokat) Yerel İklim Bilgisi ve Halk Takvimi/Local Climate Knowledge and Folk Calendar at Artova Locality(Tokat)”, Türk Coğrafya Dergisi, ss.21-30, 2013

Bulut İ., Zor M., Çakır Ç., Özdemir F., “Demirözü Adalı Göl Yüzen Adası (Gülnar-Mersin)”, Tabiat ve İnsan, ss.14-26, 2012

Bulut İ., Ceylan S., “Ekolojik Sorunları ve Fonksiyonlarıyla Niğde Yöresi Yapay Gölleri “, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.263-288, 2011

Bulut İ., Ceylan S., “Kentsel Dönüşüm Yaklaşımlarına Bir Örnek: Efendibey ( Niğde ) Kentsel Dönüşüm Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.239-256, 2011

Bulut İ., “Anadolu’da İnanışların ve Geleneklerin Doğa Korunması Açısından Önemi Üzerine Örnekler, Instances on the Importance of the Anatolian Beliefs and Customs on the Preservation of Nature”, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.119-134, 2011

Bulut İ., Ceylan S., “Yurtdışı Gurbetçiliğinin Yoğun Olduğu Köylere Bir Örnek: Akçaören Köyü (Altunhisar- Niğde )”,

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.211-228, 2011

Bulut İ., Karabulut Y., Zaman M., Karabulut E., Akbaba A., “Gölyanı Yaylası ve Yaylayanı Gölü Yüzen Adası(Yağlıdere- Giresun)”, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, ss.96-106, 2011

Bulut İ., Akbaba A., “Erzurum Kış Turizminin Zümrütü Oldu”, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, ss.86-95, 2011

Özdemir F., Bulut İ., “Anadolu’nun Önemli Bir Kültür Coğrafyası Unsuru: Üzerlik Otu “, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, ss.93-97, 2011

Bulut İ., Özdemir F., “Erzurum Palandöken Kayak Merkezindeki Son Kom Yerleşmesi: Beri Piri Komu”, Türk Coğrafya Dergisi, ss.25-33, 2010

Bulut İ., Özdemir F., “Sunturas Şelalesi”, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, ss.100-107, 2010

Bulut İ., Girgin M., “Gölbel Gölü ve Yüzen Adalar (Gölbel Lake and floating islands)”, Tabiat ve İnsan, ss.3-10, 2010

Bulut İ., Akbulut G., “Ürük Köyü Çıplak/Cılbah Göl ve Göndüren Gölü Yüzen Adaları (Divriği-Sivas), Floating Islands of Urük Vilage Ciplak/Cılbah Lake and Göndüren Lakes(Divrigi-Sivas) “, Tabiat ve İnsan, ss.8-16, 2010

Bulut İ., “Aybastı Şelale ve Çağlayanları”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, ss.1-14, 2010

Bulut İ., Kantürk G. , “Denizli-Honaz-Yukarıdağdere Köyü Saklıgöl Yüzen Adası (The floating island: Saklıgöl in Denizli- Honaz-Yukarıdağdere Köyü)”, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, ss.88-92, 2010

Bulut İ., Hadimli H., “Altıparmak Dağı Kuzeydoğusundaki Koçdüzü Yaylasında Göller ve Yüzen Adalar (The floating islands and lakes in Koçdüzü Platou in northeast of Altıparmak Mountains)”, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, ss.92-101, 2010

Koyuncu Kaya M., Bulut İ., Kaya N., “Sultan II. Abdülhamid’in İcraatlarının Ekonomik ve Tarihi Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi, The Evaluation of Sultan Abdulhamid II’s Activities in Accordance with Economic and Historical Geography “, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.109-129, 2009

Bulut İ., Zaman M., Kopar İ., Artvinli E., ““Göze Dağı (Yalnızçam Dağları) Kuzeybatısındaki Arsiyan Yaylasında Göller ve Yüzen Adalar” “, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.133-153, 2008

Bulut İ., Kopar İ. , Zaman M. , “Karadeniz Bölgesi’ndeki Yüzen Adalara Yeni Bir Örnek: Zök Gölü Yüzen Adaları(Tortum- Erzurum) “, Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.8, ss.215-230, 2008

Artvinli E., Bulut İ., Kaya N. , “”2005 Yılı Coğrafya Dersi Öğretim Programının Uygulanma Düzeyi: 9. Sınıf Programı Örneği” “, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.40-59, 2008

Bulut İ., Çil V., “Oltu Yöresi Değerli Taşları”, Sosyal bilimler dergisi, ss.30-40, 2008

Zaman M., Bulut İ., Hadimli H., “Anadolu’da Geleneksel ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Bir Örnek: Yılanla Tedavi(Kırkpınar Köyü-Bayburt) “, Sosyal bilimler dergisi, ss.97-115, 2006

Hadimli H., Bulut İ., “Antalya’da Meyve-Sebze Ticareti ve Antalya Toptancı Haline Coğrafî Bir Yaklaşım”, Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.9, ss.261-282, 2004

Bulut İ., Sevindi C., Yürüdür E., Hadimli H., Artvinli E., “”Erzurum- Artvin Karayolu’nda (Uzundere-Yusufeli Arası) Doğal Afetlerin (Kaya Düşmesi ve Çamur Seli) Ulaşıma Etkileri””, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.117- 131, 2004

Bulut İ., “Yasadışı Göçün Toplumsal ve Kültürel Alanda Ülkemize Etkileri”, Derin Mavi Dergisi, ss.2-5, 2004

Bulut İ., Zaman M., “Erzurum’da Arıcılığın Coğrafî Esasları ve Türkiye Arıcılığındaki Yeri”, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.141-157, 2003

Artvinli E., Bulut İ., Kılıçaslan A. , “Trabzon’daki Liselerde Coğrafya Öğretmenlerinin Etkili Öğretme ve Ders Anlatma Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.8, ss.21-41, 2003

Bulut İ., “Yasadışı Göçün Toplumsal ve Kültürel Alanda Ülkemize Etkileri”, Türk-Koop Ekin Dergisi, ss.44-47, 2001

Bulut İ., “Anadolu’da Fark Edilemeyen Ekolojik Bir Katliam: Geven Sökümü Nedenleri ve Sonuçlarına Coğrafi Bir Yaklaşım”, Tabiat ve İnsan, ss.17-21, 2001

Bulut İ., Girgin M., “Doğu Anadolu’da Yüzen Adalar”, Standard – Çevre ve Çevre Yönetim Standardları, ss.42-47, 2001

Bulut İ., Girgin M., “Bingöl Kös Kaplıcalarının Coğrafi Etüdü”, Doğu Coğrafya Dergisi, ss.59-79, 2001

Girgin M., Bulut İ., Sevindi C., “Türkiye’deki Karayolu Geçitleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.89-109, 2001

Bulut İ., Girgin M. , Gök Y., “Kalecik Heyelanı-Karlıova”, Doğu Coğrafya Dergisi, ss.47-60, 2000

Bulut İ., “Yozgat’ın Nüfus Coğrafyası”, Doğu Coğrafya Dergisi, ss.19-54, 2000

Bulut İ., “Türkiye’de Önemsenmeyen Yeni Bir Beşeri Çevre Felaketi:Anız Yakma ve Sonuçlarına Coğrafi Bir Yaklaşım”, Tabiat ve İnsan, ss.5-11, 2000

Bulut İ., “Kökeni Termal Kaynaklara Dayanan Bir Yerleşme: Sivas- Sıcak Çermik”, Türk Dünyası Araştırmaları, ss.187-208, 1999

Erci B., Bulut İ., “Konutların Fiziksel Özelliklerinin Sosyo-Ekonomik Düzey ve Konut Sağlığı ile İlişkisi “, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, cilt.1-2, ss.114-119, 1999

Bulut İ., “Geçici Bir Yerleşme İken Sürekli Yerleşmeye Dönüşen Köy Yerleşmelerimize Yeni Bir Örnek: Şenkaya Dolunay Köyü”, Türk Dünyası Araştırmaları, ss.161-189, 1998

Bulut İ., “Tarihi Bekleyen Köy Güzelhisar (Avnik)”, Akademik Araştırmalar dergisi, ss.49-62, 1997

Bulut İ., “Turistik Potansiyeli Yönünden Yozgat İli Kaplıcaları”, Doğu Coğrafya Dergisi, ss.69-114, 1997

Bulut İ., “Sorgun Yöresi Köy ve Mevkii Adlarının Kaynakları”, Akademik Araştırmalar Dergisi, ss.30-40, 1996

Bulut İ., “Tipik Bir Yolboyu Köyü Örneği; Kars-Kümbetli Köyü”, Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.1, ss.96-111, 1995

KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

Bulut İ., “Anadolu Konut Kültüründen Kaybolmakta Olan Mesken Şekli: Yozgat’ ın Karayapıları”, Türk Kültüründe

Coğrafya II, Çetin T., Meydan A., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.289-313, 2016

Güney E. , Bozyiğit R., Bulut İ., Meydan A., “Dictionary of Geomorphology”, Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2016

Güney E. , Bozyiğit R. , Meydan A. , Kılıç T., Bulut İ., “Çevrebilim (Ekoloji) Sözlüğü”, Çizgi Kitabevi Yayınları, KONYA, 2016

Güney E. , Bozyiğit R., Meydan A., Kiliç T., Bulut İ., “Çevrebilim (Ekoloji) Sözlüğü”, Çizgi Kitabevi Yayınları, KONYA, 2016

Bulut İ., Kopar İ., Zaman M., “Kılıçkaya Göllü Mezra Yüzen Adaları(Yusufeli–Artvin)”, UCK, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10, Eylül 2011, cilt.1, ss.10-16

Bulut İ., “Cengiz AYTMATOV”UN Eserlerinde Coğrafya”, TÜRK KÜLTÜRÜNDE COĞRAFYA-1, Meydan A., Çetin T., Ed., PEGEM Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.345-356, 2015

Bulut İ., Yürüdür E., Aribaş K., Meydan A., Zor M., “Coğrafya Öğretmenliği Konu Anlatımı- Matematik Coğrafya/Fiziki Coğrafya”, Yargı Kitap ve Yayınevi, ANKARA, 2015

Bulut İ., Yürüdür E., Aribaş K., Meydan A., Zor M., “Coğrafya Öğretmenliği Konu Anlatımı- Beşeri ve Ekonomik Coğrafya”, Yargı Kitap ve Yayınevi, ANKARA, 2015

Bulut İ., Yürüdür E., Aribaş K., Meydan A., Zor M., “Coğrafya Öğretmenliği Konu Anlatımı-Siyasi Coğrafya/Ülkeler Coğrafyası”, Yargı Kitap ve Yayınevi, ANKARA, 2015

Bulut İ., “Türkiye Coğrafyasında Yeni Bir Araştırma Alanı ve Anadolu’nun Kayıp Mirası Yüzen Adalar ile Korunmasına Yönelik Öneriler”, Coğrafya’ya Adanmış Bir Ömür Prof.Dr.Hayati Doğanay-, Zaman S.,Coşkun O., Ed., Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.239-256, 2015

Bulut İ., “Türkiye’nin Yüzen Adaları”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakülte Kitabevi Yayınları, ERZURUM, 2012

Bulut İ., “Tarım Coğrafyası”, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Şahin C., Ed., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, ss.135-198, 2010

Bulut İ., “Genel Tarım Bilgileri ve Tarımın Coğrafi Esasları (ZİRAAT COĞRAFYASI) “, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, ANKARA, 2006

Bulut İ., “Yozgat İli’nin Coğrafyası”, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, ERZURUM, 2003

Bulut İ., “Şehir Coğrafyası Açısından Sorgun”, Atatürk Üniversitesi Yayınları, ERZURUM, 1998

Bulut İ., “Torul’un Coğrafi Etüdü”, Atatürk Üniversitesi Yayınları, ERZURUM, 1998

Bulut İ., “Tarihte ve Günümüzde Hasankale(Pasinler)/Pasinler İlçesi’nin Başlıca Coğrafya Özellikleri”, Nil Yayınları, ERZURUM, 1994

Bulut İ., “Ekonomik Faaliyetler”, Tarihte ve Günümüzde Hasankale (Pasinler), Altuğ. Z., Çelik. T., Ed., Nil Yayınları, İzmir, ss.310-330, 1994

Bulut İ., “Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından Bir Etüt Erbaa Ovası ve Çevresi”, Atatürk Üniversitesi Yayınları, ERZURUM, 1992

Bulut İ., “Kars-Kümbetli Köyü Yolboyu Köy Yerleşmelerine Bir Örnek”, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, ERZURUM, 1988

HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Bulut İ., “Anadolu’nun Kayıp Mirası Yüzen Adaların Korunmaları ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu UJES 2015, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.280-295

Ertürk M., Sari C., Bulut İ., “A study on Russian Residents Spatial Perceptions in Antalya”, The 2015 IGU Regional Conference “Geography, Culture and Society for our Future Earth”, Moskova, RUSYA, 16-21 Ağustos 2015, pp.845-845

Bulut İ., Özoğul B. , “İnsan Kaçakçılığı ve Yasadışı Göçler Açısından Erzurum”, Türkiye Coğrafyacılar Derneği

Uluslararası Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2014, cilt.1, ss.301-311

Bulut İ., Albayrak L., “Ardanuç Yöresi Vernaküler Kültür Unsurları”, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2014, cilt.1, ss.312-320

Bulut İ., Özoğul B. , “Somut Kültür Unsurları Açısından Ahlat İlçesinin Halk Kültürü Coğrafyası”, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2014, cilt.1, ss.34-36

Bulut İ., “Anadoludaki İnanç Kültürünün Doğa Korumaya Etkisi, Kafkasya Üniversiteler Birliği”, Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi , AĞRI, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2013, cilt.1, ss.1-10

Bulut İ., Artvinli E., “Loss Inheritance of Anatolia Floating Islands and Some Suggestions to Project Them”, Eurogeo, Brügge, BELÇIKA, 9-11 Mayıs 2013, vol.1, pp.26-32

Artvinli E., Bulut İ., “LYS Coğrafya Soruları İle Uluslararası Coğrafya Olimpiyatlarındaki Soruların Karşılaştırmalı Analizi”, VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, cilt.1, ss.23-30

Bulut İ., Dinç A., “Anadolu’da Yatır, Ziyaret ve Türbe İnanışlarının Doğa Korunması Açısından Önemi the importance of the Anatolian Beliefs visit, tomb and mausoleum on the preservation of natüre”, Uluslararası İnanç Turizmi Ve Hoşgörü Konferansı , KONYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2013, cilt.1, ss.44-50

Bulut İ., Sevindi C., “İslahiye Karasuyun Gözü Gölü Yüzen Adası”, 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2012, cilt.1, ss.471-485

Bulut İ., Boyraz Z., Zeren C., “Kavak Kasabası’nda (Nevşehir) Soğuk Hava Depoculuğu”, 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2012, cilt.1, ss.669-685

Bulut İ., Kopar İ., Zaman M., “Kılıçkaya Göllü Mezra Yüzen Adaları(Yusufeli–Artvin)”, UCK, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10, Eylül 2011, cilt.1, ss.10-16

Artvinli E., Bulut İ., “Necessıty Analysıs in-Service Training For Geography Teachers in Turkey”, New Trends on Global Education Conference, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-25 Kasım 2011, vol.1, pp.12-20

Bulut İ., Zor M., Özdemir F., “Ilısu Şelalesi(Gülnar-Mersin)”, UCK, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, cilt.1, ss.22-30

Bulut İ., Girgin M., “Floating Islands of Turkey”, Eurogeo, Athens, YUNANISTAN, 2-2 Haziran 2011, vol.1, pp.5-10

Bulut İ., “Floating Islands and Researches of Turkey Floating İslands”, Sixth İnternational Conference Glaobal Changes And Regional Development , Sofia, BULGARISTAN, 16-17 Nisan 2010, vol.1, pp.233-238

Bulut İ., “Floating Islands of Turkey”, GEOMED, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2010, vol.2, pp.113-120

Hadimli H., Bulut İ., “Karstik Alanlarda Arazi Kullanımı, Sorunları ve Planlaması The Land Use, Its Problems and Organisation in Karstic Areas “, Tücaum V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2008, cilt.1, ss.6-14

Bulut İ., Kopar İ., Zaman M., “Karadeniz Bölgesi Yüzen Adalarına Yeni Bir Örnek, Zökün Gölü (Tortum–Erzurum)”, black sea international environmental symposium, GİRESUN, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2008, cilt.1, ss.22-30

Bulut İ., Zaman M., Kopar İ., “Karadeniz Bölgesinin Önemli sulak alanı; Kılıçkaya Göllü Mezra Gölü ve Yüzenadaları(Yusufeli-Artvin)”, black sea international environmental symposium, GİRESUN, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2008, cilt.1, ss.30-38

Bulut İ., Zaman M., Hadimli H., “Turkey, The Alternative Tourism Activities Backwards the Riviera of Turkey (AKSEKİ)”, GEOMED, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Haziran 2007, cilt.1, ss.4-10

Artvinli E., Bulut İ., Kaya N., “New Yusufeli (Artvin) and The Dam: Economic Progress or Regression”, GEOMED, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Haziran 2007, vol.1, pp.45-53

Yürüdür E., Bulut İ., “Akgöl (Burdur) Havzası Çevresinde Geçici Kırsal Yerleşmeler”, I. Burdur Sempozyumu, BURDUR, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2005, cilt.1, ss.495-502

Bulut İ., Sevindi C., Zaman M., Kaya G., “Türkiye’nin Tanıtılmamış Doğal Güzelliklerine Yeni Bir Örnek; Ciro Çağlayanı

(Yusufeli-Artvin)”, Türk Coğrafya Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-29 Eylül 2005, cilt.1, ss.12-18

Zaman M., Bulut İ., “Doğu Karadeniz Kıyı Kesiminde Kırsal Yerleşmelerin Dağılışında Coğrafi Faktörlerin Etkisi”, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 18-20, Aralık 2003, cilt.1, ss.216-231

Girgin M., Bulut İ., “Coğrafyanın Yeni Kavramı Yüzen Ada”, Türk Coğrafya Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Temmuz, 2002, cilt.1, ss.184-193

Bulut İ., “Torul İlçesi’nin Mesken Şekilleri Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Gümüşhane ve Yöresi’nin Kalkınması Sempozyumu, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2002, cilt.1, ss.138-149

Bulut İ., “Yasadışı Göçün Toplumsal ve Kültürel Alanda Ülkemize Etkileri”, İnsan Hareketlerinde Yasadışı Göç Gerçeği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2001, cilt.1, ss.12-20

Bulut İ., Yürüdür E., “Tarihte ve Günümüzde Şebinkarahisar Şehri”, Şebinkarahisar 1. Tarih ve Kültür Sempozyumu , GİRESUN, TÜRKIYE, 30 Haziran – 1 Temmuz 2000, no.1, ss.271-311

Bulut İ., “Reşadiye Kaplıcalarının Coğrafi Etüdü”, 15. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 1998, cilt.1, ss.27-39

Bulut İ., Doğanay H. , Girgin M. , “Ballıca Mağarası’nın Turistik Önemi”, 15.Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 1998, cilt.1, ss.10-26

Bulut İ., “Yozgat’ın İç ve Dış Göçlerdeki Önemi”, III. Ulusal Nüfusbilim Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Aralık 1997, cilt.1, ss.1-20

Bulut İ., “Kelkit-Yeşilırmak Kavuşum Bölgesinde (Erbaa Yöresi) Yatak Değişiminin Bazı Önemli Sonuçları”, Su ve Çevre Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 1997, cilt.1, ss.357-369

DİĞER YAYINLAR/ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR

Bulut İ., “”, , ss., BİLİMSEL DERGİLERDE GÖREVLER

Türk Coğrafya Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2010 – Devam Ediyor

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 04.01.2009 – 10.01.2016

RIGEO, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2011 – Devam Ediyor

BİLİMSEL DERNEK, ORGANİZASYON VE KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER/GÖREVLER

Türk Coğrafya Kurumu, , Üye, 19.01.2013 – Devam Ediyor

BİLİMSEL HAKEMLİKLER

Kastamonu Eğitim Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2003

Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2001

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2001

Doğu Coğrafya Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2001

Coğrafi Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2002

Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2000

Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2002

Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2006

Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2011

Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2012

Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2001

Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2003

Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2004

Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2005

Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2013

Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2014

Turkish Studies, Dergide Hakemlik, Kasım 2016

ETKİNLİK ORGANİZASYONU

“Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Eğilimler”, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Kasım 2015

1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2012

“Coğrafya’da Yeni Bilgiler ve Yaklaşımlar”, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2012

“Coğrafya’da Yeni Bilgiler ve Yaklaşımlar”, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Kasım 2013

ATIFLAR

2015, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 11

2014, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 3

2013, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 10

2012, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 9

2011, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 6

2010, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 8

2009, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 6

2008, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 4

2007, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 6

2008 Öncesi, Isı Web Of Science: 1, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 42

Kaynaklar:

Sorgun Düşünce Kulübü, Sorgunlu Akademisyenler, http://sorgundusuncekulubu.com/?p=463

http://aves.akdeniz.edu.tr/ihsanbulut/

 

Author: sevare