İmam Hatip Liselerinin Tarihi ve Geçmişi

İmam Hatip Liseleri, Türkiye’de bir dönem din görevlisi yetiştirmek üzere kurulmuş lise düzeyinde okullardır. Bugünkü İmam Hatip Liseleri’nin kökü olarak 1913 yılında İmam Hatip yetiştirmek üzere açılan ve daha sonra Medresetü-l Vaazin ile birleştirilerek, Medresetü-l İrşad adını alan Medresetü-l Himmeti ve Hutaba, kabul edilebilir. Bu okullar ömürlerini 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na kadar sürdürmüştür.

Yeni kanunla birlikte ilk kez “imam hatip” ismi de kullanılmaya başladı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun din görevlisi eğitimini düzenleyen 4. maddesi “imamlık ve hatiplik” gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için ayrı okullar açılmasını öngörüyordu. Kanunda öngörülen bu okullar, 1924 yılında İmam Hatip Mektepleri adı altında 29 merkezde açıldı. Okullar, 4 yıllık ortaöğrenim seviyesinde idi. İmam Hatip Mektepleri 1930’da kapanmıştır.

1949 yılında, ortaokul mezunu askerliğini yapmış kimselerin alındığı 10 ay süreli İmam Hatip Kursları açılarak din hizmeti görevlisi yetiştirme uygulaması başladı. 1949 sonuna kadar 50 kişinin mezun olduğu bu kursların süresi daha sonra iki yıla çıkarıldı ve meslek okulu mezunlarının da kurslara girmesine olanak verildi.

1950 seçimlerinden sonra iktidara geçen Demokrat Parti, seçim dönemlerine söz vermiş olduğu İmam Hatip Okulları’nı (İHO) iktidarının ilk yılında açtı. Birinci devresi 4, ikinci devresi 3 yıl olan 7 yıl süreli ve bir bütün teşkil eden İmam Hatip Okulları 1951-1952 döneminde 7 ilde açıldı. İman Hatip Okulları sayısı 1970-1971 döneminde 72’ye çıktı. 1963-1964 öğretim yılında İmam Hatip Okulları’na ilk defa parasız yatılı öğrenci alınmaya başladı.

22 Mayıs 1972’de yayımlanan bir yönetmelikle, İmam Hatip Okulları ortaokuldan sonra 4 yıl eğitim veren bir meslek okulu haline getirildi. 1973 yılında, o güne kadar İmam Hatip Okulları olarak anılan okullara İmam Hatip Liseleri (İHL) adı verildi. Bu dönemde İmam Hatip Lisesi mezunlarında fark dersleri vermeden üniversitelerin edebiyat kollarına gidebilme hakkı tanınmıştır.
1974’te kurulan CHP-MSP hükümeti döneminde İmam Hatip Liseleri’nin ortaokul bölümü yeniden açıldı. 29 yeni İmam Hatip Lisesi açıldı ve böylece okul sayısı 101’e çıktı.

1976’da kızını İmam Hatip Lisesine kaydetmek isteyen bir velinin hukuk mücadelesi sonucu o güne kadar sadece erkek öğrencilerin alındığı İmam Hatip Lisesine Danıştay kararı ile kız öğrenci alınmaya başladı. Türkiye Milliyetçi Cephe hükümetleri döneminde (1975-1978) 230 yeni İmam Hatip Lisesi açıldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 1985’e kadar yeni İmam Hatip Lisesi açılmadı. 12 Eylül yönetimi tarafından Temel Eğim Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan bir değişiklikle İMAM HATİP LİSESİ mezunlarının üniversitelerin tüm bölümlerine gidebilmesine olanak tanıdı.

1985’te ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldı. 1980’lerin sonuna gelindiğinde İmam Hatip Liseleri okul sayısı olarak fazla artmadıysa da öğrenci sayısı bakımından ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin açılmasıyla nitelik açısından genişledi.

İmam Hatip Liselerinin Okul ve Öğrenci Sayıları ile İlgili Sayısal Gelişmeler  (* Lise ve orta öğretim toplamıdır)
Öğretim Yılı Okul Sayısı Öğrenci Sayısı  Toplam Öğrenci Sayısı
Orta Lise Orta Lise
1991-1992 390 390 227088 119086 346174
1992-1993 390 390 249981 142097 392078
1993-1994 391 391 274175 162353 436528
1994-1995 446 394 301862 171439 473301
1995-1996 479 4340 306684 188896 495580
1996-1997 601 601 318775 192727 511502
1997-1998 604 605 218631 178046 396677
1998-1999 612 612 192786 192786
1999-2000 504 134224 134224
2000-2001 500 91620 91620
2001-2002 458 71583 71583
2002-2003 450 64534 64534
2003-2004 452 84898 84898
2004-2005 452 96851 96851
2005-2006 453 108064 108064
2006-2007 455 120688 120688
2007-2008 456 129274 129274
2008-2009 458 143467 143467
2009-2010 465 198581 198581
2010-2011 495 235639 235639
2011-2012 1807 384384 384384*
2013-2014 2074 450969 450969*

Milli Eğitim Bakanlığının 2010 yılında yayınladığı genelge ile Genel Liselerin tamamı Anadolu Lisesine dönüştürülmeye başlanmıştır. İlgili süreç 2013 yılında tamamlanmış ve genel liselerin tamamı Anadolu lisesine dönüştürülmüştür. Bu genelge kapsamında İmam Hatip Liseleri de Anadolu İmam Hatip Lisesi olmuştur.

 

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Kaynakça:

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0mam_hatip_lisesi

http://www.onder.org.tr/imam-hatip-tarihi

http://ogm.meb.gov.tr/belgeler/genelge_2010_30.pdf

 

Author: sevare