İş ve Ticaret Ahlakı

Sorgun Düşünce Kulübü olarak bu ayki dosyamızı “İş ve Ticaret Ahlakı” konusuna ayırdık.

Ahlak;toplumsal gelişmişlik düzeyini doğrudan etkileyen bir kavramdır.

Toplum olarak makro düzeyde ekonomiye, siyasete, ticarete mikro düzeyde ise aile düzenine ve çalışma hayatına ahlakı yerleştirmediğimiz müddetçe toplumsal sorunlar azalmak yerine sürekli artış gösterecektir.

Toplumların barış ve huzur içinde yaşayabilmeleri için gerek yasaların gerekse ahlaki prensiplerin sıkı sıkıya uygulanmasında fayda vardır. İnsanlık tarihi bize göstermiştir ki, bunların gevşetildiği durumlarda toplumlar hızla bozulmaya ve çökmeye başlar. Özellikle devlet otoritesinin zayıfladığı durumlarda adaletsizlik ve haksızlık baş gösterir, bunu toplumsal huzursuzluk, çatışma ve anarşi takip eder; neticesinde ahlaki bir çöküntü de kaçınılmaz olur.

Şüphesiz ahlak konusunda söylenecek çok şey var. Hayatımızın birçok alanında göz önünde bulundurulması gereken “ahlak” kavramını, ticaret ve iş hayatı düzleminde kendi bakış açımızla değerlendirmeye çalıştık. Keyifli okumalar dileriz.

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

 

Author: sevare