Mehmet Şakir Suntay (Gedikhasanlı Şakir Efendi)

Yiğit namıynan anılır derler. İrahmetlik de Gedikhasanlı Şakir Efendi deyin anılırdı. Saygıynan bahsedilirdi adından. “Çoh büyük evliyaydı”, “Çoh derin alimidi”, “Şıhların Ahmet Efendi’nin hocasıydı” derlerdi.

Gedikhasanlı Şakir Efendi, Gayseri’den goçüp Gedikhasanlı koyüne yerleşmiş bir aileye mensuptur. Babasının adı; Ali Efendi, anasının adı; Fadime Hanım’dır. İrahmetlik 1853 yılında doğmuştur. Koyünde, Gayseri’de, Çorum’da dini ilimler tahsil ettikden soğna Yozgat’ta çeşitli medreselerde ders ohutmuş 1937 yılında vefat etmiştir. Kabri Gedikhasanlı koyündedir.

Gedikhasanlı Şakir Efendi’nin hayatı hakkında Ali Şakir Ergin şunları söylemektedir: “Ben Hocaefendi hakkında bir şey yazabilmek için Emekli Sandığı Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi dahil olmak üzere pek çok yer araştırdım, hiçbir yerde resmi bir vesika bulamadım. Yazdıklarımızın hepsi şifahi anlatımlara dayanmaktadır. Bunlarında büyük bir ekseriyeti sadece Merhum Efendi Babam Şeyhzade Ahmet Efendi’nin anlattıklarının naklinden ibarettir.” (Yozgat/Sorgun/Gedikhasanlılı Kutb-ı Cihan Şakir Efendi/1853-1937/ Baskı: Yozgat Yenigün Gazetesi/1.Baskı Kasım 2014)

Bizim oralarda Gedikhasanlı Şakir Efendi gibi zatlara “Ermiş” derler.

İnsanımızın dediği gibidir onlar; ermişlerdir.

Onlar sükûta ermiştir. Bu yüzden susulmaya gidilir onlara ve susulur birlikte…

Onlar sükûnete ermiştir. Bu yüzden sakinniğe gidilir onlara ve sakinneşilir birlikte…

Onlar teslimiyete ermiştir. Bu yüzden teslime gidilir onlara ve teslim olunur birlikte…

Allah onların hepsine rahmet eylesin.

 

Adnan KORKMAZ

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: sevare