Ekşi Hoca (Osman Öztürk)

Rumi 1317 (Miladi:1901) yılında yoksul bir ailenin dört çocuğundan biri olarak Ahmetfakılı’da doğdu. Çocukluk yılları köyde geçti. O yıllarda köyde okul yoktu. İlköğrenimini köy imamından aldı. Daha sonra Sorgun’un Kayakışla Köyü’nde ve Faraşlı Köyü’nde Hacı Ahmet Efendiden eğitim aldı. Kayseri’de medrese eğitimi aldı. Ahmetfakılı’da bir müddet imamlık yaptı.

Askerliğini sıhhiye olarak yaptı. Köye döndüğünde bu bilgi ve becerisini kullandı.

Ahmetfakılı’dan Ekşi Hoca, Hoşumlu’dan Ahmet Hoca, Faraşlı’dan Hacı Ahmet Efendi ve Arpaç’tan Ahmet Hoca o dönemin ve o bölgenin derin âlimlerindendi.
Hayatını Kuran hizmetine adadı. Ahmetfakılı’dan ve çevre köylerde birçok insan yetiştirdi. Kuran ve din eğitimi verdi. Bol bol kitap okurdu. Kitaplarını yanından eksik etmezdi. Çalışma aralarında bile kitap okurdu.

1983 yılının soğuk bir kış gününde hakkın rahmetine kavuştu. Hava o kadar soğuktu ki halk arasında o tür soğuklara Ekşi Hoca soğukları bile dendi.
(Yazı ve fotoğraf http://www.ahmetfakili.com/anasayfa/manevi-onderlerimiz/eksi-hoca.html web sitesinden alınmıştır.)

Yozgat il, ilçe ve köylerinde tanınmış çok sayıda âlim bulunmaktadır. Hiç şüphesiz bunlardan biri de “Ekşi Hoca” adıyla tanınan Osman Öztürk’dür. Rahmetli babam (Kamil Şahbaz) Ekşi Hocanın çok derin bir âlim olduğundan sıklıkla bahsederdi. Babamdan öğrendiğim kadarı ile o yıllarda Kayseri, Kur’an ve tefsir öğretiminde öne çıkan bir şehirdi. Ekşi Hoca da eğitimini Kayseri’de medresede almış ve ömrünün önemli bir kısmını köyü Ahmetfakılı’da geçirmiştir.

Ekşi Hoca’nın Ahmetfakılı kasabasında bir odasının bulunduğu ve odada dini sohbetler yaparak halkı aydınlattığı, bunun yanı sıra çok sayıda talebesini de o oda da yetiştirdiği yine rahmetli babam tarafından dile getirilirdi. Odanın şimdiki durumunu bilemiyorum. Ama inşallah korunmuştur diye ümit ediyorum.

Yaptığım araştırmalar sonucu, Ekşi hocanın Ali Efendi (ÖZTÜRK), İbrahim Efendi (ÖZTÜRK), Mustafa Efendi (ÖZTÜRK) ve Abdullah Efendi (ÖZTÜRK) diye dört çocuğunun bulunduğu, bunlardan İbrahim ve Mustafa ÖZTÜRK’ ün vefat ettiği, diğer iki çocuğu Ali ve Abdullah ÖZTÜRK’ ün ise Kayseri’de mukim olarak hayatta olduğu bilgisini edindim.

Ekşi Hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Makamı cennet olsun.

Fatih ŞAHBAZ
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: sevare