Tarihi Yeşilyurt İlkokulu

Yeşilyurt İlkokulu İhale İlanı: 1931

14 Temmuz 1931, 18 Temmuz 1931, 14 Temmuz 1931 Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Yayınlanan İhale İlanı: “Yozgat Maarif Müdürlüğü’nden: Vilayetimizin Sorgun kazasında yaptırılacak beş dershaneli mektebin bilumum inşaatı kapalı zarf usul ile münakasaya konmuştur. Bedel-i keşif 16,427 Lira 80 kuruştur. İhale 30/7/931 Perşembe günü saat on beşte Yozgat Vilayet Dairesinde daimi encümen tarafından yapılacaktır…”

Yeşilyurt İlkokulu İhalesinin Ertelenmesi: 1931

22 Temmuz 1931, 24 Temmuz 1931, 25 Temmuz 1931 Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Yayınlanan İhale Erteleme Bildirimi: “Yozgat Maarif Müdürlüğü’nden: 30 Teşrinisanide ihale edileceği ilan edilen Sorgun Kazası mektebi inşaatı bir müddet tehir edilmiştir.”

Yeşilyurt İlkokulu’nun Temel Atma Töreni: 1934

24 Nisan 1934, Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Yayınlanan Temel Atma Töreni Haberi: “Sorgun kazasında beş sınıflı bir ilk mektebin temel atma merasimi yapılmıştır.”

Prof. Dr. Rauf Yücel’in Sorgun’dan Çıktım Yola Anılar (1) Kitabında Yeşilyurt İlkokulu’nun Yapımı İle İlgili Anlatılanlar şöyle: “Yapım aşamasında ilk mektep binası iki kez yanmış ve müteahhit oldukça mağdur duruma düşmüştü. Halk hemen bu yangına bir gerekçe bulmuştu. Zira mezarlığın üzerine yapılan bu yapıyı, orada yatan yüzlerce mevta ve kimi evliya istememiş ve böylece yangın çıkmış oluyordu. Bu efsane yıllarca halkın dilinde dolaşıp durmuştu. Oysa inşaat başlamadan önce mezarı bilinen kişilerin yakınları mezarları açarak kemiklerini yeni mezarlığa taşımışlardı. Bu mezarlar arasında, büyük hoca olarak bilinen Hacı Ahmet Efendi’nin mezarı da vardı. Yangınlar, belki dikkatsizlik sonucu tesadüfen, belki de kötü niyetli kişilerin kundaklaması sonucu çıkmıştı.”

Yeşilyurt İlkokulu’nun Açılışı: 1940

26 Ekim 1973 Tarihli Sorgun Gazetesinde yayınlanan “1923’ten 1973’e Sorgun” başlıklı yazıda : “O zamanki öğrenciler şimdiki (26 Ekim 1973 ) müftülük binasında ve Kaymakam evinde okumaktadırlar derken 1940’da Yeşilyurt İlkokulu, 1949’da ortaokul hizmete açılır ve 1951 yılında Sorgun elektrik enerjisine kavuşur, 1955 de Hükümet Konağı yapılır, 1962’de Agah Efendi, 1965’de Oral, 1971’de Yenimahalle ilk okulları hizmete girer.” denmektedir.

Yeşilyurt İlkokulu Üçüncü Kısım İkmal İnşaatı İlanı :1941

13 Mart 1941, 17 Mart 1941, 19 Mart 1941 Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Yayınlanan Üçüncü Kısım İkmal İnşaatı İlanı: “Yozgat Nafia Müdürlüğü’nden: Kapalı Zarf Usul İle Eksiltme İlanı, Sorgun Kaza Merkezinde inşa edilmekte bulunan ilk okul binasının 35.044 Lira 1 kuruş keşifli üçüncü kısım ikmal inşaatıdır.”

Durali Doğan’ın “Sorgun’da Eğitimin Tarihçesi” Makalesi’nde Yazılanlar: “1939-1940 Öğretim yılında Yeşilyurt İlkokulu eğitim ve öğretime açılarak Başöğretmenliğine Kadir Kayatürk atandı. Bu görevi 1944 yılına kadar sürdürdü. Bu tarihte Edip Otan Maarif memuru olarak tayin edildi. 1952 yılına kadar bu görevde kalan Edip Otan’dan sonra kısa bir süre Halis Altan Maarif Memurluğu yaptı. Daha sonra aynı görevi 1956 yılına kadar Mustafa Özcan devam ettirdi. Mustafa Özcan’dan sonra ise Yaşar Önen atandı. Teşkilât, 1960 yılına kadar “Maarif Memurluğu” olarak hizmet verdi. Maarif Memuru, bugünkü Merkez Yeşilyurt İlkokulu’nda görev yapmakta ve aynı zamanda bu okulun müdürlüğünü yürütmekte idi. 1960 yılında İbrahim Kalemoğlu Maarif Memuru iken, İlköğretim Müdürü unvanını aldı. Sorgun’un ilk ilköğretim Müdürü, İbrahim Kalemoğlu’dur.
Sorgun İlköğretim Müdürlüğü 1967 yılına kadar Merkez Yeşilyurt İlkokulu binasında hizmet verdi. Bu tarihte şimdiki Hükümet Binasına taşındı. Merkez Yeşilyurt İlkokulu Müdürlüğü de müstakil oldu.”

1968 Yozgat İl Yıllığına Göre Yeşilyurt İlkokulu’nun 1968 Yılı Eğitim Kadrosu:

Müdür: Mehmet Taşdemir. Öğretmenler: Halis Altan, Hacı Çay, Memiş Cansever, Gültekin Esengin, Doğan Özmen, Hacı Ahmet Çetiner, Mahmut Nazlı, Ahmet Erol, Hayriye Yaşar, Naciye Aşkın, Muhlise Ateş, Esin Tüzün, Ali Doğan.

Yeşilyurt İlkokulu’nun Eğitime Ara Verişi: 1997-1998

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu, sekiz yıllık temel eğitimin uygulanmaya başlandığı 1997-1998 eğitim- öğretim yılında eğitime ara vermiştir.

Yeşilyurt İlkokulu’nun Tekrar Eğitime Başlaması: 2012-2013

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Sorgun Lisesi eski binasında tekrar eğitime başlamıştır.

Tarihi Yeşilyurt İlkokulu Mezunlarından Bir Kısmı:
1. Yener Karahanoğlu (Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı )
2. Prof. Dr. Rauf Yücel (Emekli Öğretim Üyesi)
3. Nurettin Turan (Emekli Vali-Anayasa Mahkemesi Emekli Üyesi)
4. Servet Bora ( Eski Milletvekili)

Sorgun eğitim tarihinin en eski eğitim kurumu olan tarihi Yeşilyurt İlkokulu’nun ayrıntılı tarihinin, okulun arşiv kayıtlarına müracaat edilerek yazılmasını temenni ediyoruz.

 

Adnan KORKMAZ
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Kaynaklar:
1-cumhurıyetarsivi.com adlı internet sitesi
2-Sorgun’dan Çıktım Yola Anılar (1)/ Prof.Dr. Rauf Yücel
3- sorgunpostası.com adlı internet sitesi
4-Sorgun’da Eğitimin Tarihçesi /Makale/Durali Doğan,duralidogan.com adlı internet sitesi
5-26 Ekim 1973 Tarihli Sorgun Gazetesi
6-1968 Yozgat İl Yıllığı
7-sorgunyesilyurtilkokulu.meb.k12.tr adlı internet sitesi
8-sorgunmehmetakifersoyoo.meb.k12.tr adlı internet sitesi

 

Author: sevare