Yozgat İl Yıllıklarında Sorgun

Bu ay Yozgat il yıllıklarını ve yıllıklarda Sorgun’u konu aldık. İncelemeye konu olan yıllıklar şunlardır: 1938 Yozgat İl Yıllığı , 1968 İl Yıllığı, 1973 Yozgat İl Yıllığı, 1990 Yozgat İl Yıllığı, 1991 Yozgat İl Yıllığı, 1998 Yozgat İl Yıllığıdır.

Yıllıklar hem Yozgat’ı hem de Sorgun’u tarihi, iktisadi, sosyal ve kültürel yönden tanıma açısından gerçekten kaynak niteliğinde önemli eserlerdir. Özellikle son 25 yılda hayatımızda büyük değişimler oldu. Bireysel düzlemdeki değişimlerden öte, milletler, kültürler, toplumlar, nüfus hareketleri, göçler, ticaret vb. çoğu şey küreselleşmeden kaçınılmaz biçimde etkilendi. Tabi Sorgun bu değişim neresinde? Aslında il yıllıklarının sentezi bu sorunun cevabını içinde saklıyor. Sadece Sorgun için değil. Yıllıktaki köyler ve kasabalar içinde aynı soru geçerli.

Sorgun Düşünce Kulübü olarak yıllıkların içeriğine değinerek bu sorunun cevabını kısmen bulmaya çalıştık. Daha kapsamlı bir çalışma tabiî ki yıllıkların tamamı üzerinden karşılaştırmalı olarak yapılabilir. Gerçek şu ki, değişim hız kesmiyor. Sürekli değişen bir dünyada Sorgun değişmeden kalamaz. Ancak bu değişim Sorgun’u ya da Yozgat’ı nasıl etkiliyor? Konunun üretim, tüketim, ticaret, nüfus, eğitim vb. konularda araştırılması ayrı bir çalışma konusudur. İl yıllıkları bize bu değişimin bir kısmını sunsa da asıl değişimin global boyutta olduğu unutulmamalıdır. Eserde emeği geçenlere teşekkür ederiz.

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Author: sevare