Sorgun’un Eğitim Kurumları-4: Kur’an Kursu

Sorgun Düşünce Kulübü olarak bu ay Sorgun’un eğitim kurumları arasında ayrı bir geçmişe sahip olan Sorgun Kur’an Kursunu ele aldık.

Hiç şüphesiz fenni ve sosyal bilimlerde öğrenim veren ortaokul, lise veya üniversitelerin yanı sıra Kur’an kursları da ülkemizin en temel eğitim kurumlarından biridir.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in hıfzedilmesi, nesillerimize öğretilmesi ve anlaşılmasında Kur’an Kursu eğitiminin önemi büyüktür.

Kur’an Kurslarında; Kur’an eğitiminin yanı sıra Müslüman bir birey için temel olan İslam’ın temel esaslarının ve Peygamber efendimizin örnek yaşantısının öğretimi de verilmektedir.

Kısaca ruhen sağlıklı nesillerin yetişmesinde Kur’an Kursları temel bir misyon üstlenmektedir.

Sorgun Kur’an Kursu, hem köklü tarihi hem de topluma faydalı olarak yetiştirdiği nesiller açısından Sorgun için büyük anlam ve öneme sahiptir.

Toplumun da verdiği maddi-manevi destek ile rahlelelerinden yüzlerce kişi geçti. Uzun yıllar Sorgun’un ve civar köylerinin talebelerini ağırlayan ve halen de hizmet veren bu değerli kurumun tarihi de (hafızları, idarecileri, mezunları vb.) yazılı olarak yaşatılmalıdır.

Bu anlamıyla Sorgun Düşünce Kulübü’nün yapmaya çalıştığı şey, Sorgun için artık tarihi bir anlam taşıyan bu ve buna benzer kurumların yazılı tarihlerinin oluşturulmasına yönelik adımların atılmasına öncülük etmektir.

Bu niyetle başlangıç adımını attığımız bu sürecin ilerilere taşınarak “Sorgun Eğitim Kurumları Tarihi”nin her eğitim kurumu bünyesinde oluşturulmasını ve bu vesile ile bu kurumların tarihinin gelecek nesillere aktarılmasını temenni etmekteyiz.

Ayrıca Hafız Hüseyin Korkmaz’a ait Kur’an Tilaveti (Maide Suresi Ayet 6-9) videosunu hazırlayan Arif Efendi’ye teşekkür ederiz.

SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

 

Author: sevare